Додаткові відомості

Освіта

Державний педагогічний інститут ім. М. Горького, 1989 р.

ІРКУТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - АСПІРАНТУРА ( 1996- 1998 р.).

Кивський педагогічний університет імені М.Драгоманова - докторантура (2008- 2011 р.)

Перелік місць роботи

З 1993р. по 2008р. працювала: старший викладач кафедри вікової психології Іркутського державного педагогічного університету; доцент кафедри психології та педагогіки Академії муніципального управління (м. Київ); завідувач кафедри психології та педагогіки Академії муніципального управління.

З 2008 по 2011 рр. – докторант кафедри психології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

З 2012 р. – завідувач НДЛ розвитку людини Інституту людини та професор кафедри управління навчальним закладом Інституту лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2014 р. – 2017 р. завідувач НДЛ культури лідерства та професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

1.09.2017 р. - 1.09.2018  -  завідувач
кафедри управління Факультету інформаційних технологій і управління Київського
університету імені Бориса Грінченка.

2.09.2018 - по теперішній час - провідний науковий співробітник ННЦ розвитку персоналу та лідерства.

Теми дисертацій (захищених)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук "Психолого-педагогічні технології взаємодії сім'ї та школи", 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук "Психологічні основи розвитку фахової компетентності державних службовців в системі підвищення кваліфікації", 19.00.07 - педагогічна та віковіа психологія
Громадська активність
• активна учасниця наукової роботи у співпраці з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними закладами – Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна), Інститутом психології Польської академії наук, Вищою Школою Менеджменту SIG (м. Варшава, Польща), Каунаським технологічним університетом (м. Каунас, Литва), Університетом Тампере (м. Тампере, Фінляндія), Естонською бізнес-школою (м. Таллінн, Естонія), Університетом Гринвіча (м. Лондон, Великобританія), Міжнародною вищою школою практичної психології (м. Рига, Латвія);
• менеджер проекту «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» міжнародної програми TEMPUS від Київського університету імені Бориса Грінченка;
• учасник групи координаторів команд у проекті « Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» 2016 – 2018 р. з ініціативи British Counsil в Україні;
учасниця міжнародного українсько - польського проекту " Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІІІ: інновації та відносини з оточенням" ( листопад, 2017 - травень, 2018).
учасниця міжнародного українсько - литовського проекту " Розвиток лідерів НУШ" ( протягом 2019 р.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
129 6 4 2022.11.19 11:40:49 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4984 Україно-британський форум "Досконалість викладання і навчання у вищій освіті" Адаптація науково-педагогічного персоналу до реалізації змін у вищій освіті м.Київ document
4654 навчання-якість-моніторинг Коучинг як інструмент сучасного викладача університету м.Київ ( Східно-Європейський інститут психології) document
4653 модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної підготовки вчителя Розвиток лідерського потенціалу підгозділів як основа інституційного лідерства університету м.Дрогобич , Державний педагогічний університет document
3038 Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті Створення системи розвитку лідерського потенціалу підрозділів університету (на прикладі кафедри управління КУБГ) Київ document
536 ІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Університет і лідерство' Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні Київ, Україна document
535 Міжнародна науково-практична конференція «Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри» Компетентнісно зорієнтований підхід у вищій освіті як основа розвитку суб'єктності особистості м.Київ document
1306 Advanced Learning Tecnologies - Alta'2014 - Kaunas, Lithuania document
538 Актуальные вопросы в современной науке Саморозвиток особистості студента як основа становлення майбутнього професіонала м. Варшава, Польща document
537 Ценносные ориентации в структуре образа будущего ХХІІ Международный Летний Университет. Психология переходов: СЛОВО.ОБРАЗ.ДЕЙСТВИЕ. г. Рига document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
36659 Educational leadership: from theory to practice
4445 The student personality development in the educational environment of a higer educational institution
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
8152 Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
4445 The student personality development in the educational environment of a higer educational institution
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
8152 Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
30256 Psychological aspekt of the managerial competence of secondary education institutions in the conditions of educational reforms
30259 The particularities of psychological and pedagogical support of professional self-determination of high school students
20971 Approaches to the definition of professional competence on the basis of leadership in modern psychological theory.
16373 MANAGER OF SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS’ PERSONAL READINESS FOR ACTIVITIES IN CONDITIONS OF EDUCATIONAL TRANSFORMATIONS IN UKRAINE
16386 Psychological Characteristics of Leaders - Managers` of Secondary Education Institutions Management Style
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
1671 Theoretical analysis of the concept "potential of personality"
2596 Тhe development of potential of personality in today's educational environment
1105 Approaches to the determination of the notion of the professional competence in the modern psychological theory

