Додаткові відомості

Освіта

Горлівський педагогічний інститут іноземних мов ім.Н.К.Крупської, 1996

Київський лінгвістичний університет, навчання в аспірантурі, 2000-2003 

Київський лінгвістичний університет, захист кандидатської дисертації, 2009

Київський університет імені Бориса Грінченка, координування теми докторської дисертації: "Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі", 2013

Київський університет імені Бориса Грінченка, захист докторської дисертації, 2019

Перелік місць роботи
1996-2000 викладач у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов імені Н.К.Крупської
2000-2003 аспірант Київського лінгвістичного університету
2000-2001 вчитель Александрійської гімназії
2001-2002 викладач Славястичного університету
2002-2003 викладач МАУП
2003-2010 ст.викладач Університету економіки та права «КРОК»
2010 і донині Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

«Навчання емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних відеокурсів (англійська мова, ІІ курс мовного вищого навчального закладу)» (кандидатська дисертація - 13.00.02)

"Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі" (докторська дисертація - 13.00.04)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 7 2 2024.06.19 06:01:08 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 183 7 5 2024.06.17 10:20:17 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 149 7 4

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
429 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 107.5 6 2023 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Mospan

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8036 Актуальні дослідження в соціальній сфері Linking Teaching and Research at University Національний університет "Одеська політехніка" document
7963 EDUCOLOGY — 2022. QUALITY OF UNIVERSITY EDUCATION: INTERDISCIPLINARY DISCOURSE Quality Assurance in Higher Education and the Labour Market in Crisis: Case of Ukraine Borys Grinchenko Kyiv University document.pdf
7892 Critical thinking in higher education and labour market Critical thinking development fot higher education sustainable interaction with the labour market Mykolo Romerio Universitetas, Lithuania document.pdf
7454 Мовна освіта: виклики сучасності Трансформація національної вищої освіти під час пандемії COVID-19 щчима студентів і викладачів Чернігів document
6632 Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Взаємодія вищої освіти і ринку праці в Європейському Союзі Київський міжнародний університет document
6348 The 1st Virtual International Conference on Sustainable Education SEVIC 2020 UKRIANE AS HIGHER MEDICAL EDUCATION DESTINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS Vasyl Stefanyk Precarpathian National University document
5324 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Marketization of QA in the EU Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4559 «Лінгвокультурна освіта в інформаційному суспільстві» Досвід ЄС щодо забезпечення працевлаштуванням випускників з вищою освітою Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка document
3683 Актуальні дослідження в соціальній сфері Автономія університету в ЄС Одеса document
3682 23-rd Annual National IATEFL Ukraine Conference Learn, Reflect, Develop Kyiv document
2470 Проблеми мовної освіти в епоху глобалізації Глобалізація вищої освіти ЄС: наслідки та перспективи ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка Чернігів, Україна document
1265 «АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ» ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В ЄС Одеський національний політехнічний університет document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
40794 Quality of University Education: Educological Discourse

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
43986 Digitalisation of writing in higher education: the COVID-19 pandemic impact
43998 Trends in emergency higher education digital transformation during the COVID-19 pandemic
41498 Emergency higher education digital transformation: Ukraine’s response to the Covid-19 pandemic
42353 Trends in digital adaptation of schools during the Covid-19 pandemic
16914 Teacher education graduates in Ukraine: Current state of play
13018 New law on higher education in Ukraine: innovations and risks

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (21)

ID Назва Рік
46787 Trends in multilingual higher education in the pre-pandemic decade
45659 Language patterns in english language teaching: virtual educational discourse
41498 Emergency higher education digital transformation: Ukraine’s response to the Covid-19 pandemic
41641 TEACHING EMOTIONAL ENGLISH INTONATION
42349 Higher education and the labour market in Ukraine: trends and challenges
40269 Assessment Model Of High School Students’ Performance: Experience Of Ukraine
34974 Higher education and labour market in Ukraine: a decade of interaction
40268 National higher education transformation during the Covid-19 pandemic in perceptions of students and teachers
35806 Quality assurance system in higher education in France
34152 COVID-19 Impact on Medical Education: Evidence of International Students
34136 Innovative discourse of higher and professional education in the exponentional technologies and the new business environment
32435 Іnternational students in higher education medical institutions in Ukraine: current state of play and prospects
31637 Higher Education and Labour Market in Ukraine: Guidelines for Harmonisation of Interaction
30502 THE EU ExPERIENCE OF PROVIDING GRADUATES WITH EMPLOYMENT: CONCLUSIONS FOR UKRAINE
31638 Concept of competence in the international and national educational contexts
22465 SKILLS DEMAND AND SUPLY IN THE EUROPEAN UNION
31384 Legal regulation of higher education and labour market in the EU member states
13018 New law on higher education in Ukraine: innovations and risks
31386 Students training tendency in the EU and Ukraine: legal aspect
31385 Styudents training tendency in the European Union: legal aspect
16923 New law on higher education in Ukraine: innovations and risks

