Додаткові відомості

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, спеціальність
«Мова і література (французька, англійська) та переклад», диплом магістра з
відзнакою 2013 рік.

Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2013-2017 роки.

Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність «Публічне управління та адміністрування», диплом
магістра з відзнакою 2019 рік. 

Перелік місць роботи

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, Циклова комісія іноземних мов, викладач англійської та латинської мов (2013-2017 роки)

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології, кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства, старший викладач (2017-2020 роки), доцент кафедри (з 2020 року)

Офіс Ради Європи в Україні, Венеційська Комісія, асистент проєктів (з 2019 року)

Сертифікований тьютор програми PROFLE+, Посольство Франції в Україні (з 2020 року)

Теми дисертацій (захищених)

"Лінгвопрагматика сучасної французької соціальної реклами", спеціальність 10.02.05 – романські мови.

Громадська активність
Член міжнародної молодіжної громадської організації "Young European Federalists"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 6 1 2024.07.14 06:01:19 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 14 1 1 2024.01.11 20:01:47 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 12 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
513 Факультет романо-германської філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 53.8 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Anastasiia_Devos

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9313 Міжнародна науково-практична відеоконференція “Ad Orbem per Linguas – До світу через мови. Наративи сучасної України у світовій геополітиці” (Київський національний лінгвістичний університет) Концепт «MENACE» («ЗАГРОЗА») у дискурсі французької соціальної реклами місто Київ, Україна document
9314 IХ Всеукраїнська мультидисциплінарна конференція «Чорноморські наукові студії» (Міжнародний гуманітарний університет) Використання квеситивів у дискурсі французької соціальної реклами місто Одеса, Україна document.pdf
9315 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми романо-германської філології» (Український державний університет імені Михайла Драгоманова та Київський університет імені Бориса Грінченка) Зооморфні метафори у дискурсі сучасної франкомовної соціальної реклами місто Київ, Україна document.pdf
9115 V Міжнародна науково-практична конференція з проблем теоретичної та прикладної лінгвістики (Київський університет імені Бориса Грінченка та Польський Білостоцький державний університет) Лінгвопрагматичні характеристики адресанта французької соціальної реклами місто Київ, Україна document.pdf
9114 ISMA University of Applied Sciences “CURRENT TRENDS AND FIELDS OF PHILOLOGICAL STUDIES IN THE CHALLENGING REALITY” Intertextuality of French social advertising місто Рига, Латвія document.pdf
5352 National Geographic Learning and Linguist online conference TED Talks for lesson activities Дистанційно document.pdf
5346 French-Ukrainian Forum “New politics in Europe: The methods and factors for the success of the Emmanuel Macrons’ presidential campaign" Linguistic features of Emmanuel Macrons’ presidential campaign м. Київ document.pdf
5347 Cambridge Teacher Development Conference "The What, Why and How of ZNO Prep" Recommendations for successful exam reading National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Kyiv document.pdf
5350 International Structured Dialogue "Working on democracy and Federalism in Europe" "European perspectives for Ukraine: a state of play three years after Euromaidan" Torremolinos (Spain) document.pdf
5343 VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації” Мовленнєво-актова будова повідомлень французької соціальної реклами Національний університет “Острозька академія”, факультет романо-германських мов, м. Острог document.pdf
5342 Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми науки та освіти (АПНО – 2016)” Концептосфера французької соціальної реклами м. Будапешт (Угорщина) document.pdf
5348 International Staff Week Strategies of manipulation in advertising discourse Університет Вівес Куртре (Асоціація Лувенського католицького університету, Бельгія) document.pdf
5341 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми зіставної семантики” Лінгвопрагматика французької соціальної реклами Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ document.pdf
5351 XXXII International Seminar "Federalism in Europe and Boyond" European perspectives in developing democracy in Ukraine Ventotene Island (Italy) document.pdf
5349 Convention des jeunes citoyens européens "L'Europe à table: quelles recettes pour demain?" Університет "Arts et Métiers ParisTech", м. Клюні (Франція) document.pdf
5345 ХІІ Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар Лінгвопрагматичний аспект французької соціальної реклами ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів document.pdf
5344 Europe 2015. The Effect of Perestroika: Regimes and Risks of Polyphonic Knowledge Gender aspect of socio-cultural representations in advertising discourse European Humanities University, Vilnus (Lithuania) document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
31660 Communicative features of the French social advertising discourse

