Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2006 р., спеціальність: «Правознавство»,
кваліфікація: «Спеціаліст права; викладач правознавства».

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2006 р., спеціальність: «Правознавство»,
кваліфікація: «Магістр права».

НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011 р.
аспірантура, 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень.
Перелік місць роботи
Загальноосвітня школа № 104, вчитель правознавства;
Педагогічний коледж ГУОН КМДА при КНУ ім. Т.Шевченка, викладач суспільних дисциплін
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 2 1 2024.05.18 06:00:23 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
171 Кафедра публічного права IWD-9675-2023 3 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/IWD-9675-2023

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 99 7 3 2024.05.13 10:50:42 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 64 6 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
230 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного права 55.4 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Oblovatska

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1256 Перша Школа з кримінального процесуального права Захист прав дітей у кримінальному судочинстві м. Київ, Київський університет імені Б. Грінченка document
1254 Друга Школа з сімейного права Судовий захист сімейних прав дитини м. Київ, Київський університет імені Б. Грінченка document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
47876 Правові засади впровадження цифрових технологій в освітньому процесі в Україні
45169 Фіктивність та удаваність як підстави визнання господарського зобов‘язання недійсним

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
46411 State policy and legal provision of socially hazardous diseases in Ukraine: the case of HIV/AIDS analyzed from bioethical, medical, and legal perspectives
46410 The First Famine in Ukraine was organized by the Communist Regime of Russia in 1921-1923: To the 100th Anniversary of the Victims of the Tragedy // Prvu glad u Ukrajini organizovao je Komunistički režim Rusije 1921-1923: Na 100. godišnjicu žrtava tragedije
37026 Legal aspects of the informed consent of the patient during physical therapy in Ukraine
36553 Reflections on the respect of the rights of citizens during judicial decisions of execution
32475 State Guarantees of the Right to Housing for War Veterans: Substantive and Procedural Aspects

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
48608 Legal empowerment and the role of digital technologies in the development of legal services in Ukraine
46545 Особливості здійснення кримінального провадження стосовно неосудних та обмежено осудних осіб
43702 Проблеми трансформації трудового законодавства відповідно до умов воєнного стану в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
46412 Гарантії забезпечення прав осіб у кримінальному провадженні шляхом недопущення помилок адвокатами
46545 Особливості здійснення кримінального провадження стосовно неосудних та обмежено осудних осіб
43485 Шляхи адаптації трудового законодавства до умов воєнного часу
38866 Незалежність адвокатури: теоретичні аспекти
38867 Правові засади оподаткування індивідуальної адвокатської діяльності: теоретичні аспекти
38865 Реформування правової допомоги в контексті Судової реформи 2016 року та внесених змін до Основного закону України

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
19750 Зарубіжні класифікації прав дитини
17624 Поняття "адвокат" у праві Європейського Союзу
1905
652 Страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
265 Реформування правової допомоги в контексті Судової реформи 2016 року та внесених змін до Основного закону України фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38865/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (28)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
233 Люблін, Польща INNOVATIVE METHODS OF REMOTE LEARNING WITH USING ZOOM AND MOODLE PLATFORMS 31.05-07.06.2021

доктор юр.наук

Олег Батюк


Учасник програми document
253 м.Люблін, Польща INNOVATIVE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS 18-25.10.2021

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
289 м.Люблін, Польща Academic integrity in countries of the European Union and Ukraine 22-29.11.2021

