Додаткові відомості

Освіта

Київський педагогічний коледж при Національному університеті імені Тараса Шевченка. Рік закінчення 1995, спеціальність: соціальний педагог, організатор діяльності у сімейно-побутовій сфері. Диплом ІР № 002191

Національний університет імені Тараса Шевченка. Рік закінчення 1997, спеціальність: соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки. Диплом АКІ № 97008399

Перелік місць роботи

01.12.1993-01.07.1995 – лаборант кафедри педагогіки факультету соціології та психології Київського університету імені Тараса Шевченка.
03.07.1995-01.12.1996 – інструктор Спілки дитячих та юнацьких організацій Київської міської ради.
01.12.1996-30.06.1997 – фахівець з реалізації програм Соціальної служби для молоді м. Києва.
01.07.1997-01.10.1997 – провідний спеціаліст відділу організаційної та аналітичної роботи Соціальної служби для молоді Київської міської державної адміністрації; 13 ранг державного службовця.
01.10.1997-30.09.2000 – аспірант кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12.09.1997-27.08.2022 – викладач соціальної педагогіки та спеціальних дисциплін Педагогічного коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
02.09.2002-28.08.2008 рр. – старший викладач кафедри соціальної роботи та практичної психології факультету соціального управління Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.
29.08.2008 – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка. 23.01.2009 – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, а з 05.02.2010 – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (у зв`язку з переіменуванням університету). 01.09.2013 – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (у зв`язку з переіменуванням кафедри).
16.09.2015-01.09.2019 – заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
02.09.2019 – і по сьогодні  – завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. 01 вересня 2022 року реорганізовано Інститут людини шляхом перетворення у Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти.

Теми дисертацій (захищених)

Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп


Громадська активність
Заступник голови ради Всеукраїнського громадського центру "Волонтер"; головний редактор міжнародного журналу "The Modern Higher Education Review"; член редколегії наукового електронного видання "Освітологічний дискурс"; член редакційної колегії журналу Kwartalnik "Trzeci Sektor" (Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa); член спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у Київському університеті імені Бориса Грінченка; експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (231 Соціальна робота).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
619 12 15 2022.11.21 19:59:28 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 7 1 2022.11.21 06:00:31 Перейти до Scopus link