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37204 The Application of the Simulation Method in the in Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions, the Cognitive Linguistic Approach
31662 Development of Skills of Intercultural Communication in the Process of Studying at Higher Educational Institutions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
45677 Комунікативний вимір соціальної реклами: лінгвопрагматичні характеристики адресанта та адресата
45005 Комунікативна мета та функції сучасної соціальної реклами
45004 Visual artistic means in French advertising discourse
37203 Лінгвокогнітивні особливості французької соціальної реклами за здоровий спосіб життя
31424 Gender aspect of socio-cultural representations in advertising discourse

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
45677 Комунікативний вимір соціальної реклами: лінгвопрагматичні характеристики адресанта та адресата
45005 Комунікативна мета та функції сучасної соціальної реклами
37203 Лінгвокогнітивні особливості французької соціальної реклами за здоровий спосіб життя
31661 Stilistic features of French social advertising
37202 Семантичні та концептуальні особливості слоганів дискурсу сучасної соціальної реклами
31425 Прагматичні пресупозиції та імплікатури дсикурсу у французькій соціальній рекламі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
47243 Використання квеситивів у дискурсі французької соціальної реклами
47245 Зооморфні метафори у дискурсі сучасної франкомовної соціальної реклами
47248 Концепт «menace» («загроза») у дискурсі французької соціальної реклами
45008 Інтертекстуальні зв’язки французької соціальної реклами

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
456 Комунікативна мета та функції сучасної соціальної реклами фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45005/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (7)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
186 PROFLE (Франція) Наукове стажування 02-06.03.2020 Посольство Франції в Україні Учасник програми Habilitation_au_tutorat_PROFLE_Devos_Ukraine_03_2020.pdf
288 Програма Еразмус+ Наукове стажування 22-26.11.2021 Jonattan Cottyn Учасник програми Certificate Staff Week Belgium_Devos.pdf
452 Technical University of Applied Sciences of Wildau (Germany) Міжнародне стажування 09-13.05.2022 Carolina Winkler, International Coordinator Учасник програми Wildau staff week 2022.pdf
453 Technical University of Applied Sciences of Wildau (Germany) Міжнародне стажування 01.05-31.08.2022 Karin Schmidt, International Office Учасник програми 2022_07_29_Bestätigung_Unterricht_Anastasiia_Devos 2.pdf
454 DAAD Міжнародне стажування 01.09-31.12.2022 Dr.Marcus Frohme Учасник програми Certificate-Anastasiia_Devos.pdf
534 Technical University of Applied Sciences of Wildau (Germany) Міжнародне стажування 08-12.05.2023 Carolina Winkler, International Coordinator Учасник програми Wildau staff week 2023.pdf
535 Technical University of Applied Sciences of Wildau (Germany) Міжнародне стажування 01.09.2023-31.08.2024 Carolina Winkler, International Coordinator Учасник програми Teaching mobility_2023-2024_Devos Anastasiia.pdf

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
113 PROFLE+ - підвищення кваліфікації майбутніх викладачів французької мови Посольства Франції в Україні Виграно Invitation à une réunion PROFLE+ en ligne (1).pdf 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
209 Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної комунікації Повноцінне дослідження 06.2021 https://www.facebook.com/romanceKubg

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
21 - «Лінгвопрагматика сучасної французької соціальної реклами» 10.02.05 - романські мови Київський національний університет імені Тараса Шевченка, денна, 2014-2017 Київський національний університет імені Тараса Шевченка document 2017

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1785 Дидактичний модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 01.12.2017
2164 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 25.04.2018
3869 інше Інший модуль ProgrammeHabilitation.pdf 06.03.2020
4036 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4686 Цифровий модуль Інший модуль document 27.11.2020

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8799 Інститут філології Сучасні аспекти перекладу та міжкультурної комунікації французької мови (6 курс, ФФранц, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
10265 Інститут філології Стилістика (французька мова) (4 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10821 Інститут філології Практична французька мова і переклад (4 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1528 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,39 12.01.2017
2425 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,58 31.12.2018
2665 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,93 28.12.2019
3666 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 5,00 28.12.2020
4745 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,44 28.12.2021
5931 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 5,00 30.12.2022
6805 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 5,00 30.12.2023