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
377 м. Люблін (Польща) INNOVATIVE FORMS OF ONLINE TRAINING USING MICROSOFT TEAMS AND OFFICE 365 PLATFORMS 17-24.01.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
378 м. Люблін (Польща) ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING FOR MASTERS AND DOCTORS OF PHILOSOPHY IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE 14.01-21.02.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
379 м. Люблін (Польща) USING THE OPPORTUNITIES OF CLOUD SERVICES IN ONLINE LEARNING FOR THE HUMANITIES USING THE ZOOM AND MOODLE PLATFORMS 16-23.05.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
380 м. Люблін (Польща) INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND CLOUD SERVICES IN ONLINE EDUCATION: THE EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES AND UKRAINE 11-25.07.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
381 м. Люблін (Польща) INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF BLENDED LEARNING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BASED ON EUROPEAN AND UKRAINE’S EXPERIENCE 22.08-05.09.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
382 м. Люблін (Польща) Informal education of students of higher education: experience of the countries of the European Union and Ukraine 03-10.10.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
383 м. Люблін (Польща) INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF MIXED LEARNING FOR SPECIALISTS TRAINING IN SPECIALTIES: LAW, PSYCHOLOGY AND LAW ENFORCEMENT 24-31.10.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
385 м. Люблін (Польща) INFORMAL EDUCATION IN TRAINING HUMANITARIAN SPECIALISTS: EXPERIENCE OF THE EU COUNTRIES AND UKRAINE 14-21.11.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми 8. Nataliia Oblovatska (1).pdf
431 м. Люблін (Польща) Міжнародне стажування 19-26.12.2022

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
574 м.Люблін, Польща ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING OF BACHELOR AND MASTER'S DEGREES IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE 30.01-06.02.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
575 м.Люблін, Польща INFORMAL EDUCATION IN THE TRAINING OF BACHELORS IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES AND UKRAINE 20-27.02.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
576 м.Люблін, Польща INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF BLENDED LEARNING IN THE BACHELOR'S AND MASTER'S TRAINING IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES AND UKRAINE 06-13.03.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
577 м.Люблін, Польща TRANSFER OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE 20-27.03.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
578 м.Люблін, Польща ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING OF MASTERS AND DOCTORS OF PHILOSOPHY(PHD) IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE 03-10.04.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
579 м.Люблін, Польща INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF BLENDED LEARNING IN THE TRAINING OF MASTERS AND PHD IN THE COUNTRIES OF EU AND UKRAINE 24.04-01.05.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
580 м.Люблін, Польща TRANSFER OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE 22-29.05.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
581 м.Люблін, Польща ACADEMIC INTEGRITY AND TIME-MANAGEMENT IN THE PREPARATION OF SCIENTIFIC WORKS: FOREIGN AND NATIVE EXPERIENCE 29.05-05.06.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
582 м.Люблін, Польща TRANSFER OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE 18-25.09.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
583 м.Люблін, Польща NON-FORMAL EDUCATIONAL IN THE TRAINING OF MASTERS AND PHD STUDENTS IN THE COUNTRIES OF EU AND UKRAINE 02-09.10.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми 10. Nataliia Oblovatska.pdf
584 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 16-23.10.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
585 м.Люблін, Польща ACADEMIC INTEGRITY AND TIME-MANAGEMENT IN THE PREPARATION OF SCIENTIFIC WORKS: FOREIGN AND NATIVE EXPERIENCE 23-30.10.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
586 м.Люблін, Польща NON-FORMAL EDUCATIONAL IN THE TRAINING OF MASTERS AND PHD STUDENTS IN THE COUNTRIES OF EU AND UKRAINE 06.-13.11.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
609 м.Люблін, Польща Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського союзу та Україні 20-27.11.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
620 м.Люблін, Польща TACTICAL MEDICINE, PARAMEDICINE AND DISASTER MEDICINE IN WARTIME: FOREIGN AND NATIONAL EXPERIENCE 08-28.12.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document
621 м.Люблін, Польща FUNDRAISING AND FUNDAMENTALS OF GRANT ACTIVITY: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE 20-27.12.2023 Prof. Arkadiusz Malek Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
633 Проєкт: «Розв’язання проблем забезпечення прав людини та здійснення правосуддя в Україні в умовах збройного конфлікту». Конкурс грантів «Повага до прав людини та здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту на території України». Міжнародний фонд «Відродження» Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
256 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного права Аналітик-дослідник 20.10.2023
257 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного права Інтегратор 22.10.2023