Конференції (32)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8490 IV Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція "Соціально-освітні домінанти підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти" Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії Запоріжжя document.pdf
8467 Всеукраїнська науково-практична конференція "СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЯХ" СОЦІАЛЬНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПІДЛІТКІВ З ВІЛ ЧЕРЕЗ ПЕРЕРИВАННЯ АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ Харків document.pdf
8320 "Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning”, Subtitle “E-learning in the Transformation of Education in Digital Society” (DLCC2022 conference) Education in the Conditions of Pandemic and War: Ukrainian Students’ Representatives Opinion Cieszyn, Poland document
8318 "Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning”, Subtitle “E-learning in the Transformation of Education in Digital Society” (DLCC2022 conference) Professional Self-Improvement of Social Workers in Working with Female Combatants: the Potential of the МООС Cieszyn, Poland document
8317 "Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning”, Subtitle “E-learning in the Transformation of Education in Digital Society” (DLCC2022 conference) Analysis Of The Needs Of Social Workers Regarding Their Utilization Of ICT in the System of Provision Of Social Services (Kyiv City, Ukraine) Cieszyn, Poland document
8257 IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади" Теоретико-методичні засади соціально-педагогічної підтримки батьків дітей з ООП Суми document.pdf
8158 Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти: виклик сьогодення" Соціальна робота з особами з інвалідністю в період війни: проблеми та виклики Полтава, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» document.pdf
7699 Чому без моніторингу та оцінювання неможливо побудувати якісну політику Досвід підготовки студентів спеціальності "соціальна робота" до моніторингу та оцінювання в Київському університеті імені Бориса Грінченка Київ, Українська Асоціація Оцінювання document.pdf
7502 І Всеукраїнська науково-практична конференція "Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття"" Проблеми соціально-педагогічної підтримки батьків дітей з ооп в закладах дошкільної освіти Запоріжжя (Запорізький національний університет) document
7366 Життя на межі миру: як волонтерські ініціативи сприяють зростанню громад Як мотивувати волонтерів та втілювати сталі волонтерські проєкти? Київ (у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії, Швеції та Європейського Союзу) document.pdf
7316 Theoretical and practical aspects of distance learning BUILDING PROFESSIONAL COMPETENCIES OF SOCIAL WORKERS THROUGH DISTANCE LEARNING IN THE CONTEXT OF THE COVIDͳ19 PANDEMIC Katowice (Poland) document
6867 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в соціальній сфері Суми (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) document.pdf
6876 15th International Scientific Conference "Society.Integration.Education" (SIE2021) DEVELOPMENT OF YOUTH VOLUNTEER PROGRAMS IN THE CONDITION OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE COMMUNITIES, NEIGHBORING TO THE AREA OF THE JOINT FORCED OPERATION IN THE EAST OF UKRAINE Rezekne, Latvia (Rezekne Academy of Technologie) document
6868 І Міжнародна науково-практична конференція АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР «CURRENT PROBLEMS OF SOCIAL WORK AND SOCIAL SECURITY: EUROPEAN AND NATIONAL DIMENSION» Особливості організації діяльності волонтерських груп в умовах пандемії COVID-19 Луцьк (Волинський національний університет імені Лесі Українки / NGO «International educators and scientists foundation» (IESF)) document.pdf
6852 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку" Моделювання професійної діяльності викладача вищої школи в умовах змішаного навчання м. Одеса, ДВНЗ "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" document
6511 Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців соціальної роботи в Україні та Польщі: обмін досвідом Загальна дискусія Ніжин (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) document.pdf
6213 Онлайн конференція "Підтримка молоді з інвалідністю та випускників інтернатів: партнерство громади, бізнесу та влади" Участь у дискусії Львів, Кафедра педагогіки та соціальної роботи Факультет наук про здоров'я ЗВО "Український католицький університет" document
6307 Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Миробудування в освітній та соціальній сферах" Соціальна медіація в діяльності фахівця соціальної сфери Черкаси, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького document.pdf
5843 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція « Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» Підготовка соціальних працівників до організації міжвідомчої взаємодії в місцевих громадах Ніжин (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) document.pdf
5844 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Інструменти аналізу чинників і проблем, пов’язаних із розмежуванням та відсутністю згуртованості в громаді Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка) document.pdf
5551 V Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР» / «ACTUAL PROBLEM TEACHER EDUCATION: EUROPEAN AND NATIONAL DIMENSION» Оцінювання якості соціальних послуг в громаді: досвід, проблеми, нові виклики Луцьк / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника document.pdf
5319 VII міжвузівський науково-практичний семінар "Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформаціїй" Модернізація системи соціального захисту населення як інтегральна умова посилення потенціалу соціальної політики Харків, Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогчіна академія" document
5250 І Всеукраїнська науково-практична конференціяз міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» Соціально-педагогічна підтримка сімей учасників бойових дій в умовах територіальної громади: реалії та виклики Запоріжжя, Запорізький національний університет document.pdf
5249 Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка фахівців соціальної сфери в умовах дуальної освіти» Підготовка фахівців соціальної сфери до моніторингу й оцінювання якості соціальних послуг в ОТГ Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document.pdf
5411 Всеукраїнський семінар «Підготовка соціальних працівників до розвитку інтегрованих соціальних послуг в об`єднаних територіальних громадах» в межах проекту «Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг», що реалізується Міжнародною благодійною організацією «Партнерство “Кожній дитині”» за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» і фінансування Європейським Союзом та його країнами-членами (Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією) модератор Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4881 Непомічені підлітки Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутингу Київ document
2629 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Громадянське суспільство та соціальне становлення особистості: від теоретичних роздумів до сучасних викликів Київ document
2628 Інклюзія в новій українській школі : виклики сьогодення Функціональний репертуар соціального педагога у роботі з батьками дітей з особливостями психофізичного розвитку в ДНЗ Київ document
2630 Theoretical and practical aspects of distance learning DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL, SCIENTIFIC COLLABORATION AND PROJECT MANAGEMENT WITH IC TOOLS IN UNIVERSITIES Czesin, Poland document.pdf
2625 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Students standing before the distance learning in institution of higher education Київ document
2631 Інновації у вищій освіті SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF ADAPTATION OF STUDENTS TO DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION Кам’янське: document.pdf
420 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Соціальний педагог у територіальній громаді' Особливості корпоративного волонтерства в Україні Запоріжжя, Україна document