Фахові видання, що затверджені МОН (36)

ID Назва Рік
46787 Trends in multilingual higher education in the pre-pandemic decade
45659 Language patterns in english language teaching: virtual educational discourse
41641 TEACHING EMOTIONAL ENGLISH INTONATION
42349 Higher education and the labour market in Ukraine: trends and challenges
42353 Trends in digital adaptation of schools during the Covid-19 pandemic
40269 Assessment Model Of High School Students’ Performance: Experience Of Ukraine
34974 Higher education and labour market in Ukraine: a decade of interaction
40268 National higher education transformation during the Covid-19 pandemic in perceptions of students and teachers
35806 Quality assurance system in higher education in France
32435 Іnternational students in higher education medical institutions in Ukraine: current state of play and prospects
31372 European experience of providing employment for graduates with higher education
31637 Higher Education and Labour Market in Ukraine: Guidelines for Harmonisation of Interaction
28706 Higher Education and Labour Market in Ukraine: Guidelines for Harmonisation of Interaction
25537 Concept of competence in the international and national educational contexts
31638 Concept of competence in the international and national educational contexts
22465 SKILLS DEMAND AND SUPLY IN THE EUROPEAN UNION
21570 Globalization of EU higher education: Implications and Perspectives
21564 Organizational and management structure of higher education quality assurance in the EU
16904 FACTORS OF HIGHER EDUCATION INTERACTION WITH LABOUR MARKET IN THE EUROPEAN UNION
16960 From education to labour market
31384 Legal regulation of higher education and labour market in the EU member states
16919 REGULATION MECHANISMS OF HIGHER EDUCATION AND LABOUR MARKET IN THE EUROPEAN UNION
31385 Styudents training tendency in the European Union: legal aspect
13022 A Consept "Competence" and "Competency" in European and American Pedagogical Space
10954 New Law of Higher Education in Ukraine:Innovations and Risks
6500 The teaching profession in a commercialization of higher education in the EU
11814 Англомовна вища освіта в Європейському Союзі
6617 European Higher Education Area Development: results and prospects
6926 National Qualifications Frameworks Development in EU
6611 NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORKS: THE CURRENT STATE OF PLAY
36793 PROBLEMS OF MARKETIZATION AND EUROPEZATION OF HIGHER EDUCATION IN THE EUROPEAN UNION
6923 Trends In Public Funding Of Higher Education In The European Union
6989 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ УЧЕНИХ ЄС
30604 Typical Mistakes in Oral Speech of Students in Linguistic Universities
32423 Stages of teaching emotional and modal intonation with video
30603 Stages of Teaching Emotional Intonation with Video

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
41087 Linking teaching and research at university
40592 Ukraine as Higher Medical Destination for International Students
33031 International medical students’ needs in Ukraine
28708 Guidelines for harmonisation of higher education interaction with labour market in Ukraine
25539 Standardization of higher education in the European Union
21569 Education and employment regulation in the EU
22467 Globalization of EU higher education: Implications and Perspectives
21568 Quality assuarance system regulation in EU
16981 TRAINING SPESIALISTS WITH HIGHER EDUCATION IN EU
16925 Management structure of higher education in the EU
30601 Current use of textbooks of English
30602 Interactive technologies of Students’ Teaching of Vocabulary

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (1)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
201 Факультет романо-германської філології The Modern Higher Education Review Зміст Головний редактор №8 Дотримано 2023

