Додаткові відомості

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет.


Перелік місць роботи

Матвєєв Петро
Сергійович,доктор
юридичних наук, професор, професор кафедри приватного праваАдвокат з 2009 року (свідоцтво №3865 від 24.09.2009
року видане КМ КДКА)         

Викладає дисципліни: Право інтелектуальної
власності, Договірне право, Відповідальність 
сфері господарювання. 

Тема докторської дисертації: «Теоретичні засади господарсько-правового
регулювання інноваційної діяльності» за спеціальністю 12.00.04 –
господарське право; господарсько-процесуальне право. 

Під керівництвом захищено 10 дисертацій здобувачів,
яким присуджено науковий ступень кандидата юридичних наук. 

Сфера наукових інтересів: договірне право,
аллеаторні договори. інноваційнеправо, інвестиційне право. 

Має 107 публікацій за профілем кафедри, з них 75
наукові праці, у тому числі 53 опубліковані в українських та міжнародних
рецензованих фахових виданнях, зокрема, 3 статті в журналах, які індексуються у
наукометричних базах Scopus та Web of Science, 33 праць навчально-методичного
характеру, з них 22 навчальних посібника у співавторстві. 

Деякі з останніх праць:1. Matvieiev, P., Murzanovska, A., &
Ivanchenko, O. (2021). The legal phenomenon of "complience-service"
in commercial activities: international experience and development prospects.
Amazonia Investiga 10(45). Amazonia Investiga, 09(45) (September, 2021).Volume:
10; Issue: 45; Page: 198-207ISSN-2322-6307 DOI: 10.34069/AI/2021.45.09.20
(фахове наукове видання, включене до наукометричної бази Web of Science)2. Matvieiev, P., Baadzhy, N., Feofanova, I.,
Gurenko, M. (2021). Regulation of international economic and legal cooperation
in the field of agricultural production through the prism of information
technology development. IJCSNS International Journal of Computer Science and
Network Security. October. International Journal of Computer Science and
Network Security, VOL.21 No.11, (November, 2021), pages 143-150. ISSN-1738-7906
https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.11.19(фахове наукове видання, включене до наукометричної
бази Web of Science)3. Matvieiev, P Abbaszade M., Klepikova O., Kornuta
L.,  KuznietsovS. Public and private
economic and legal interests in the field of international transport in the
latest edition of Incoterms. Amazonia Investiga, 10(46), (October, 2021).pages
217-224.ISSN-2322-6307 https://doi.org/10.34069/AI/2021.46.10.22 (фахове
наукове видання, включене до наукометричної бази Web of Science)4. Концептуальні засади правового забезпечення
надання освітніх послуг в Україні (на прикладі вищої юридичної освіти) European
League of Professional Development. Онлайн-стажування на базі Uniwersytet w
Białymstoku (Польща, 11 травня-21 червня 2021 року). С.35-415. Матвєєв П. С. Теоретико-правові засади
електронного листування як різновиду електроних доказів в господарському
процесі України.. Право.UA №3, 2021 р. С. 131-135. ISSN-2519-8327, DOI
10.32782/LAW.UA.2021.2.216. П. С. Матвєєв, М. Ю. Можаровський
«Теоретико-правові засади комплаєнс-заходів суб’єктів господарювання в Україні»
збірник наукових праць "Актуальні проблеми держави і права"
Національного університету "Одеська юридична академія" - №90, 2021 р.

2000 – 2002 рр. – Міністерство Юстиції України, Спеціалізоване державне підприємство «Укрспецюст» – заступник директора Полтавської філії. Виконання рішень судів в частині реалізації майна за виконавчим провадженням. Координація роботи Спеціалізованого державного підприємства з ДВС Обласного управління юстиції Полтавської області.

2002 – 2006 рр. – Верховна Рада України (IV скликання) – консультант з правового забезпечення (державна служба – 7-й ранг) постійно діючого КомітетузЄвроінтеграції. Правовий аналіз та надання висновків щодо законодавчих ініціатив, які розглядались Комітетом.

