Додаткові відомості

Освіта

В 2008 закінчила  Київський національний лінгвістичний
університет ш отримала повну вищу освіту за спеціальністю ‘’Переклад(
англійська)’’.В 2010 закінчила ДВНЗ ‘’Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана’’ і отримала повну
вищу освіту за спеціальністю ‘’Міжнародна економіка’’ та здобула кваліфікацію
магістра з міжнародної економіки.В 2020 пройшла курс підвищення
кваліфікації тривалістю 108 ак/год за програмою ‘’Дистанційні технології в
освітньому просторі університету’’ в Інституті післядипломної освіти.

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

 В 2020 захистила дисертаційне
дослідження на тему : ‘’ Матричне профілювання семантики фразово – дієслівних
емотивів у Британському національному корпусі’’.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2024.05.19 06:02:13 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 42 3 0 2024.05.11 10:16:15 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 40 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
728 Факультет романо-германської філології Кафедра германської філології 25.6 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Bober

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9969 Studia Philologica Studia Philologica scholarly journal Kyiv document
8309 Unicheck Форум Академіної Доброчесності Національне Агеснтво із Забезпечення Якості Вищої Освіти document
8244 Instytut Slawistyki Polskiej Academii Nauk Kurs jezyka polskiego Warszawa document
8266 У світі мов, Згуртування команди, Вимоги до укладання робочих програм навчальних дисциплін, Міжнародна публікаційна активність: лайфхаки та корисні поради. майстер - клас Київський університет імені Бориса Грінченка document
7693 Professional training of a modern phililigist: the use of European practice in the educational system of Ukraine Використання емотивних прикметників в англомовній літературі другої половини XX сторіччя в контексті підготовки сучасного філолога. Polonia University in Czestochowa document
7159 Challenges ans Solutions for Teaching Remotely Meet the modern learner - how to teach and reach the new generation of students. Pearson document
7025 Cambridge back to School Conference Spicing up listening with Greg Wagstaff Cambridge University Press document
6965 International Jean Monnet summer school Certificate of attendance: European Union Strategy of the Circular and Green Economy: challenges for Ukraine National University of Food Technology, European Studies` Platform document
6946 International Scientific and practical conference: Philological sciences, Intercultural communication and translation studies: an experience and challenges. Особливості фразових дієслів з постпозитивами в семантиці емоційностію Czestochowa, Republic of Poland document
6931 Міжнародна науково - практична конференція : Філологія початку XXI сторіччя: традиції та новаторство. Конкорданс фразеологічних одиниць на позначення емоційних станів в Британському національному корпусі текстів. Таврійський національний університет імені В. І, Вернадського. document
6603 Third International Scientific and Practical Conference " Language Philosophy and New Trends in Translation and Language Studies" Емоційно - оцінні іменники у структурі сучасної англійської мови НПУ імені М. П. Драгоманова/ Факультет іноземної філології/ кафедра : Прикладної лінгвістики порівняльного мовознавства та перекладу. document
6549 International Higher Education Forum 2021 Certificate of attendance Kyiv- online document
6676 Алгоритм та вимоги до написання наукових посібників та статей учасник майстер - класу Київський університет імені Бориса Грінченка document
6934 Jean Monnet International Summer School. European Studies for sustainable development passed training: European Studies and Soft Skills for Higher Education ( 18 acad/hours) National University of Food Technology, European Studies` Platform document
6168 ''Світ мови- світ у мові'' Lexicostatistical productivity of phrasal verbs with semantics of emotion in the British National Corpus Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
6170 Science without boundaries: development in 21st century Когнітивно - семантична матриця фразово - дієслівних комплексів на позначення емоційниї станів людини у Британському національному корпусі Budapest document
6169 ``The Word: Aspects of Research`` Combinatory syntagmatics of the English phrasal verbs as sphere of studying of their polysemanticism`` Liepaja University document
6167 Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація Британський національний корпус та його можливості для лінгвістичного опрацювання мовних явищ Національний університет''Одеська юридична академія'' document
6166 ''Корпусна лінгвістика: розроблення технологій нового покоління'' Основні принципи укладання Британського Національного корпусу та їхній трансфер у методологію розробки інших корпусів Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41079 Communicative failures of ukrainian speakers in learning german
41502 Interpretation of Keywords as Indicators of Intertextuality in English New Testament Yexts ( Antconc Corpus Manager Toolkit)
38199 British national corpus in English language teaching of university students

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
38197 Іменники, що позначають емоції в англійській мові
38196 Особливості застосування емотивної лексики в англомовному художньому дискурсі ( на прикладі творчості О.Уальда, Дж. Стейнбека, Дж. Грушем та інших)
36616 Тегові модуси концептуального блендінгу фразово-дієслівних емоційних позначень у БНК
41080 Телескопічні модуси а англійській мові

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
35996 Телескопічні модуси в сучасній англійській мові
39902 Використання емотивних прикметників в англомовній літературі другої половини XX сторіччя в контексті підготовки сучасного філолога.
38203 Емоційно - оцінні іменники у структурі счасної англійської мови.
38202 Конкорданс фразеологічних одиниць на позначення емоційних станів в Британському національному корпусі.
38201 Особливості фразових дієслів з поспозитивами в семантиці емоційності.

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
43530 Кумунікативні стратегії боржника у романі С. Кінселі "Зізнання шопоголіка"

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
329 Телескопічні модуси а англійській мові фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41080/ 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4685 Цифровий модуль Інший модуль document 27.11.2020
5270 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5943 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 05.12.2021
5965 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
5993 Дослідницький модуль (поглиблений рівень) Інший модуль document 03.12.2021
6450 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
8419 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_612_05.10.23.pdf 05.10.2023
8700 Дослідницький модуль Інший модуль наказ 782-23-Дослмод.pdf 04.12.2023
8882 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023
9244 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9337 ЦХ+ШІ Цифровий модуль Бобер Н_m.pdf 01.04.2024
9521 Лідерство і комунікація як базові інструменти викладача в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9704 Командна взаємодія як основа освітнього лідерства в Університеті Лідерський модуль document 15.04.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
41784 Граматичний скетч!

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
983 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, МЛК, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1563 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, МЛЯ, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2023 612 05.10.2023
1726 Іноземна мова (1 курс, ЕМУ, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2024 233 13.03.2024

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6884 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6886 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8672 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 31.12.2020
8973 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 30.11.2021
9042 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 30.11.2021
10114 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10155 Інститут філології Практичний курс англійської мови (5-6 курс, ФІТ, ФІС, ФФР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12657 Факультет романо-германської філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12959 Факультет романо-германської філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, МЛЯ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13469 Факультет романо-германської філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3465 Кафедра германської філології 4,15 28.12.2020
4404 Кафедра германської філології 4,54 28.12.2021
5828 Кафедра германської філології 4,06 30.12.2022
6716 Кафедра германської філології 4,74 30.12.2023