Монографії (колективні) (7)

ID Назва Рік
37506 Experience of Monitoring and Evaluation of the State Social Program to fight against Human Trafficking in Ukraine by Civil Society
40133 Building professional competences of social workers through distance learning in the context of the Covid-19 pandemic
35471 Development of volunteer initiatives as a tool for activating human resources of local communities
29220 Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine
27096 Social prevention of teenage bullying
24094 Scientific approaches of volunteer groups’ classifica-tion in Europe and United States of Fmerica
24183 Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (14)

ID Назва Рік
41844 Needs Assessment of Parents Raising Children with Disabilities in Preschool Educational Institution
36468 Development of youth volunteer programs in the condition of the Covid-19 pandemic in the communities, neighboring to the area of the Joint Forced Operation in the East of Ukraine
40133 Building professional competences of social workers through distance learning in the context of the Covid-19 pandemic
36551 Comparative Analysis of Social Services Provided to Female Combatants and Veterans in Ukraine and Abroad
36892 Problems of parents caring for children with disabilities
31435 Recommendations on social support to families affected by HIV/AIDS
31426 Types of families of joint forces operation participants in the east of Ukraine and peculiarities of social work with them
36851 Risk factors for developing children and young people dependent on substance use behavior
29220 Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine
36762 Problems of women with high risk of abandonment of a newborn
26952 The Problems and Needs of the Families of Antiterrorist Operation Participants: Results of In-depth Interviews
22259 Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
24183 Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (24)

ID Назва Рік
41844 Needs Assessment of Parents Raising Children with Disabilities in Preschool Educational Institution
41605 Social prevention of family injury in the territorial community
41198 Algorithm for organizing and conducting a successful interest representation advocacy campaign
41096 Methods of territorial community assessment of own needs
41880 Social work in children’s hospitals in the Сzech republic
41754 Tools of social advocacy of rights and interests of vulnerable population groups
40401 ANALYSIS OF INQUIRIES FOR PSYCHOSOCIAL COUNSELLING SERVICES AND SUPPORT IN THE CONTEXT OF COVID-19
38428 Analysis of international practices of combating domestic violence during the COVID-19 pandemic
42069 Foreign experience of social and pedagogical support of minors in conflict with the law
36673 Society, trapped values and future of humanity in Europe: the lessons for Ukraine
41459 Women survivors of domestic violence as objects of social work
31464 Preparing Future Social Workers for Advocacy
31430 Principles of interdisciplinary interaction in social work
34374 Social and pedagogical support of students with disabilities in higher education institutions
31382 Social workers training in continuing education system
23973 Information and communication technologies in the training of future specialists of social sphere
26374 Social-pedagogical prophylaxis of bullying in a school environment
22259 Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
20097 Students standing before the distance learning in institution of higher education
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview
14613 Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні
10639 Charity as a prerequisite for the development of systemic philanthropy in Ukraine
36826 Formation of professional competence of specialists social workers
36779 Formation of professional competence of professionals - social workers

Фахові видання, що затверджені МОН (38)

