Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2006 р., спеціальність: «Правознавство»,
кваліфікація: «Спеціаліст права; викладач правознавства».

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2006 р., спеціальність: «Правознавство»,
кваліфікація: «Магістр права».

НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011 р.
аспірантура, 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень.
Перелік місць роботи
Загальноосвітня школа № 104, вчитель правознавства;
Педагогічний коледж ГУОН КМДА при КНУ ім. Т.Шевченка, викладач суспільних дисциплін
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
49 4 3 2022.11.19 11:36:26 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.11.21 06:00:35 Перейти до Scopus link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1256 Перша Школа з кримінального процесуального права Захист прав дітей у кримінальному судочинстві м. Київ, Київський університет імені Б. Грінченка document
1254 Друга Школа з сімейного права Судовий захист сімейних прав дитини м. Київ, Київський університет імені Б. Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
37026 Legal aspects of the informed consent of the patient during physical therapy in Ukraine
36553 Reflections on the respect of the rights of citizens during judicial decisions of execution
32475 State Guarantees of the Right to Housing for War Veterans: Substantive and Procedural Aspects

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
38866 Незалежність адвокатури: теоретичні аспекти
38867 Правові засади оподаткування індивідуальної адвокатської діяльності: теоретичні аспекти
38865 Реформування правової допомоги в контексті Судової реформи 2016 року та внесених змін до Основного закону України

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
19750 Зарубіжні класифікації прав дитини
17624 Поняття "адвокат" у праві Європейського Союзу
1905
652 Страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
226 Кафедра публічного та приватного права 57225174289 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225174289

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
171 Кафедра публічного та приватного права - 2 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
230 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного права 0.7 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Oblovatska

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
265 Реформування правової допомоги в контексті Судової реформи 2016 року та внесених змін до Основного закону України фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38865/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
233 Люблін, Польща INNOVATIVE METHODS OF REMOTE LEARNING WITH USING ZOOM AND MOODLE PLATFORMS 31.05-07.06.2021

доктор юр.наук

Олег Батюк


Учасник програми document
253 м.Люблін, Польща INNOVATIVE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS 18-25.10.2021

Arkadiusz Malek

Учасник програми document
289 м.Люблін, Польща Academic integrity in countries of the European Union and Ukraine 22-29.11.2021

