Додаткові відомості

Освіта

Київський університет імені Бориса Грінченка (аспірантура), 2018 р.

Київський державний лінгвістичний університет, 2001 р.

Київський міський педагогічний коледж №1, 1997 р.
Перелік місць роботи

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Спеціалізована школа №80 м.Києва

ТОВ Центр іноземних мов "Знаток"

Благодійна організація "S.O.S. Tsjernobylkinderen" (Бельгія)

Корпус Миру США (Україна)
Теми дисертацій (захищених)
Ідіолект перекладів Роми Франко: семантичний та стилеметричний аспекти
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
18 3 0 2022.11.30 11:20:46 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7098 MultiMeDialecTranslation 8 - Dialect Translation in Multimedia Translation of Song Lyrics from Lithuanian into Ukrainian: System of Transformations Kaunas Facuulty of Vilnius University document.pdf
2537 II Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем" Лінгвопрагматичний принцип укладання двомовного словника (на матеріалі українсько-нідерландської мовної пари) Київський університет імені Бориса Грінченка document
2536 Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Комунікативний дискурс у полікультурному просторі» Використання кіл Ейлера у перекладознавстві МНУ імені В.О.Сухомлинського document.pdf
1197 Науковий круглий стіл молодих вчених, аспірантів та магістрантів «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» Типологія перекладацьких коментарів при відтворенні власних назв (на матеріалі перекладів Роми Франко) Київський університет імені Бориса Грінченка document
1196 Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики Комплексний підхід до аналізу перекладу художнього тексту Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
38633 Lexicographical Online Sources in the Work of the Translator from the Lithuanian Language
31668 Folk Songs in Translation of Ivan Franko’s ‘The Raging Tempest’ Narrative: the Stylometric Aspect
24414 Defining Relevance of Methods of Translator’s Idiolect Stylometric Study
6109 Challenges for Translating Ukrainian Traditional Forms of Address into English
4911 Rendering the interglossemes in Ukrainian-English translation of fiction
6114 Lexicological Aspect Of Ukrainian-English Translation Of Short Prose Of The Late 19th-Early 20th Centuries

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
38633 Lexicographical Online Sources in the Work of the Translator from the Lithuanian Language
31668 Folk Songs in Translation of Ivan Franko’s ‘The Raging Tempest’ Narrative: the Stylometric Aspect
24414 Defining Relevance of Methods of Translator’s Idiolect Stylometric Study
18424 Deviation from the Author’s Style in Translation of Phraseologisms (Based on the Material of Translations by Roma Franko)
11640 Text Style Transforming in the Process of Translation
6118 Особливості структури та змісту глосарію збірок перекладів Роми Франко (на прикладі збірок “From Days Gone By”, “Brother against Brother”, “Between the Trenches”)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
41109 Жанрово-стилістичні особливості перекладу фентезі (на матеріалі роману А. Гендерсон “The Year of the Witching”)
36526 Особливості вибору та рецепції стратегій в аудіовізуальному перекладі (на матеріалі художнього фільму «Зелена книга»)
31404 Methods of (de)compression measuring in the pop-songs lyrics translation
27073 German Interglossemes In Roma Franko’s Translations: Diachronical Aspect
27071 Official Ukrainian Translation of International Agreements (based on the material of the Association Agreement between Ukraine and the EU)
27070 Reproducing Non-Ukrainian Proper Names in Roma Franko's Translations
27072 Переклад як засіб збільшення масштабу студентських театральних проектів
20923 Використання кіл Ейлера у перекладознавстві
18066 Комплексний підхід до аналізу перекладу художнього тексту
7483 Елементи формалізації у методології досліджень зі стилістики художнього перекладу
2400 Англомовний переклад української діалектної лексики як чинник стильової трансформації тексту
3361 Інтерглосальність та інтерглосема у перекладознавстві
394 Onomastic system of the science fiction by Andre Norton (on the basis of "The Time Traders" tale text)

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
22 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 14.3 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Andrii_Kozachuk

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
32646 Перенос (трансфер) і трансферні студії

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
46

Стріха Максим Віталійович,
доктор фізико-математичних наук, професор,професор кафедри фізичної
електроніки Київського національного університетуімені Тараса Шевченка

Ідіолект перекладів Роми Франко: семантичний та стилеметричний аспекти. Спеціальність 10.02.16 – перекладознавство Київський університет імені Бориса Грінченка, денна аспірантура, 2015-2018 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна document 2018

