Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2009 р.

Аспірантура Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, 2010 р.

Перелік місць роботи

2005-2009 рр. - секретар Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

2009-2012 рр. - методист в/к навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки (нині – Інституту людини) Київського університету імені Бориса Грінченка;
2012-2013 рр. - завідувач навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки (нині – Інституту людини) Київського університету імені Бориса Грінченка;

2010-2013 рр. - викладач (за сумісництвом) циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка;

2013 - 2016 рр. - викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка;

2016 - 2022 рр. - старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

2022 - по теперішній час - старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.


Теми дисертацій (захищених)
Формування фонологічного компоненту мовлення в учнів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами, 2017 р.
Громадська активність
Член Всеукраїнської громадської організації «Корекційних педагогів України»; член Громадської організації «Українська академія дитячої інвалідності»; член Української Асоціації терапевтів мови та мовлення; секретар Вченої ради Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Університету Грінченка

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
473 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти ABW-3668-2022 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2752308

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 47 4 0 2024.07.24 11:17:49 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 27 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
657 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 16.2 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Khomyk

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10274 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ» --- м. Харків, Україна document
9725 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти» Стан сформованості діалогічного мовлення у дітей молодшого шкільного віку із порушеннями інтелектуального розвитку м. Камянець-Подільськ, Україна document.pdf
9726 І Конгрес Асоціації логопедів України "Важливість мультидисциплінарного підходу при подоланні порушень мовлення" --- Київ, Україна document
9723 Круглий стіл до 85-річчя академіка В.І.Бондаря «Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє» ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ м. Харків, Україна document
9724 IХ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ МИРУ І ВІЙНИ» ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ м. Київ, Україна document
9436 Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання лікування дітей з вродженими розщілинами губи та піднебіння" --- Київ, Україна document
9414 THEORETICAL FOUNDATIONS OF SCIENTISTS AND MODERN OPINIONS REGARDING THE IMPLEMENTATION OF MODERN TRENDS ІНСЦЕНІЗАЦІЯ КАЗКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ San Francisco, USA document
9416 Огнев'юківські читання "Освіта - сутність часу" Психологічна готовність студента до якісного навчання в сучасних умовах Київ, Україна document
9415 Міжнародний та український досвід використання людино-тваринної взаємодії для допомоги людям у різних життєвих ситуаціях --- Черкаси, Україна document
8542 X Міжнародна науково-практична конференція «Analysis of modern ways of development of science and scientific discussions» Сучасні підходи щодо профілактики порушень письма у молодших школярів з порушеннями мовлення Більбао, Іспанія document
8541 IX Міжнародна науково-практична конференція «Study of world opinion regarding the development of science» Особливості використання ІКТ-технологій у корекційно-розвитковій роботі з молодшими школярами з порушеннями мовлення в процесі формування навички читання Прага, Чехія document
7070 Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності - Київ, Україна document
7645 Інновації в діяльності сучасного логопеда - Київ, Україна document
6947 ХІV Міжнародна науково-практична конференція \ Шляхи подолання фонологічних труднощів у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення м. Кам’янець-Подільський , Україна document
6545 УКРАЇНСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ЛЮДИНО-ТВАРИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КАНІСТЕРАПІЇ --- м. Львів, Україна document
6221 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики - м. Київ, Україна document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
44387 Analysis of models of inclusive education in European countries (experience for Ukraine)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
43815 Особливості використання кріотерапії в логопедичній роботі з формування артикуляційного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
43476 Особливості партнерства родини та логопеда в процесі логопедичної роботи в умовах приватної практики

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
49262 Емпіричне вивчення стану сформованості лексичної складової мовлення дітей старшого дошкільного віку з аутизмом
43815 Особливості використання кріотерапії в логопедичній роботі з формування артикуляційного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
45713 Стратегії подолання труднощів у писемній продукції молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах інклюзивного середовища

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
48099 Особливості розвитку діалогічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення
47921 Стан сформованості діалогічного мовлення у дітей молодшого шкільного віку із порушеннями інтелектуального розвитку
46851 Дослідження пам'яті в учнів молодшого шкільного віку із порушеннями мовлення в сучасних реаліях
45712 Інсценізація казки як засіб розвитку діалогічного мовлення у дітей з особливими освітніми потребами
42920 Сучасні підходи щодо профілактики порушень письма у молодших школярів з порушеннями мовлення
42714 Особливості використання ІКТ-технологій у корекційно-розвитковій роботі з молодшими школярами з порушеннями мовлення в процесі формування навички читання
37009 Шляхи подолання фонологічних труднощів у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
161 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

- 31.05.2020-11.05.2021

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
257 Analysis of models of inclusive education in European countries (experience for Ukraine) https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44387/ 2023

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
384 Особливості використання кріотерапії в логопедичній роботі з формування артикуляційного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43815/ 2023
463 Стратегії подолання труднощів у писемній продукції молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах інклюзивного середовища фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45713/ 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
156 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (18)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5447 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
5479 інше Інший модуль document 29.08.2021
5480 інше Інший модуль document 05.09.2021
5483 інше Інший модуль document 17.09.2021
5871 інше Інший модуль document 06.12.2021
6331 інше Інший модуль document 03.05.2022
6332 інше Інший модуль document 17.05.2022
6790 інше Інший модуль document 20.10.2022
6791 інше Інший модуль document 18.09.2022
7020 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.11.2022
7334 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
7767 МОВА, МОВЛЕННЯ, ТЕРАПІЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД Інший модуль document 24.04.2023
7768 Academic integrity in the training of bachelor and master's Інший модуль document 10.04.2023
8123 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
8234 Вчителі 2.0: онлайн-курс із професійного розвитку та наставництва Інший модуль certificate_Хомик_ТВ_compressed.pdf 28.06.2023
8239 Школа стійкості Інший модуль certificate_Хомик_ТВ (1).pdf 08.08.2023
8242 Коучинг, Менторинг, тьюторинг і фасилітація в інклюзії: стратегії відновлення Інший модуль Хомик Тетяна Василівна.pdf 24.08.2023
9691 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1053 Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1131 Університетські студії (1 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1484 Логопедія (затримка мовленнєвого розвитку, загальний недорозвиток мовлення) (2 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8240 Інститут людини Навчальна практика (ЗЗСО з інклюзивною формою навчання) (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8506 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8997 Педагогічний інститут Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 30.11.2021
9903 Інститут людини Курсова робота (на вибір з фахових дисциплін) (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10527 Інститут людини Логопедичний практикум (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11119 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11129 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в закладах освіти) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11377 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика спеціальні школи вчитель початкових класів для дітей з ТПМ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11388 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика ІРЦ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11461 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
11983 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в медичних установах) (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12037 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12741 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
13332 Факультет педагогічної освіти Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2023
13593 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Університетські студії (1 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13616 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Логопедія (затримка мовленнєвого розвитку, загальний недорозвиток мовлення) (2 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13640 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Логопедія: молодший шкільний та підлітковий вік (5 курс, КВД, заочна) Магістр Заочна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4763 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,84 28.12.2021
5779 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,91 30.12.2022
6652 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,84 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
192 Гомон Яна Олександрівна IV Актуальні проблеми інклюзивної освіти I 2022