Додаткові відомості

Освіта

У 1998 р. закінчила Національну
академію внутрішніх справ України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю
“Правознавство” та здобула кваліфікацію юриста.

В квітні 2004 року
захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 2.00.07-
теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право.

Перелік місць роботи

Головне управління Державної служби охорони при МВС України, 1998-2000, юрисконсульт відділу правового забезпечення.

 Ад`юнктура НАВСУ, 2000-2003, ад'юнкт.

Національна академія внутрішніх справ, 2003-2018, старший викладач, доцент кафедри економіко-правових дисциплін.

Київський національний торговельно-економічний університет, 2018-2020,  доцент кафедри міжнародного
публічного права.

 
Теми дисертацій (захищених)

Тема дисертації "Правові засади
позабюджетної діяльності органів внутрішніх справ" (2004).

Громадська активність
дійсний член Асоціації правників України та Асоціації за інноваційний розвиток України

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 1 1 2023.12.05 06:03:06 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 61 4 1 11 2023.12.04 11:19:51 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 38 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
556 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра приватного права 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Bulycheva

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9305 Круглий стіл «Правове забезпечення економічної безпеки держави» Організаційно-правові засади забезпечення належного функціонування ринку страхових послуг у період воєнного стану на прикладі діяльності страховиків столиці України НАВС, м. Київ document.pdf
8562 Круглий стіл «Фінансова безпека як складова економічної безпеки держави» Характеристика стану та пріоритетних напрямків реалізації інвестиційних проєктів в м. Києві з початку 2022 року в умовах воєнного стану Національна академія внутрішніх справ document.pdf
8184 НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Обґрунтованість прийняття законопроєкту щодо впровадження переважного виконання військово-транспортного обов’язку в умовах воєнного стану: підстави для професійної дискусії КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА document.pdf
7957 ОСОБЛИВОСТІ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ НА БЛОКПОСТАХ У ВЗАЄМОДІЇ З ПІДРОЗДІЛАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА СИЛАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Зарубіжний досвід впровадження гендерного принципу у діяльність збройних формувань як напрямок захисту правового статусу жіноцтва у військовій сфері в умовах воєнного стану Національна академія внутрішніх справ document.doc
7324 ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Шляхи усунення нормативно-правових бар’єрів залучення іноземних інвестицій в Україну Національна академія внутрішніх справ document.pdf
7107 СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Застосування можливостей платформи LMS Moodle як популярної дистанційної технології організації навчального процесу студентів НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ document.pdf
5539 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку" Методична тактика проведення семінарського заняття в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських м. Аланія, Туреччина (дистанційно) document.pdf

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
45494 Удосконалення системи економіко-правових заходів як фактор забезпечення соціальної стабільності в українському суспільстві
40951 Перспективи розвитку нормативноправової регламентації стратегічного забезпечення енергетичної безпеки України в рамках реалізації євроінтеграційного курсу
34890 Підтримка країн у напрямку запобігання поширенню пандемії Covid-19 у практиці світового банку (на прикладі міжнародно-правової співпраці з Україною)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
35850 Provision of the right to non-interference with privacy during muster process with the participation of doctor (forensic expert)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
42083 Організаційно-правові засади впровадження інновацій в державному управлінні економічними і соціальними процесами в Україні на основі принципів інтеграції з Європейським Союзом
42590 Формування у здобувачів вищої освіти необхідних компетентностей аналізу проблем невиконання господарсько-договірних зобов’язань в умовах воєнного стану
40947 Правовий аналіз формування податкових надходжень місцевих бюджетів: міжнародний досвід
38183 Упровадження принципу ґендерної рівності у діяльності військових формувань: зарубіжний досвід
33775 Особливості взаємодії слідчого з працівниками інших підрозділів поліції
33770 Педагогічні умови впровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
47256 Організаційно-правові засади подолання загроз і небезпек, що впливають на оперативно-службову діяльність державної прикордонної служби України у воєнний і відбудовний період
47458 Удосконалення правового регулювання у сфері ліцензування торгівлі лікарськими засобами (на прикладі аптечних закладів столиці)
42083 Організаційно-правові засади впровадження інновацій в державному управлінні економічними і соціальними процесами в Україні на основі принципів інтеграції з Європейським Союзом
42590 Формування у здобувачів вищої освіти необхідних компетентностей аналізу проблем невиконання господарсько-договірних зобов’язань в умовах воєнного стану
40947 Правовий аналіз формування податкових надходжень місцевих бюджетів: міжнародний досвід
38183 Упровадження принципу ґендерної рівності у діяльності військових формувань: зарубіжний досвід
35848 Стратегії інтегрованого управління кордонами:порівняльно-правовий аналіз