2007 – 2015 рр. – Національна академія внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут права та психології – професор кафедри цивільно-правових дисциплін. Дисципліни: Цивільне право, Міжнародне приватне право, Господарське право, Договірне право. Участь у науково-методичній роботі: під науковим керівництвом захищені 2 дисертації; автор і співавтор близько 50 наукових робіт.

2015 – 2019 рр. – Інститут права імені князя Володимира Великого МАУП – завідувач кафедри господарського і трудового права; професор кафедри цивільно-правових дисциплін. Дисципліни: Цивільне право, Міжнародне приватне право, Господарське право, Договірне право. Участь у науково-методичній роботі: під науковим керівництвом захищені 4 дисертації; автор і співавтор близько 60 наукових робіт.

2019 – 2020 рр. – Київський національний університет технології та дизайну – професор кафедри приватного та публічного права. Дисципліни: Господарське право, Договірне право, Трудове право, Цивільний процес. Участь у науково-методичній роботі: під науковим керівництвом захищена 1 дисертація; автор і співавтор близько 20 наукових робіт.

2020 – по т/ч – Київський університет імені Бориса Грінченка – професор кафедри публічного та приватного права. Дисципліни: Дозвільні процедури в сфері господарської діяльності, Господарсько-правова відповідальність, Корпоративне право, Договори у сфері господарської діяльності, Інтелектуальна власність, Інтелектуальна власність в сфері господарської діяльності, Інтелектуальна власність в індустрії моди. 


Теми дисертацій (захищених)

Тема кандидатської дисертації: «Договори валютного дилінгу в цивільному праві України» (12.00.03).

Тема докторської дисертації: «Теоретичні засади господарсько-правового регулювання інноваційної діяльності» (12.00.04).

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
213 Кафедра публічного права DFK-6367-2022 4 0 2021 -

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 0 0 0 0 2023.03.21 09:08:54 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7565 Всеукраїнська науково-практична конференція \ «Юридична освіта в Україні - концептуальні засади правового забезпечення реалізації національної політики в умовах євроінтеграції» Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
39594 Public and private economic and legal interests in the field of international transport in the latest edition of Incoterms
39592 The legal phenomenon of "complience-service" in commercial activities: international experience and development prospects

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
39600 Теоретико-правові засади електронного листування як різновиду електроних доказів в господарському процесі України

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
36631 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
39590 Юридична освіта в Україні – концептуальні засади правового забезпечення реалізації національної політики в умовах євроінтеграції.

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
628 Проєкт: «Розв’язання проблем забезпечення прав людини та здійснення правосуддя в Україні в умовах збройного конфлікту». Конкурс грантів «Повага до прав людини та здійснення правосуддя в умовах збройного конфлікту на території України». Міжнародний фонд «Відродження» Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4208 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.11.2017
5492 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 21.06.2021
7365 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
39593 Зразки документів з приватного права (цивільне, сімейне, житлове, трудове, земельне, цивільно-процесуальне та госпо­дарсько-­процесуальне законодавство України)
39585 Зразки документів з публічного права (кримінальне право та процес, адміністративне право та процес)
39599 Адвокатський іспит: зразки процесуальних документів

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1194 Договори в сфері господарської діяльності (3 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2022 162 08.04.2022

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9358 Факультет права та міжнародних відносин Право: інтелектуальна власність, договірне та інвестиційне право (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9741 Факультет права та міжнародних відносин Інтелектуальна власність (5 курс, ВСР, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9829 Факультет права та міжнародних відносин Договори в сфері господарської діяльності (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9830 Факультет права та міжнародних відносин Договори в сфері господарської діяльності (3 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10796 Факультет права та міжнародних відносин Право інтелектуальної власності в сфері господарської діяльності (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12304 Факультет права та міжнародних відносин Договори в сфері господарської діяльності (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3874 Кафедра публічного та приватного права 4,86 29.12.2020
5068 Кафедра публічного та приватного права 4,83 28.12.2021
5648 Кафедра приватного права 4,35 30.12.2022