ID Назва Рік
41605 Social prevention of family injury in the territorial community
41198 Algorithm for organizing and conducting a successful interest representation advocacy campaign
41096 Methods of territorial community assessment of own needs
41880 Social work in children’s hospitals in the Сzech republic
41460 Socio-pedagogical work with parents to support their children during the war
41754 Tools of social advocacy of rights and interests of vulnerable population groups
40401 ANALYSIS OF INQUIRIES FOR PSYCHOSOCIAL COUNSELLING SERVICES AND SUPPORT IN THE CONTEXT OF COVID-19
38428 Analysis of international practices of combating domestic violence during the COVID-19 pandemic
42069 Foreign experience of social and pedagogical support of minors in conflict with the law
36673 Society, trapped values and future of humanity in Europe: the lessons for Ukraine
41459 Women survivors of domestic violence as objects of social work
31464 Preparing Future Social Workers for Advocacy
31430 Principles of interdisciplinary interaction in social work
34374 Social and pedagogical support of students with disabilities in higher education institutions
31252 The problem of social prevention of gender inequality in military services
26374 Social-pedagogical prophylaxis of bullying in a school environment
22662 Approaches to ICT-competence standard’s development in the research-based training system of the future specialist of the social sphere in Ukraine
19267 Condition of social and pedagogical support of children with special needs and their parents at complex vocational educational establishments of Kyiv
19268 European experience of training researchers and practitioners of community development and organization
15367 Supervised child student volunteers governmental and non-governmental organizations
14613 Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні
9949 Mediation as social technology in conflict situations
10812 The essence of socio-educational support individual
2243 Planning involving volunteers as an important component of the volunteer program
1405 Formation of professional culture of social services professionals
2865 Preparation of the future social workers to organize and conduct social assessment
1519 The professional identity of social workers
1215 Motivation for volunteering
1211 Problems legal support volunteering in Ukraine
370 Problems regulatory support volunteer activities in Ukraine
1209 Types of motivation to volunteer activities
36009 Enlightional Work on HIV/AIDS Prophylaxis in Educational
36008 Board Games as an interactive method of education and prevention
1576 Formation of the child to trust the worker center for social and psychological rehabilitation and shelter for children
1239 Preparing future social workers for the organization of volunteer groups
36011 Сontent and directions of social-pedagogical activities, ways of establishment of student volunteer groups at Universities of Ukraine
1577 Social and educational activities of youth volunteer groups
8927 Basic concepts and categories of social work

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (46)

ID Назва Рік
41793 Organization of street socio-cultural events in the conditions of martial law as an effective form of realization of children's rights
41794 Theoretical and methodological principles of socio-pedagogical support for parents of children with special educational needs
36531 Features of the organization of volunteer groups in a pandemic COVID-19
39961 Foreign experience of socio-pedagogical support for parents of children with special educational needs in general secondary education
36518 Modeling of professional activity of a high school teacher in the conditions of blended learning
39005 Problems of legislative support of volunteering in the social sphere
39944 The needs of specialists of the network of centers of social services in Kyiv to increase IT competence in working with children with disabilities
31252 The problem of social prevention of gender inequality in military services
19062 The content of social and educational work with parents of children with special needs in comprehensive school educational institutions
20299 Social and pedagogical problems of adaptation of students to distance learning in higher education
20097 Students standing before the distance learning in institution of higher education
15503 Features corporate volunteering in Ukraine
9859 Program volunteers growth in the public organization "All-Ukrainian Public Center" Volunteer"
10830 The essence of socio-educational support individual
9629 Peculiarities of training volunteers in non-governmental organizations (for example, the All-Ukrainian Public Center "Volunteer")
9147 The relevance of the volunteer movement among students
8663 Volunteering as citizenship and opportunity for professional growth
9767 Individual risk factors for HIV infection behavior of teenagers – students of vocational schools
36826 Formation of professional competence of specialists social workers
36779 Formation of professional competence of professionals - social workers
6219 Volunteering as an opportunity for professional formation of future social workers
6233 Reforms of social services in Ukraine
3657 Reforms of social services in Ukraine
3478 Comics in prevention programs
6228 Preparation of social teachers to social support for families who are raising children with HIV
7532 Preparation of social teachers to social support for families who are raising children with HIV
5822 The content, forms and methods of social and educational HIV / AIDS among street children
1199 Experience socialization of adolescents in a summer Scout camp "Origins"
4805 Formation of professional culture of future social workers in the system of lifelong learning education
1198 Training of social workers and social workers to the organization of volunteer groups
36010 Approaches to the classification of volunteer groups
1197 Areas of social and educational activities of volunteer groups
1567 Method of interactive play: conditions for effective use in teaching adults
1578 Сoncept of HIV/AIDS prevention
1408 Formation of the child to trust the worker center for social and psychological rehabilitation and shelter for children
1238 Potential of case-study method in health promotion programmes for children and youth
1241 Requirements for personal and moral qualities of potential volunteers from the students
1427 Criteria for selection of students volunteer for social and educational work
1568 Citizen involvement in volunteer activities
1570 History of the development of the socio-pedsgogical activities run by volunteers abroad
3799 Games Library for parents: active games for preschoolers and school children
3792 Games Library for Parents
3785 Games Library for Parents (botanical walk, night walk, hike Robinson, walk with balls)
1565 Volunteering as a social phenomenon
1583 Modern trends in volunteer organizations in Ukraine
1580 Personality of social pedagogy Center works with youth in the structure of social and educational activities

