Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001
Перелік місць роботи

з 2021 - доцент кафедри політології КУ імені Б,Грінченка

2012-2021 - доцент кафедри філософії КУ імені Б,Грінченка

2007-2012 - завідувач кафедри суспільно-політичних дисциплін і правознавства 
КУ імені Б,Грінченка

2005-2007 - доцент кафедри філософії КМПУ
імені Б,Грінченка

2003-2005 - викладач кафедри філософії КМПУ
імені Б,Грінченка 

Теми дисертацій (захищених)
Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
64 4 2 2022.11.15 11:39:14 Перейти на сторінку link

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27617 Ethical-political constructs of "collective misconduct" and "collective responsibility": experience of post-National Socialistic Germany

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31401 Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
30411 Subcarpathian Ruthenia in conditions of pre-war international crisis of 1938 and territorial encroachments of neighboring states on regional press materials)

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
31401 Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience
30411 Subcarpathian Ruthenia in conditions of pre-war international crisis of 1938 and territorial encroachments of neighboring states on regional press materials)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
767 Політичні чинники формування білінгвізму
729 До витоків білінгвізму в Україні: асиміляційна політика Російської імперії через військову присутність та політику в збройних силах (історико-політичний аналіз)
2100
2090 Identity and bilingualism in modern Ukraine
1984 Linguistic surrounding of Kyiv
2089 To the origins of bilingualism in Ukraine: the education of Ukraine into the early twentieth century
2091 Ukraine in XXth century: identity and bilingualism
2093 Ukraine: identity and bilingualism (historical and political aspects)
1985 А variety of identities: the choice of Ukraine
2099
2094 Bilingualism and Ukrainian Elite In The Post Soviet Ukraine
2097 Bilingualism In Soviet Ukraine: The Linguistic Russification Of The Ukrainian Elite Of The USSR
2095 Definition of bilingualism
2096 Phenomenon of bilingualism: political particularities of the formation
2098 К истокам билингвизма на Украине: двуязычие языком статистики (попытка историко-политического анализа)

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
111 Кафедра філософії 57216829304 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216829304&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
783 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра політології та соціології 7.2 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Leonid-Panasiuk

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
894 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
1509 Лідерський модуль - document 21.04.2017
1567 Фаховий модуль (стажування) - document 12.05.2016
3319 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
6236 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 19.03.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
228 Політологія (3 курс, з.ф.н.) Історико-філософський факультет Бакалавр Заочна 2015 600 18.12.2015
546 Філософія глобалізаційного розвитку (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6014 Історико-філософський факультет Філософія глобалізаційного розвитку (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
6834 Історико-філософський факультет Політична регіоналістика (3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7126 Історико-філософський факультет Суспільно-політичні студії: Політологія (1 курс, МЖ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7127 Історико-філософський факультет Суспільно-політичні студії: Політологія (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7657 Історико-філософський факультет Політична теорія (1-2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
10073 Історико-філософський факультет Політична теорія (1-2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 30.11.2021
10274 Факультет права та міжнародних відносин Суспільно-політичні студії (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
537 Кафедра філософії 4,63 30.12.2016
1338 Кафедра філософії 4,66 12.01.2017
2168 Кафедра філософії 4,58 27.12.2018
2964 Кафедра філософії 4,47 28.12.2019
3954 Кафедра філософії 4,30 28.12.2020
4478 Кафедра політології 4,69 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
17 Барташевич Марія Ігорівна II Соціологічні науки I 2017
62 Хіжінська Яніна Валеріївна V Політологія I 2018