Підвищення кваліфікації (50)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
311 Лідерський модуль - document 20.10.2016
847 Модуль з ІКТ - Обловацька.pdf 01.11.2017
1281 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1305 Дидактичний модуль - document 28.12.2015
1306 Фаховий модуль (стажування) - document 23.12.2016
1714 Інше - document 08.04.2017
1717 Інше - document 19.12.2015
1718 Інше - document 20.11.2015
1837 Інше - document 18.11.2017
2257 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2599 Інше Інший модуль document 12.05.2018
2600 Інше Інший модуль document 10.08.2018
2601 Інше Інший модуль document 04.02.2018
2602 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.10.2018
2603 Інше Інший модуль document 29.09.2018
2774 Інше Інший модуль document 27.10.2018
3058 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3316 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3356 Інше Інший модуль document 20.04.2019
3357 Інше Інший модуль Обловацька.pdf 06.10.2019
3387 Інше Інший модуль Обловацька Н.О..pdf 30.10.2019
3445 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3526 Інше Інший модуль Медіаграмотність Обловацька Н.О..pdf 17.11.2019
3527 Інше Інший модуль Обловацька Н.Булінг.pdf 20.11.2019
3590 Інше Інший модуль document 25.10.2019
4130 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4391 Інше Інший модуль document 03.10.2020
4392 Інше Інший модуль document 28.10.2020
4398 інше Інший модуль document 27.05.2020
4399 інше Інший модуль document 04.05.2020
4849 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5385 інше Інший модуль document 02.06.2021
5502 інше Інший модуль document 03.06.2021
5503 інше Інший модуль document 05.06.2021
5699 інше Інший модуль document 04.10.2021
5700 інше Інший модуль document 25.11.2021
5940 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 07.12.2021
6045 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6672 інше Інший модуль document 20.05.2022
6673 інше Інший модуль document 08.08.2022
6674 інше Інший модуль document 22.08.2022
6835 інше Інший модуль document 29.10.2022
6836 інше Інший модуль document 16.05.2022
7405 ІКТ (енк) Інший модуль наказ № 756.pdf 29.12.2022
8303 Захист прав людей з інвалідністю Інший модуль Обловацька_compressed.pdf 07.10.2023
8304 Жінки та чоловіки: гендер для всіх Інший модуль Обловацька (2)_compressed.pdf 08.10.2023
8305 Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів Інший модуль Обловацька 3_compressed.pdf 09.10.2023
8306 Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям? Інший модуль Обловацька 4_compressed.pdf 11.10.2023
8307 Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа Інший модуль Certificate О5_compressed.pdf 11.10.2023
9030 Цифровий модуль Інший модуль наказ №842.pdf 25.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
44 Конституційні права та обов’язки людини і громадянина брейн-ринг Факультет права та міжнародних відносин, кафедра публічного та приватного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 13.05.2016 2
649 «Брейн-ринг» на тему: «Правопорушення та відповідальність в оповіданнях Бориса Грінченка» Брейн-ринг Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин 07.12.2016 5
673 Виставка творчих робіт студентів на тему «Права людини очима студентів» виставка творчих робіт Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин 12.12.2016 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (11)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
35 Правознавство (2 курс) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
94 Права людини, громадянина України (3 курс) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
297 Права людини, громадянина України (2 курс, СП, ПО) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
310 Захист прав дитини (4 курс, ПРб) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
548 Адвокатська діяльність у сфері прав людини: Адвокатська діяльність у кримінальних справах (6 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 605 20.09.2019
581 Вступ до юридичної професії: Юридична психологія (1 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
596 Проблеми теорії права та юридичної практики (5 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 768 11.11.2019 -
900 Захист прав дитини (2 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1142 Вступ до юридичної професії (1 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1376 Правознавство (3 курс, КВД, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022
1655 Вступ до юридичної професії (1 курс, ПР, заочна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Заочна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (48)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
179 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (2 курс) Бакалавр Денна 2 4 не враховується 25.11.2016
613 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Юридична етика (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
614 Факультет права та міжнародних відносин Захист прав дитини (4 курс, ПРб) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
615 Факультет права та міжнародних відносин Права людини, громадянина України (3 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 29.12.2017
616 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (2 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
617 Факультет права та міжнародних відносин Права людини, громадянина України (2 курс, СП, ПО) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 29.12.2017
3644 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Юридична етика (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 3 10 не враховується 28.12.2018
3645 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Юридична психологія (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 5 10 не враховується 28.12.2018