Міжнародні науково-дослідні проєкти (5)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
29 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні - Брит.Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017
39 Учасник проекту Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Формування толерантності та попередження конфліктів та злочинів на ґрунті ненависті в середовищі підлітків та молоді

Всеукраїнський громадський центр "Волонтер"

Дмитро Дорошок

м. Київ, 03057
вул. Довженка, 2, кім. 53 
(у приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді)

Контактний тел.:
8 (044) 227 63 03

e-mail:
vgc_volunteer@ukr.net

letter to KUBG_VOLUNTEER_2016(1).pdf липень 2015 р. - листопад 2016 р.
67 Тренер Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) “Будуємо майбутнє разом”: профілактика правопорушень та злочинів на грунті ненависті

ВГЦ “Волонтер”за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)https://www.facebook.com/aupcvolunteer/" target="_blank">https://www.facebook.com/aupcvolunteer/Лист-підтвердження ВГЦ_2017.pdf 01.09.2016-29.12.2017 р.
69 Тренер Microsoft YouthSpark IDEA: комп’ютерна грамотність та інформаційна безпека

ВГЦ “Волонтер” за підтримки Microsoft YouthSpark

https://www.facebook.com/aupcvolunteer/" target="_blank">https://www.facebook.com/aupcvolunteer/

Лист-підтвердження ВГЦ_2017.pdf 01.09.2016-29.12.2017 р.
91 Член робочої групи Посольство США в Україні «Навколишнє середовище для кожного: уявлення та роздуми»

Шарі Вільсон, США

shari@projcentral.co

проект_ІЛ.pdf 01.09.2017-30.05.2018

Індексування публікацій у Scopus, WoS (9)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
4 Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24183/ 2018
159 Building professional competences of social workers through distance learning in the context of the Covid-19 pandemic https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40133/ 2022
170 Problems of parents caring for children with disabilities https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36892/ 2022
171 Recommendations on social support to families affected by HIV/AIDS https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31435/ 2022
172 Types of families of joint forces operation participants in the east of Ukraine and peculiarities of social work with them https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31426/ 2022
173 Problems of women with high risk of abandonment of a newborn https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36762/ 2022
174 Risk factors for developing children and young people dependent on substance use behavior https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36851/ 2022
216 Development of youth volunteer programs in the condition of the Covid-19 pandemic in the communities, neighboring to the area of the Joint Forced Operation in the East of Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36468/ 2022
217 Comparative Analysis of Social Services Provided to Female Combatants and Veterans in Ukraine and Abroad Society https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36551/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
2 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 57192588245 5 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57192588245&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
50 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи N-5194-2015 8 1 0 https://publons.com/researcher/718699/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
99 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 40 4 2022 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Liakh

Реєстр наукових публікацій (5)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
75 Соціально-педагогічна профілактика булінгу у шкільному середовищі фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26374/ 2019
150 Підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31382/ 2020
260 Social and pedagogical support of students with disabilities in higher education institutions фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34374/ 2021
286 Соціально-педагогічна підтримка неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом: зарубіжний досвід фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40524/ 2022
342 Жінки, які постраждали від домашнього насильства як об’єкт соціальної роботи фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41459/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
220 National College of Education (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Лях.pdf
293 Остравський університет (Чехія) Міжнародне стажування Еразмус+ 06-10.12.2021

Pavla Nemethova

Учасник програми document
312 Ostrava University, Czech Republic Еразмус КА107 20.04-10.06.2022

Michaela Vontorová

Учасник програми Confirmation_Liakh.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
20 Сьома рамкова програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange) PIRSES-GA-2013-612536 Європейська Комісія Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК 1/01/2014 – 31/12/2017 Учасник проекту
66 Програма імені Жан Моне 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE Європейська Комісія STIPENDIUM 01.09.2019-31.08.2022 Учасник проекту