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
33167 Development of professional self-determination of teenagers
33641 Integration of general technical knowledge in professional teaching of technology teachers
30274 Development of leadership potential of departments as an instrument for institutional leadership implementation of the implementation of the university
6706 Leadership potential’s development during the formation of managerial competence of the heads of educational institutions
36830 Value orientations in the structure of the image of future (on the results of the research of students of the Boris Grinchenko Kyiv University)
1870
1071 Emotional health as a component of the professional success of future specialists of the socionomic professions
1067 Formation of the self-competence of individual in the conditions of implementation of the competency approach in professional education
1108 Empirical model of the professional competence of the civil servant
1062 Formation of the self-competence of individual as the basis of preparing of future professionals
1111 Psycho-pedagogical analysis of the civil servants’ extension qualification system
1107 Psychological aspects of the professional training of the civil servants in the integrated educational environment
1106 The introduction of command forms of work to the professional activities of civil servants
1109 Theoretical-methodological analysis of the determinants of the professional advancement of the individual

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
292 ННЦ розвитку персоналу та лідерства ННЦ розвитку персоналу та лідерства 4.7 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Valeria_Milaeva

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
22 Міжнародна фундація досліджень та освітньої політики, Варшавський університет. Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІІІ: Інновації та зв’язки з оточенням 01.10.2017-01.05.2018

Фініков
Тарас Володимирович,

Голова фундації, 0503319225

Учасник проекту document
52 Британська рада в Україні Розвиток лідерського потенціалу університетів України 01.01.2017-31.12.2017 р.

Калашнікова
С.А., директор Інституту вищої освіти НАПН України, 0503303754

Учасник проекту Grinchenko University Letter.pdf
118 Британська Рада в Україні Наукове дослідження 07.02-28.11.2018 Директор Саймон ВІльямс
Учасник проекту Letter.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
5 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія ELITE Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging 1 грудня 2013 – 1 липня 2017 р. Учасник проекту

Участь у державних науково-дослідних проєктах (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
2 Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня на базі школи І-ІІІ ступенів №286 м. Києва наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва від 30.10.2013 № 814 Не фінансується Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та профе 04.2013 – 12.2017 керівник проекту

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
27 Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників СШ № 286 - Reestr.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
990 Модуль з ІКТ - sert_kurs_28_02_14.pdf 28.02.2014
1257 Лідерський модуль - document 13.12.2016
1261 Фаховий модуль (стажування) - document 28.03.2013
1337 Дидактичний модуль - document 04.11.2016
1338 Дослідницький модуль - document 09.04.2015
2205 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 30.05.2018
2256 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3001 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.04.2019
3069 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3521 Інше Інший модуль document 31.10.2019
4694 Цифровий модуль Інший модуль document 27.11.2020
6357 Лідерський модуль Інший модуль document 13.06.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (13)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
783 Підвищення професійної компетентності державного службовця: мотиваційний аспект. Семінар-тренінг Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ 26.01.2016 2
786 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 23.01.2016 2
787 Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища Методичний семінар для педагогів-учасників дослідно-експериментальної роботи Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва. 21.01.2016 2
788 Тренінг для координаторів Програми розвитку лідерства в Україні (за підтримки BRITISH COUNCIL, Інституту вищої освіти НАПНУ). Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 18.02.2016 2
789 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 02.02.2016 2
794 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 19.04.2016 2
800 Реалізація потенціалу вчителя в умовах шкільного освітнього середовища. Семінар-тренінг Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва. 31.05.2016 2
804 Підвищення управлінської компетентності працівників державної служби Тренінг Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ 06.10.2016 2
806 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 18.10.2016 2
807 Психологічні аспекти вдосконалення діяльності керівних кадрів на державній службі Науково-практичний семінар Печерська РДА м. Києва 27.10.2016 2
810 Підвищення управлінської компетентності працівників державної служби Тренінг Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ 11.11.2016 2
811 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» Науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 09.11.2016 10
827 Аналіз ефективності управлінської команди школи Тренінг Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва. 22.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
18830 Psychological bases of improving management competence of the head of secondary education institutions

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
8165 Педагогіка та психологія вищої школи: тексти лекцій

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
64 Психологія управління (4 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2014 71 28.02.2014

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3904 Факультет інформаційних технологій та управління Психологія управління (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 15 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3999 Факультет інформаційних технологій та управління Технології управління (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
638 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,06 30.12.2016
1288 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,69 12.01.2017
2125 Кафедра управління 4,93 27.12.2018
2656 Кафедра управління 4,98 28.12.2019
3900 Кафедра управління 4,99 28.12.2020
4312 Кафедра управління 4,97 28.12.2021