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
45428 Інтерактивний інструментарій структурно-функціонального підходу щодо здобуття наукових знань та інформації в закладах вищої освіти в умовах воєнного стану
47257 Удосконалення правового забезпечення принципу концентрації у конкурентних відносинах суб’єктів столиці в умовах євроінтеграції
45425 Економічна безпека як об’єкт територіального (регіонального) управління в умовах воєнного стану в Україні
45426 Запобігання корупції як фактор удосконалення територіального (регіонального) управління в умовах воєнного стану в Україні
42897 Загрози та небезпеки, що впливають на оперативно-службову діяльність державної прикордонної служби України у воєнний і післявоєнний період, шляхи їх усунення
41230 Формування в здобувачів вищої освіти навичок аналізу ризиків діяльності підприємства в екстремальних ситуаціях у період воєнного та надзвичайного стану під час вивчення навчальних дисциплін господарсько-правового спрямування
41157 Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у діяльності збройних формувань: аналіз досягнень та помилок зарубіжних країн
38180 Окремі історико-правові аспекти залучення громадян до виконання завдань з охорони державного кордону України
36588 Інвестиційний паспорт територіальної громади як дієвий інструмент залучення додаткових коштів до місцевих бюджетів
40948 Аналіз європейського досвіду державного регулювання господарської діяльності та можливість його використання в Україні
40950 Новації нормативно-правової регламентації стратегічних принципів розвитку енергетичної безпеки України в рамках реалізації євроінтеграційного курсу
32779 Позитивний досвід впровадження принципу гендерної рівності у діяльність армії США
40949 Особливості забезпечення прав людини під час одержання адміністративних послуг в умовах карантину

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
323 Правовий аналіз формування податкових надходжень місцевих бюджетів: міжнародний досвід фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40947/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
199 JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA,THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN Наукове стажування 27.09-02.10.2020 Олександра Ворич Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
631 Проєкт: «Розв’язання проблем забезпечення прав людини та здійснення правосуддя в Україні в умовах збройного конфлікту». Конкурс грантів «Повага до прав людини та здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту на території України». Міжнародний фонд «Відродження» Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4220 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 1.PDF 02.10.2020
4717 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5540 інше Інший модуль document 19.10.2021
5671 інше Інший модуль document 12.11.2021
6029 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6529 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
7144 інше Інший модуль document 23.11.2022
7805 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.03.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1109 Інвестиційне право (4 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6338 Факультет права та міжнародних відносин Інвестиційне право (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6339 Факультет права та міжнародних відносин Інвестиційне право (4 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6736 Факультет права та міжнародних відносин Оподаткування та митне право (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6852 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання фінансової діяльності суб`єктів господарювання (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7666 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання місцевих доходів та видатків (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
9803 Факультет права та міжнародних відносин Господарське право (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10078 Факультет права та міжнародних відносин Порівняльне господарське право (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10548 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання (3-4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10645 Факультет права та міжнародних відносин Інвестиційне право (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
10776 Факультет права та міжнародних відносин Оподаткування та митне право (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10799 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання місцевих доходів та видатків (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11910 Факультет права та міжнародних відносин Інвестиційне право (4 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3518 Кафедра публічного та приватного права 4,88 28.12.2020
4468 Кафедра публічного та приватного права 4,90 28.12.2021
5649 Кафедра приватного права 4,61 30.12.2022