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
17 Сапіга Світлана Володимирівна РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ У СКАУТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ / 13.00.05 Київський унверситет імені Бориса Грінченка document 2018
29 Чечко Тетяна Миколаївна Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах. / 13.00.05 - Соціальна педагогіка. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Заявки на колективні гранти (13)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
23 Incubator of Scientific Researches: Integration into European Scientific Space Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
31 Teaching for Diversity and Social Justice Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
85 «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
122 Інкубатор наукових досліджень: інтеграція в європейський науковий простір Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
197 Модуль Жана Моне «Європейська парадигма інклюзивної освіти в контексті українських освітніх реформ» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
201 Проекти Жана Моне «Інтеграція в Європейський науковий простір (IESS)» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
245 Дослідницька компетентність викладачів закладів вищої освіти України в умовах євроінтеграції / RECasT Європейська комісія, програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2019
373 European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
437 Youth and community work Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
448 Integration into European Scientific Space Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
504 Digitalization of social work “Barriers-free Social Services” (BarFree) Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
581 European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
662 Center for European peace and conflict studies Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education Коллективний - 2022

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
140 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 85
247 Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії Етап дослідження 05.2022 https://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-4/naukovi-doslidzhennia.html 110

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
39233 Encyclopedia of Education

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
289 Системна робота впродовж півріччя 2017 3

Підвищення кваліфікації (37)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
160 Фаховий модуль (стажування) - document 23.01.2015
1009 Модуль з ІКТ Інший модуль document 02.03.2018
1276 Дидактичний модуль - document 14.12.2016
1300 Дослідницький модуль - document 29.12.2016
1410 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1749 Інше - document 21.10.2017
1750 Інше - document 31.07.2017
1751 Інше - document 29.05.2017
1752 Інше - document 16.11.2017
1753 Інше - document 11.08.2017
1901 Інше - document 06.12.2017
2355 Інше Інший модуль document 21.10.2018
2597 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
2887 Інше Інший модуль document 23.03.2018
2888 Інше Інший модуль document 02.11.2018
3292 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 17.03.2017
3313 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3342 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) Сертифікат тренера (Лях Т.)-об'єднано.pdf 08.10.2019
3377 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 31.10.2019
3411 ІКТ Інший модуль Сертифікат Лях .pdf 25.06.2019
3501 Інше Інший модуль document 12.10.2019
3511 Інше Інший модуль document 08.11.2019
3670 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3885 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
3977 Інше Інший модуль document 21.02.2020
4262 інше Інший модуль document 09.10.2020
4506 Модуль ІКТ Інший модуль document 20.11.2020
5145 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5293 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5383 інше Інший модуль document 07.04.2021
5476 інше Інший модуль document 03.09.2021
5521 інше Інший модуль document 08.10.2021
6264 інше Інший модуль document 07.04.2022
6274 інше Інший модуль document 01.05.2022
6516 інше Інший модуль document 14.07.2022
6723 інше Інший модуль document 19.10.2022
6731 інше Інший модуль document 07.10.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (16)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
22 Наукова цукерня Серія семінарів, тренінгів, майстер-класів Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
27 «Перші кроки в науку» Секції: «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка» (формат – «Куча-печа») Студентська науково-практична конференція Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.06.2016 2
30 “Основи проектування” в межах Школи проектного менеджменту Університету Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка, Тимошенка, 13Б 11.11.2016 2
150 «Наукова тема Інституту людини: індикатори моніторингу та оцінки» Виїздний корпоративний семінар для викладачів Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка Пуща-озерна 20.05.2016 2
431 «Підготовка наукової статті до публікації у міжнародному рейтинговому журналі» Семінар Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 23.11.2016 2
432 “Будуємо майбутнє разом” Презентація програми Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 02.11.2016 2
447 “Мистецтво прийняття рішень” Тренінг для підлітків Дитячий центр розвитку “Крапля” 17.01.2016 2
627 «Відомий і невідомий Борис Грінченко» Науково-просвітницький марафон Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 09.12.2016 2
629 «Моніторинг та оцінка проектів» Школи проектного менеджменту Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка, Тимошенка, 13Б 21.12.2016 2
632 "EndNot: програма для управління бібліографією та полегшення роботи дослідника" Тренінг Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.12.2016 2
659 Вектори переходу переходу Інституту людини до нової якості освіти: аналіз та оцінювання Інститутський семінар із елементами тренінгу Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 10.02.2016 2
1120 Онлайн-платформа "Центр Знань" - надійний помічник фахівця соціальної сфери Презентація інформаційного проекту Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1138 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1158 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1170 Наукова цукерня Наукова цукерня Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2
1192 Створення просвітницьких та профілактичних настільних ігор Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2017 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
112 Наукова студія «Соціальний експериментаріум» упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 28 Не зазначено 29.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (11)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник
35678 Management of volunteer programs: a guide for training managers of volunteer programs
33176 Methodological manual for a trainer for conducting training on the topic "Family-oriented social work, child protection and interagency interaction"
33745 Social cohesion.Steps for the leader.
23051 Psychosocial support for families affected by HIV / AIDS
5543 Social pedagogy
3491 Encyclopaedia for professionals social
3484 Using interactive techniques and cartoons in the prevention of risky behavior: a handbook for professionals working with homeless and street children and adolescents
36054 Sotsyalnaya work. Brief Tadzhyksko-Russian Encyclopedic Dictionary
3599 Active methods of educational activities in HIV / AIDS and risky behavior: a guide for professional reception centers, temporary shelters and correctional facilities
3489 Prevention of HIV/AIDS and risk behavior among students shelters for minors