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
872 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
1158 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
3209 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3281 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.12.2018
4589 інше Інший модуль document 16.11.2020
6164 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
6192 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
6397 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
829 "Словник Бориса Грінченка та сучасність" конкурс м. Київ 07.12.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7414 Speaking and writing practice

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
32746 Modern Ukrainian Translation: Personalities
27629 Students' Research: Education Program 035.04. Philology - English, Philology - Translation.Recommendations for content and formats of bachelor projects / papers
4197 Шлях публікації до світової наукової спільноти

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
38 Основи прикладної лінгвістики (2 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
39 Практика усного та писемного мовлення (3 курс, заочна ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2013 345 27.06.2013
260 Теорія&практика перекладу (2 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
261 Теорія і практика перекладу (5 курс, МЛ(а), з.ф.н.) Інститут філології Магістр Заочна 2016 347 30.06.2016
288 Порівняльна граматика англійської та української мов (3 курс, ФПб) Інститут філології Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
456 Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019 -
649 Інформаційні технології у перекладі (2 курс, ФА, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
1155 Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021
1207 Сучасні ІКТ в перекладі (5 курс, ФП, денна) Інститут філології Магістр Денна 2022 212 02.05.2022

Використання ЕНК (38)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
77 Інститут філології Вступ до спеціальності (1 курс, Ф(П)) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
151 Інститут філології Основи літературного перекладу (3 курс, ФП) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
158 Інститут філології Основи прикладної лінгвістики (2 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
161 Інститут філології Основи художнього перекладу (4 курс, ФУб) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
174 Інститут філології Порівняльна граматика англійської та української мов (3 курс, ФПб) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
194 Інститут філології Прикладні аспекти перекладу (5 курс, ПР) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
239 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФПб) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 26.11.2016
251 Інститут філології Теорія і практика перекладу (3 курс, МІ, КР) (1 семестр) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується не враховується 26.11.2016
423 Інститут філології Теорія і практика перекладу (5 курс, МЛ(а), з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
524 Інститут філології Навчальна (перекладацька) практика (2 курс, ФП) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
526 Інститут філології Основи літературного перекладу (3 курс, ФП) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
527 Інститут філології Прикладні аспекти перекладу (5 курс, ПР) Магістр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
528 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФПб) Бакалавр Денна 3 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
530 Інститут філології Інформаційні технології у перекладацькій діяльності (4 курс, ФІП, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
531 Інститут філології Інформаційні технології у перекладі (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
532 Інститут філології Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
3706 Інститут філології Інформаційні технології у перекладацькій діяльності Бакалавр Денна 8 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3966 Інститут філології Сучасні ІКТ в перекладі (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3967 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3986 Інститут філології Теорія перекладу (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 10 25 28.12.2018
5174 Інститут філології Інформаційні технології у перекладі (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 10 27.12.2019
5256 Інститут філології Лінгвістичні перекладацькі студії: Сучасна лінгвістика. Перекладознавство (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5749 Інститут філології Сучасні ІКТ в перекладі (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5783 Інститут філології Теорія перекладу (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5784 Інститут філології Теорія перекладу (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6031 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 10 27.12.2019
6554 Інститут філології Лінгвістичні перекладацькі студії: Сучасна лінгвістика. Перекладознавство (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7216 Інститут філології Теорія перекладу (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7217 Інститут філології Теорія перекладу (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7284 Інститут філології Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8300 Інститут філології Сучасні ІКТ в перекладі (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8301 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
9079 Інститут філології Сучасні ІКТ в перекладі (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9090 Інститут філології Теорія перекладу (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9514 Інститут філології Теорія перекладу (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10459 Інститут філології Лінгвістичні перекладацькі студії (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11345 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11708 Інститут філології Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 5 4 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
435 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,76 29.12.2016
1162 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,70 12.01.2017
2018 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,67 26.12.2018
2624 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,83 28.12.2019
3767 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,93 28.12.2020
4812 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,64 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
78 ФПб-1-13-4.0д IV 3 5 2016

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
394 Конкурс «Словник Грінченка та сучасність»link Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 05.12.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
48 Коваленко Марія Іванівна V Переклад I 2018
89 Череднячок Тетяна Іванівна V Переклад I 2019
124 Коновал Яна Іванівна IV Переклад I 2020