Додаткові відомості

Освіта

1997-2002

Київський національний лінгвістичний університет, факультет перекладачів (спеціальність «Переклад (англійська та німецька мови)», кваліфікація – філолог, перекладач англійської та німецької мов).

2009-2012

Аспірантура Київського національного лінгвістичного університету (у 2013р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.17 –  порівняльно-історичне і типологічне мовознавство і отримала диплом кандидата наук ДК № 013595 від 25.04.2013).

Перелік місць роботи

грудень 2002 – серпень 2004

Генеральна прокуратура України, міжнародно-правове управління, відділ
міжнародного співробітництва, перекладач (англійська та німецька мови)


вересень 2004 – вересень 2006

Гуманітарний інститут
Національного авіаційного університету,  викладач кафедри
англійської філології і перекладу

вересень 2006 – серпень 2019

Київський національний лінгвістичний університет, факультет перекладачів, доцент кафедри англійської
філології і перекладу 

жовтень 2018 – червень 2019 (за сумісництвом)


Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, старший викладач кафедри мовної підготовки

вересень 2019- серпень 2020

Національний університет біоресурсів і
природокористування України,
гуманітарно-педагогічний факультет, доцент кафедри романо-германських мов і
перекладу

вересень 2020 - теперішній час

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології, доцент кафедри англійської філології та перекладу

Теми дисертацій (захищених)

Тема кандидатської дисертації: 

"Засоби етномовного кодування семантем кримінального права: контрастивний
аспект (на матеріалі британського та українського юридичних дискурсів)"


Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
182 Кафедра лінгвістики та перекладу - 1 0 2021 -
325 Кафедра лінгвістики та перекладу FVO-9062-2022 1 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/27879456
423 Кафедра лінгвістики та перекладу JDX-0754-2023 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/49047971

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 11 2 0 2023.03.14 16:07:05 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 7 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
742 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 4.3 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Valentyna-Snitsar

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
39081 Cyclical time in fairy tale and rap lyrics: points of intersection

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
47781 EU environmental legislation: mitigation of directive illocutionary force
39322 Діахронічний аналіз концептів CRIME і PUNISHMENT

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7118 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Certificate_Valentyna Snitsar.pdf 18.11.2022

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6186 Інститут філології Галузевий переклад (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7736 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8048 Інститут філології Усний аспектний переклад (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
9147 Інститут філології Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9385 Інститут філології Практика письмового і усного перекладу (3-4 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10132 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10360 Інститут філології Усний аспектний переклад (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11441 Інститут філології Практичний курс перекладу (5-6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11858 Інститут філології Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
12059 Інститут філології Галузевий переклад (5-6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4052 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,45 30.12.2020
4751 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,41 28.12.2021
5872 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,42 30.12.2022
6764 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,91 30.12.2023