Додаткові відомості

Освіта
Горлівський інститут іноземних мов, 1977 рік
Перелік місць роботи
Київський національний лінгвістичний університет
Теми дисертацій (захищених)
"Розповідні директиви в сучасній англійській мові" 10.02.04 - Германські мови
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
26 3 0 - 2022.12.07 10:48:14 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3009 Modern philology: relevant issues and prospects of research Синтагматика мовленнєвих актів Lublin document.pdf
1620 ІХ Міжнародна науково-практична конференція: Фаховий та художній переклад Граматичні проблеми перекладу Київ document.pdf

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
4440 Theoretical grammar
4443 Прагматика перекладу

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
13340 Еліптичні речення в англійській та українській мовах
6524 Імпліцитність англомовної вербальної поведінки

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
22806 Синтагматика мовленнєвих актів
2411 Актомовленнєва послідовність у діалогічному дискурсі

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
35 Інститут філології Кафедра лінгвістики та перекладу 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nadia_Gladush

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
660 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.04.2018
920 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
1198 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (5)

ID Назва Рік
27556 Contrastive grammar: Theory and Practice
29598 Навчальний посібник для самостійної роботи з англійської мови
4440 Theoretical grammar
3501 Прагматика перекладу
4443 Прагматика перекладу

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
27629 Students' Research: Education Program 035.04. Philology - English, Philology - Translation.Recommendations for content and formats of bachelor projects / papers
3556 Методичні рекомендації для написання курсових і бакалаврських робіт для студентів 3, 4 курсів

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
160 Порівняльна типологія англійської та української мов (5 курс) Інститут філології Магістр Денна 2015 255 03.06.2015
288 Порівняльна граматика англійської та української мов (3 курс, ФПб) Інститут філології Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
173 Інститут філології Порівняльна граматика англійської та української мов (3 курс, ФПб) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
178 Інститут філології Порівняльна типологія англійської та української мов (5 курс) Магістр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
501 Інститут філології Порівняльна граматика (3 курс, ФІП, денна) Бакалавр Денна 2 не враховується 5 не враховується 28.12.2017
683 Інститут філології Навчальна (перекладацька) практика (2 курс, ФП) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
684 Інститут філології Порівняльна типологія (англійська мова) (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 3 не враховується 4 не враховується 29.12.2017
685 Інститут філології Контрастивна лінгвістика: Порівняльна типологія (англійська мова) (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 3 не враховується 4 не враховується 29.12.2017
3834 Інститут філології Порівняльна граматика (3 курс, ФІП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3836 Інститут філології Порівняльна типологія (англійська мова) (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 25 28.12.2018
9513 Інститут філології Теорія міжкультурної комунікації (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11876 Інститут філології Теоретична граматика (англійська мова) (4 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 6 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11897 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
428 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,53 29.12.2016
1034 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,39 12.01.2017
1894 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,65 26.12.2018
2535 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,99 28.12.2019
3626 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,60 28.12.2020
4685 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,85 28.12.2021