Навчальні та методичні матеріали (28)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник
41661 Steps to health: an educational and preventive program of training classes
16977 "Building the future together": a program of prevention of conflicts and crime among youth
9439 Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом
10305 Сходинки здоров’я для батьків: просвітницько-профілактична тренінгова програма: навчально-методичний посібник для фахівців соціальної сфери щодо проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» з батьками/опікунами підлітків, які перебувають у конфлікті з законом
4194 Guide services for adolescents on prevention of risk behavior and HIV infection in Kiev
4959 Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійно-технічних навчальних закладів: навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, фахівців, які здійснюють соціальну профілактику
4130 Путівничок для підлітків: послуги профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки у місті Києві: довідник організацій, які протидіють поширенню ВІЛ/СНІДу та надають послуги підліткам
18336 "Do not Laugh at Me: education and prevention program training sessions": Textbook for social workers, psychologists and educators
3493 Guidelines on the organization of educational activities on HIV / AIDS and risk behavior among adolescents and young people in the institutions of the State Penitentiary Service
5003 Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади
3486 Management of volunteer groups from A to Z
3652 Personal dignity. Safety of life. Citizenship: a handbook for educational work with students on combating trafficking in human beings (Grade 7)
3654 Personal dignity. Safety of life. Citizenship: a handbook for educational work with students on combating trafficking in human beings (Grade 9)
3490 Steps to Health
1212 The youth participation in volunteering as an important part of social activity
3506 Pink Glasses: education and prevention board game
3492 Your life - your choice!
3495 Comprehensive help homeless and street children
3494 Education and prevention program of training sessions "Steps"
3482 Job. Career. Success
24198 Fundamentals of Public Health: Theory and Practice
8922 Using interactive methods in programs promoting healthy lifestyles
1851 Resource and Counseling Center
1848 The experience of partnership in the framework of the project "Improvement of social services to children and families in the community"
8919 Conscious parenting as a condition for the full development of the child
3531 Conscious parenting as a condition for the full development of the child
8913 Modeling and implementation for a healthy lifestyle