3667 Факультет права та міжнародних відносин Забезпечення прав людини та територіальної громади: Захист прав дитини в Україні (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 3 10 25 28.12.2018
3838 Факультет права та міжнародних відносин Права людини, громадянина України (3 курс) Бакалавр Денна 6 10 25 28.12.2018
3841 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 12 10 25 28.12.2018
3957 Факультет права та міжнародних відносин Стратегії розвитку науки (3 курс) Бакалавр Заочна 8 10 не враховується 28.12.2018
4986 Факультет права та міжнародних відносин Адвокатська діяльність у сфері прав людини: Адвокатська діяльність у кримінальних справах (6 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 5 10 27.12.2019
5031 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Юридична психологія (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 27.12.2019
5077 Факультет права та міжнародних відносин Захист прав дитини (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5511 Факультет права та міжнародних відносин Права людини, громадянина України (3 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується 27.12.2019
5513 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5561 Факультет права та міжнародних відносин Проблеми теорії права та юридичної практики (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 5 10 27.12.2019
5740 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
6060 Факультет права та міжнародних відносин Адвокатська діяльність у сфері прав людини: Адвокатська діяльність у кримінальних справах (6 курс, ПР, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6181 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Ораторське мистецтво (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6182 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Юридична психологія (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6318 Факультет права та міжнародних відносин Захист прав дитини (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
7125 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії: Основи правових знань і трудового законодавства (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7270 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8407 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Юридична етика (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8614 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8788 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 не враховується 31.12.2020
9168 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9541 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9548 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9855 Факультет права та міжнародних відносин Захист прав дитини (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
10275 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10347 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11421 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
11423 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії (1 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11477 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11627 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11703 Факультет права та міжнародних відносин Українські студії (1 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
11871 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
11962 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12053 Факультет права та міжнародних відносин Захист прав дитини (2 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12314 Факультет права та міжнародних відносин Захист прав дитини (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12722 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12839 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
13127 Факультет права та міжнародних відносин Захист прав дитини (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13574 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13576 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії (1 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 10 4 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
505 Кафедра публічного та приватного права 4,45 30.12.2016
1318 Кафедра публічного та приватного права 4,91 12.01.2017
2147 Кафедра публічного та приватного права 4,92 27.12.2018
2793 Кафедра публічного та приватного права 4,73 28.12.2019
3931 Кафедра публічного та приватного права 4,76 28.12.2020
4407 Кафедра публічного та приватного права 4,90 28.12.2021
5665 Кафедра публічного права 4,91 30.12.2022
6536 Кафедра публічного права 4,82 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (6)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
116 Захист прав споживачів в Україні” з нагоди Всесвітнього дня прав споживачів link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка document 15.03.2017
117 виставка мистецьких робіт студентів та школярів м. Києва до Міжнародного дня захисту дітейlink особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 01.06.2017
119 виставка мистецьких робіт студентів та школярів м. Києва до Всесвітнього дня дитиниlink Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка document 20.11.2017
121 виставка мистецьких робіт студентів та школярів м. Києва до Міжнародного дня прав людиниlink Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка document 11.12.2017
122 Мистецько - освітня гра Брейн-ринг на тему: «Знай свої права» з презентацією творчих робіт студентівlink Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка document 04.12.2017
128 Конкурс творчих робіт студентів та викладачів «Наука заради миру і безпеки»link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка document 27.10.2017