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
160 Досвід ЄС щодо забезпечення працевлаштуванням випускників з вищою освітою фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31372/ 2020
170 Вища освіта та ринок праці в Україні: рекомендації щодо гармонізації взаємодії фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31637/ 2020
311 Педагогічна модель модульного оцінювання навчальних досягнень учнів старших класів: досвід України фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40269/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
67 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 26.04.2018-07.05.2018

Лаура Лалу, координатор програм
міжнародного навчання Центру міжнародної освіти Університету Тампере, Laura.Lalu@staff.uta.fi. Учасник проекту Certificate Mobility.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
33 Програма імені Жана Моне 587094-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейська Комісія Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС 01.09.2017-31.08.2020 Учасник проекту
109 Jean Monnet 101098702 — UADDVHE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA Erasmus+ Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України 01.10.2022-30.09.2025 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
577 Digital learning and teaching in European Union Higher Education : experience for Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
623 Трансформація освітніх технологій в університеті в умовах глобальних кризових явищ Національний фонд досліджень України Коллективний - 2021
690 Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2022

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
53 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу Аналітик-дослідник 04.08.2022

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
23 Мосьпан Наталя Вікторівна Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі / 13.00.04 теорія та методика професійної освіти здобувач Київський університет імені Бориса Грінченка Мосьпан д.н..pdf 2020

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
86 Фаховий модуль (стажування) - document 20.01.2016
989 Модуль з ІКТ - sert_kurs_28_02_14.pdf 28.02.2014
1213 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1882 Інше - document 27.01.2017
2691 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Mospan 2018.tif 04.05.2018
4777 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 3.pdf 01.01.2020
5245 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5386 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 14.05.2021
6414 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
7023 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.11.2022
9067 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
21566 Language teaching at university (Methodology)

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
33934 European higher education area: quality parameters and expertise
6621 Communicative Phonetics of English

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
16357 Методика викладання іноземної мови у школі

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
61 Теоретична фонетика (4 курс, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2014 71 28.02.2014
897 Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, денна) - Магістр Денна 2020 821 31.12.2020
972 Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, МЛА, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1004 Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, ФП, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 22/23 н.р.
1156 Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, МЛА, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1657 Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, МЛА, денна) Факультет романо-германської філології Магістр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (29)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
109 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, МЛА) Магістр Денна 8 5 не враховується 25.11.2016
118 Інститут філології Методика викладання іноземних мов в школі (3 курс, ФА) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 25.11.2016
261 Інститут філології Теоретична фонетика (2 курс, ФА) Бакалавр Денна 5 4 не враховується 26.11.2016
262 Інститут філології Теоретична фонетика (3 курс) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 26.11.2016
279 Інститут філології Фоностилістика (3 курс, ФАб) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 26.11.2016
285 Інститут філології Практична педагогіка (2 курс, ФАб) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
351 Інститут філології Лінгводидактика (5 курс, МЛА, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
428 Інститут філології Теоретична фонетика (4 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
579 Інститут філології Шкільна практика БЕЗВІДРИВНА (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 2 4 не враховується 29.12.2017
580 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
581 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 3 5 не враховується 29.12.2017
582 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 3 не враховується 29.12.2017
583 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
720 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 2 4 не враховується 29.12.2017
721 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 2 4 не враховується 29.12.2017
3981 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 28.12.2018
6555 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
6556 Інститут філології Лінгводидактика вищої школи (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7945 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8699 Інститут філології Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 31.12.2020
8701 Інститут філології Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 3 не враховується 31.12.2020
9070 Інститут філології Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 30.11.2021
9099 Інститут філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
9161 Інститут філології Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 30.11.2021
11575 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 9 не враховується 3 30.11.2021
11576 Інститут філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11577 Інститут філології Лінгводидактика вищої школи (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12088 Факультет романо-германської філології Теоретична фонетика (англійська мова) (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
13807 Факультет романо-германської філології Лінгводидактика (англійська мова) (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
441 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,09 29.12.2016
1298 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,42 12.01.2017
2132 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,23 27.12.2018
2701 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,50 28.12.2019
3911 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,20 28.12.2020
4346 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,38 28.12.2021
5877 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,64 30.12.2022
6754 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,75 30.12.2023