Сертифіковані ЕНК (13)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
6 Методика організації волонтерської діяльності (5 курс) Інститут людини Магістр Денна 2012 459 05.10.2012
294 Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів (6 курс, СР) Інститут людини Магістр Денна 2016 728 30.12.2016
414 Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СП, заочна) Інститут людини Магістр Заочна 2018 843 22.12.2018
415 Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СП, денна) Інститут людини Магістр Заочна 2018 843 22.12.2018
530 Менеджмент соціальної роботи (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
677 Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм з практикумом (5 курс, МОСП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 176 04.03.2020 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
714 Технології соціальної адвокації (1 курс, САРП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
738 Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 251 12.05.2020 21/22 н.р.
767 Методика організації волонтерської діяльності (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020
768 Методика організації волонтерської діяльності (2 курс, СП, заочна) Інститут людини Бакалавр Заочна 2020 464 01.09.2020
998 Теорія і практика соціальної експертизи (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 21/22 н.р.
1210 Методика організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу (3 курс, СП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022
1262 Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивному освітньому середовищі (5 курс, СП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (35)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
226 Інститут людини Соціальна експертиза (5 курс, СР) Магістр Денна 3 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
265 Інститут людини Технологія організації та активізації громад (5 курс, СР) Магістр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 26.11.2016
292 Інститут людини Методика організації та проведення адвокаційних кампаній (5 курс, СП, з.ф.н.) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 26.11.2016
354 Інститут людини Методика організації волонтерської діяльності (5 курс, СП, з.ф.н.) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
552 Інститут людини Організаційна діяльність соціального педагога: Методика організації та проведення адвокаційних компаній (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 5 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
553 Інститут людини Технологія організації та активізації громад (6 курс, СР, денна) Магістр Денна 3 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
554 Інститут людини Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 3 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
555 Інститут людини Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
556 Інститут людини Організаційна діяльність соціального педагога: Методика організації та проведення адвокаційних компаній (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 2 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
557 Інститут людини Соціальна експертиза та громадські слухання (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 3 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
711 Інститут людини Технологія організації та активізації громад (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 2 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
712 Інститут людини Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 3 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
3767 Інститут людини Методика організації та проведення адвокаційних компаній (5 курс) Магістр Денна 10 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3777 Інститут людини Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 15 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3972 Інститут людини Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс) Магістр Заочна 10 не враховується 8 25 28.12.2018
3973 Інститут людини Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Сучасні теорії соціального благополуччя (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 4 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
4022 Інститут людини Управління соціальною роботою в Україні: Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів (6 курс, СР, денна) Магістр Денна 15 не враховується 10 25 28.12.2018
5376 Інститут людини Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6711 Інститут людини Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм з практикумом (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
8176 Інститут людини Технології соціальної адвокації (1 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
8189 Інститут людини Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8209 Інститут людини Методика організації волонтерської діяльності (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8233 Інститут людини Менеджмент соціальної роботи: Методика організації волонтерської діяльності (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8234 Інститут людини Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8392 Інститут людини Виробнича практика - Проміжний етап № 1 (5 курс, МОСП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8665 Інститут людини Практика переддипломна (6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8666 Інститут людини Практика переддипломна (6 курс, СП, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8667 Інститут людини Практика переддипломна (6 курс, СР, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8965 Інститут людини Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм з практикумом (5-6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
10593 Інститут людини Методика організації волонтерської діяльності (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10600 Інститут людини Методика організації волонтерської діяльності (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10891 Інститут людини Теорія і практика соціальної експертизи (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 30.11.2021
11298 Інститут людини Виробнича практика (5-6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11311 Інститут людини Практика переддипломна (6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11329 Інститут людини Виробнича в ЦСССДМ практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
672 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,96 30.12.2016
1244 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,73 12.01.2017
2088 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,64 26.12.2018
3073 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 3,38 28.12.2019
3859 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,79 28.12.2020
5052 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,99 28.12.2021

Підготовка переможців спортивних змагань (1)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
36 Качуровська Вікторія Юріївна Відкритий конкурс науково-методичних, методичних розробок, програм, проектів, есе "Разом! Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин" м. Київ Не зазначено III document 2016

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
14 Файдюк Олена Валентинівна Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи VI Корекційна та соціальна педагогіка I document 2017
91 Фролова Лілія Станіславівна, Рогожинська Валерія Євгенівна Інститут людини V Соціальна робота I document 2021

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
5 Всеукраїнська студенстька олімпіада зі спеціальності "Соціальна робота" Київський національний університет імені Тараса Шевченка 05.04.2017
35 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенстьких наукових робіт у галузі "Корекційна та соціальна педагогіка" Київський університет імені Бориса Гргінченка 29.03.2017
215 Щорічний загальноміський конкурс на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти м. Київ 17.05.2017