Додаткові відомості

Освіта

Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінчека, магістр іноземної філології з відзнакою, 2009

Київський університет імені Бориса Грінченка, аспірантура 2010 - 2014

Перелік місць роботи
2007 р. вчитель англійської мови СЗШ № 202.

З 2009 по 2010 р. - асистент кафедри практики та методики навчання англійської мови Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2010 р. - викладач кафедри перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2014 р. старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Дисерація на здобуття наукового ступеня кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 "Перекладознавство": "Відтворення ідіостилю Марка Твена в українських перекладах у зіставленні із російськими та польськими (на матеріалі романів "Пригоди Тома Сойєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна")".
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
20 3 0 2022.11.15 11:36:19 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5122 Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices Dialects as expressions of Mark Twain's individual style in the novel "The adventures of Tom Sawyer" Charles University, Prague document
4374 Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу Methodology of 'cultural turn' in modern translation studies and problems of adequacy in translation Харків document
3890 Таврійські філологічні наукові читання Ідіостиль Марка Твена Київ document
3889 Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку Ідіостиль як об'єкт дослідження літературознавства та перекладу Одесса document
2911 Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика Методологія "культурного повороту" в сучасному перекладознавстві і проблеми адекватності в перекладі. Київ document.pdf
2910 Мова і соціум: Етнокультурний аспект ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИКИ РОМАНУ МАРКА ТВЕНА «ПРИГОДИ ГЕКЛЬБЕРРІ ФІННА» В УКРАЇНСЬКИХ, РОСІЙСЬКИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ Бердянськ document.doc
2909 Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу THE ROLE OF TRANSLATION IN THE SYSTEM OF UKRAINIAN CULTURE XIX – XX CENTURY Харків document.doc
2908 Текст у сучасному лінгвістичному вимірі ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИКИ В ПЕРЕКЛАДІ Переяслав-Хмельницький document.pdf
2907 Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression Ukrainian translation of the edge of XIX – XX centuries: the problem of the reader (case of translation activity of Borys Hrinchenko’s family) Каунас (Литва) document.pdf
2906 "Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика" Стилістичні аспекти роману Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» в українських та російських перекладах Київ document.pdf
2905 "Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір" ЕПІЗОД З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА: ДОСЛІДЖЕННЯ БОРИСОМ ГРІНЧЕНКОМ СПРИЙНЯТТЯ ТВОРІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ НАРОДНОЮ АУДИТОРІЄЮ Київ document.pdf
2904 "Мова і соціум: Етнокультурний аспект" ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИКИ РОМАНУ МАРКА ТВЕНА «ПРИГОДИ ТОМА СОЙЄРА» В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ: ІСТОРИЧНІ ТА КРОС-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ Бердянськ document.doc
2912 Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу Борис Грінченко - перекладач німецької поезії. Житомир document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41675 Author's idiostyle, linguistic and translation aspects

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
41675 Author's idiostyle, linguistic and translation aspects
34799 Mark Twain as a progressive writer: A study of writer’s style
27758 Mark Twain’s biography and style: main features. The development of the writer’s idiostyle
36792 Methodology of ‘cultural turn’ in modern translation studies and problems of adequacy in translation
36772 Dialects as expressions of Mark Twain’s idiostyle in the novel “Adventures of Huckleberry Finn”
36865 Dialects as expressions of Mark Twain’s idiostyle in the novel “The Adventures of Tom Sawyer”
21768 Comparative analysis of reproduction of style in Ukrainian, Russian and Polish translations of Tom sawyer and huckleberry Finn
22018 Modernizing trends in translation works by Borys Hrinchenko's family

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
36792 Methodology of ‘cultural turn’ in modern translation studies and problems of adequacy in translation
22016 “Peculiarities of reproduction of stylistics of Mark Twain’s novel ‘Adventures of Huckleberry Finn’ in Ukrainian, Russian and Polish translations”
22015 Translation activities of Borys Hrinchenko’s family
22030 Theoretical bosis of reproduction of stylistics in translation
22012 Reproduction of stylistics of Mark Twain's novel "The adventures of Tom Sawyer" in ukrainian translations: historical and cross-cultural aspects
22011 "Borys Grinchenko as the translator of German poetry"

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
41015 «Midnight’s children»: linguistic aspect of the novel
22028 Methodology of cultural turn in modern translation studies and problems of adequacy in translation
22024 Stylistic aspects of Mark Twain's novel "The adventures of Huckleberry Finn" in Ukrainian and Russian translations
22026 The role of translation in the system of Ukrainian culture (XIX – XX century).
22027 Ukrainian translation of the edge of XIX – XX centuries: the problem of the reader (case of translation activity of Borys Hrinchenko’s family)
2439 Дослідження Б. Грінченка: рецепції перекладів творів світових письменників селянами
10581 Епізод з історії українського просвітництва: дослідження Борисом Грінченком сприйняття творів світової літератури в українському перекладі народною аудиторією

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
261 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 6 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Aloshyna

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
172 Наукове дослідження Scholarship Bari State University Подано Документ відсутній 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1658 Фаховий модуль (стажування) - document 25.02.2016
2034 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 846 - ЕНК.pdf 28.12.2017
2430 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2431 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2477 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3337 Інше Інший модуль document 13.08.2018
4194 Інше Інший модуль document 14.08.2020
4195 Інше Інший модуль document 02.09.2020
4200 Інше Інший модуль document 17.09.2020
4274 інше Інший модуль document 13.10.2020
6573 інше Інший модуль document 11.08.2022
6622 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.06.2022

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
38752 A handbook of sight translation
27756 Texts for sight translation

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
28 Практика усного та писемного мовлення (4 курс 1 семестр) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
358 Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Інститут філології Магістр Денна 2018 264 16.04.2018

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
466 Інститут філології Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 4 не враховується 4 не враховується 28.12.2017
3832 Інститут філології Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 4 не враховується не враховується 25 28.12.2018
5544 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
6935 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6938 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
10094 Інститут філології Практика зі спеціалізації (без відриву) (5-6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10157 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10822 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (2 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11625 Інститут філології Послідовний переклад (2-3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
919 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,08 12.01.2017
1784 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,17 26.12.2018
2541 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,01 28.12.2019
3396 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,00 28.12.2020
4267 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,10 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
334 ФПб-1-16-4.0д II 2 2 2017-2018