Arkadiusz Malek

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
633 Проєкт: «Розв’язання проблем забезпечення прав людини та здійснення правосуддя в Україні в умовах збройного конфлікту». Конкурс грантів «Повага до прав людини та здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту на території України». Міжнародний фонд «Відродження» Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (43)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
311 Лідерський модуль - document 20.10.2016
847 Модуль з ІКТ - Обловацька.pdf 01.11.2017
1281 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1305 Дидактичний модуль - document 28.12.2015
1306 Фаховий модуль (стажування) - document 23.12.2016
1714 Інше - document 08.04.2017
1717 Інше - document 19.12.2015
1718 Інше - document 20.11.2015
1837 Інше - document 18.11.2017
2257 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2599 Інше Інший модуль document 12.05.2018
2600 Інше Інший модуль document 10.08.2018
2601 Інше Інший модуль document 04.02.2018
2602 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.10.2018
2603 Інше Інший модуль document 29.09.2018
2774 Інше Інший модуль document 27.10.2018
3058 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3316 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3356 Інше Інший модуль document 20.04.2019
3357 Інше Інший модуль Обловацька.pdf 06.10.2019
3387 Інше Інший модуль Обловацька Н.О..pdf 30.10.2019
3445 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3526 Інше Інший модуль Медіаграмотність Обловацька Н.О..pdf 17.11.2019
3527 Інше Інший модуль Обловацька Н.Булінг.pdf 20.11.2019
3590 Інше Інший модуль document 25.10.2019
4130 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4391 Інше Інший модуль document 03.10.2020
4392 Інше Інший модуль document 28.10.2020
4398 інше Інший модуль document 27.05.2020
4399 інше Інший модуль document 04.05.2020
4849 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5385 інше Інший модуль document 02.06.2021
5502 інше Інший модуль document 03.06.2021
5503 інше Інший модуль document 05.06.2021
5699 інше Інший модуль document 04.10.2021
5700 інше Інший модуль document 25.11.2021
5940 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 07.12.2021
6045 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6672 інше Інший модуль document 20.05.2022
6673 інше Інший модуль document 08.08.2022
6674 інше Інший модуль document 22.08.2022
6835 інше Інший модуль document 29.10.2022
6836 інше Інший модуль document 16.05.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
44 Конституційні права та обов’язки людини і громадянина брейн-ринг Факультет права та міжнародних відносин, кафедра публічного та приватного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 13.05.2016 2
649 «Брейн-ринг» на тему: «Правопорушення та відповідальність в оповіданнях Бориса Грінченка» Брейн-ринг Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин 07.12.2016 5
673 Виставка творчих робіт студентів на тему «Права людини очима студентів» виставка творчих робіт Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин 12.12.2016 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
35 Правознавство (2 курс) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
94 Права людини, громадянина України (3 курс) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
297 Права людини, громадянина України (2 курс, СП, ПО) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
310 Захист прав дитини (4 курс, ПРб) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
548 Адвокатська діяльність у сфері прав людини: Адвокатська діяльність у кримінальних справах (6 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 605 20.09.2019
581 Вступ до юридичної професії: Юридична психологія (1 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
596 Проблеми теорії права та юридичної практики (5 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 768 11.11.2019
900 Захист прав дитини (2 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
1142 Вступ до юридичної професії (1 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (42)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
179 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (2 курс) Бакалавр Денна 2 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
613 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Юридична етика (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
614 Факультет права та міжнародних відносин Захист прав дитини (4 курс, ПРб) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
615 Факультет права та міжнародних відносин Права людини, громадянина України (3 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
616 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (2 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
617 Факультет права та міжнародних відносин Права людини, громадянина України (2 курс, СП, ПО) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
3644 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Юридична етика (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3645 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Юридична психологія (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3667 Факультет права та міжнародних відносин Забезпечення прав людини та територіальної громади: Захист прав дитини в Україні (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 10 25 28.12.2018
3838 Факультет права та міжнародних відносин Права людини, громадянина України (3 курс) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 25 28.12.2018
3841 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 12 не враховується 10 25 28.12.2018
3957 Факультет права та міжнародних відносин Стратегії розвитку науки (3 курс) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
4986 Факультет права та міжнародних відносин Адвокатська діяльність у сфері прав людини: Адвокатська діяльність у кримінальних справах (6 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
5031 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Юридична психологія (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
5077 Факультет права та міжнародних відносин Захист прав дитини (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5511 Факультет права та міжнародних відносин Права людини, громадянина України (3 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5513 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5561 Факультет права та міжнародних відносин Проблеми теорії права та юридичної практики (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
5740 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
6060 Факультет права та міжнародних відносин Адвокатська діяльність у сфері прав людини: Адвокатська діяльність у кримінальних справах (6 курс, ПР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6181 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Ораторське мистецтво (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6182 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Юридична психологія (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6318 Факультет права та міжнародних відносин Захист прав дитини (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
7125 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії: Основи правових знань і трудового законодавства (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7270 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8407 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії: Юридична етика (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8614 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8788 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
9168 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9541 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9548 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9855 Факультет права та міжнародних відносин Захист прав дитини (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
10275 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10347 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11421 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії (1 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
11423 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до юридичної професії (1 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11477 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11627 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11703 Факультет права та міжнародних відносин Українські студії (1 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11871 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11962 Факультет права та міжнародних відносин Університетські студії (1 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021
12053 Факультет права та міжнародних відносин Захист прав дитини (2 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
505 Кафедра публічного та приватного права 4,45 30.12.2016
1318 Кафедра публічного та приватного права 4,91 12.01.2017
2147 Кафедра публічного та приватного права 4,92 27.12.2018
2793 Кафедра публічного та приватного права 4,73 28.12.2019
3931 Кафедра публічного та приватного права 4,76 28.12.2020
4407 Кафедра публічного та приватного права 4,90 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
85 ПРб-1-13-4.0д IV 2 3 2016-2017
517 ПРб-2-17-4.0д I 5 5 2017 - 2018

Заходи мистецького спрямування (6)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
116 Захист прав споживачів в Україні” з нагоди Всесвітнього дня прав споживачів link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка document 15.03.2017
117 виставка мистецьких робіт студентів та школярів м. Києва до Міжнародного дня захисту дітейlink особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 01.06.2017
119 виставка мистецьких робіт студентів та школярів м. Києва до Всесвітнього дня дитиниlink Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка document 20.11.2017
121 виставка мистецьких робіт студентів та школярів м. Києва до Міжнародного дня прав людиниlink Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка document 11.12.2017
122 Мистецько - освітня гра Брейн-ринг на тему: «Знай свої права» з презентацією творчих робіт студентівlink Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка document 04.12.2017
128 Конкурс творчих робіт студентів та викладачів «Наука заради миру і безпеки»link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка document 27.10.2017