Додаткові відомості

Освіта

1997-2002

Київський національний лінгвістичний університет, факультет перекладачів (спеціальність «Переклад (англійська та німецька мови)», кваліфікація – філолог, перекладач англійської та німецької мов).

2009-2012

Аспірантура Київського національного лінгвістичного університету (у 2013р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.17 –  порівняльно-історичне і типологічне мовознавство і отримала диплом кандидата наук ДК № 013595 від 25.04.2013).

Перелік місць роботи

грудень 2002 – серпень 2004

Генеральна прокуратура України, міжнародно-правове управління, відділ
міжнародного співробітництва, перекладач (англійська та німецька мови)


вересень 2004 – вересень 2006

Гуманітарний інститут
Національного авіаційного університету,  викладач кафедри
англійської філології і перекладу

вересень 2006 – серпень 2019

Київський національний лінгвістичний університет, факультет перекладачів, доцент кафедри англійської
філології і перекладу 

жовтень 2018 – червень 2019 (за сумісництвом)


Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, старший викладач кафедри мовної підготовки

вересень 2019- серпень 2020

Національний університет біоресурсів і
природокористування України,
гуманітарно-педагогічний факультет, доцент кафедри романо-германських мов і
перекладу

вересень 2020 - теперішній час

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології, доцент кафедри англійської філології та перекладу

Теми дисертацій (захищених)

Тема кандидатської дисертації: 

"Засоби етномовного кодування семантем кримінального права: контрастивний
аспект (на матеріалі британського та українського юридичних дискурсів)"


Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
182 Кафедра лінгвістики та перекладу - 1 0 2021 -
325 Кафедра лінгвістики та перекладу FVO-9062-2022 1 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/27879456

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 11 2 0 0 2023.03.14 16:07:05 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 7 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
742 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 4.2 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Valentyna-Snitsar

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
39081 Cyclical time in fairy tale and rap lyrics: points of intersection

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
39322 Діахронічний аналіз концептів CRIME і PUNISHMENT

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7118 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Certificate_Valentyna Snitsar.pdf 18.11.2022

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6186 Інститут філології Галузевий переклад (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7736 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8048 Інститут філології Усний аспектний переклад (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
9147 Інститут філології Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9385 Інститут філології Практика письмового і усного перекладу (3-4 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10132 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10360 Інститут філології Усний аспектний переклад (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11441 Інститут філології Практичний курс перекладу (5-6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11858 Інститут філології Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
12059 Інститут філології Галузевий переклад (5-6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4052 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,45 30.12.2020
4751 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,41 28.12.2021
5872 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,42 30.12.2022