Додаткові відомості

Освіта

Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінчека, магістр іноземної філології з відзнакою, 2009

Київський університет імені Бориса Грінченка, аспірантура 2010 - 2014

Перелік місць роботи
2007 р. вчитель англійської мови СЗШ № 202.

З 2009 по 2010 р. - асистент кафедри практики та методики навчання англійської мови Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2010 р. - викладач кафедри перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2014 р. старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Дисерація на здобуття наукового ступеня кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 "Перекладознавство": "Відтворення ідіостилю Марка Твена в українських перекладах у зіставленні із російськими та польськими (на матеріалі романів "Пригоди Тома Сойєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна")".
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
413 Кафедра лінгвістики та перекладу GPP-2627-2022 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/GPP-2627-2022?state=%7B%7D

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 39 3 2 2024.05.17 10:49:30 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 27 3 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
261 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 9.2 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Aloshyna

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9727 Philological sciences and translation studies: European potential The song Birds by Pierre-Jean de Beranger : translation aspect Wloclawek, Poland document.pdf
5122 Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices Dialects as expressions of Mark Twain's individual style in the novel "The adventures of Tom Sawyer" Charles University, Prague document
4374 Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу Methodology of 'cultural turn' in modern translation studies and problems of adequacy in translation Харків document
3890 Таврійські філологічні наукові читання Ідіостиль Марка Твена Київ document
3889 Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку Ідіостиль як об'єкт дослідження літературознавства та перекладу Одесса document
2911 Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика Методологія "культурного повороту" в сучасному перекладознавстві і проблеми адекватності в перекладі. Київ document.pdf
2910 Мова і соціум: Етнокультурний аспект ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИКИ РОМАНУ МАРКА ТВЕНА «ПРИГОДИ ГЕКЛЬБЕРРІ ФІННА» В УКРАЇНСЬКИХ, РОСІЙСЬКИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ Бердянськ document.doc
2909 Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу THE ROLE OF TRANSLATION IN THE SYSTEM OF UKRAINIAN CULTURE XIX – XX CENTURY Харків document.doc
2908 Текст у сучасному лінгвістичному вимірі ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИКИ В ПЕРЕКЛАДІ Переяслав-Хмельницький document.pdf
2907 Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression Ukrainian translation of the edge of XIX – XX centuries: the problem of the reader (case of translation activity of Borys Hrinchenko’s family) Каунас (Литва) document.pdf
2906 "Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика" Стилістичні аспекти роману Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» в українських та російських перекладах Київ document.pdf
2905 "Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір" ЕПІЗОД З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА: ДОСЛІДЖЕННЯ БОРИСОМ ГРІНЧЕНКОМ СПРИЙНЯТТЯ ТВОРІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ НАРОДНОЮ АУДИТОРІЄЮ Київ document.pdf
2904 "Мова і соціум: Етнокультурний аспект" ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИКИ РОМАНУ МАРКА ТВЕНА «ПРИГОДИ ТОМА СОЙЄРА» В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ: ІСТОРИЧНІ ТА КРОС-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ Бердянськ document.doc
2912 Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу Борис Грінченко - перекладач німецької поезії. Житомир document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41675 Author's idiostyle, linguistic and translation aspects

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
48573 Dominant features of The Shining by Stephen King and their rendering into Ukrainian
47234 Specific features of Stephen King’s individual style and its reproduction into Ukrainian
41675 Author's idiostyle, linguistic and translation aspects
34799 Mark Twain as a progressive writer: A study of writer’s style
36792 Methodology of ‘cultural turn’ in modern translation studies and problems of adequacy in translation
27758 Нові штрихи до біографії Марка Твена у контексті становлення ідіостилю письменника
36772 Діалекти як виразники домінант ідіостилю у романі Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна»
36865 Діалекти як виразники домінант ідіостилю у романі Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра»
21768 Comparative analysis of reproduction of style in Ukrainian, Russian and Polish translations of Tom sawyer and huckleberry Finn
22018 Modernizing trends in translation works by Borys Hrinchenko's family

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
48573 Dominant features of The Shining by Stephen King and their rendering into Ukrainian
47234 Specific features of Stephen King’s individual style and its reproduction into Ukrainian
36792 Methodology of ‘cultural turn’ in modern translation studies and problems of adequacy in translation
22016 «Особливості відтворення стилістики роману Марка Твена “Пригоди Гекльберрі Фінна” в українських, російських та польських перекладах».
22015 Перекладацька діяльність родини Бориса Грінченка
22030 Теоретичні основи аналізу відтворення стилістики в перекладі
22012 Відтворення стилістики роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» в українських перекладах: історичні та крос-культурні аспекти
22011 Борис Грінченко - перекладач німецької поезії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
46791 The song Birds by Pierre-Jean de Beranger : translation aspect
41015 «Midnight’s children»: linguistic aspect of the novel
22028 Методологія "культурного повороту" в сучасному перекладознавстві і проблеми адекватності в перекладі
22026 The role of translation in the system of Ukrainian culture (XIX – XX century).
22027 Ukrainian translation of the edge of XIX – XX centuries: the problem of the reader (case of translation activity of Borys Hrinchenko’s family)
22024 Стилістичні аспекти роману Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» в українських та російських перекладах
2439 Дослідження Б. Грінченка: рецепції перекладів творів світових письменників селянами
10581 Епізод з історії українського просвітництва: дослідження Борисом Грінченком сприйняття творів світової літератури в українському перекладі народною аудиторією

Індивідуальні гранти (4)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
172 Наукове дослідження Scholarship Bari State University Подано Документ відсутній 2022
244 Наукове дослідження Університет Альдо Моро, Італія Виграно Lettera Aloshyna firmata.pdf 2023
277 Наукове дослідження Програма імені Фулбрайт Подано Fulbright.pdf 2023
310 Наукове дослідження HURI Research Fellowship Подано Документ відсутній 2024

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1658 Фаховий модуль (стажування) - document 25.02.2016
2034 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 846 - ЕНК.pdf 28.12.2017
2430 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2431 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2477 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3337 Інше Інший модуль document 13.08.2018
4194 Інше Інший модуль document 14.08.2020
4195 Інше Інший модуль document 02.09.2020
4200 Інше Інший модуль document 17.09.2020
4274 інше Інший модуль document 13.10.2020
6573 інше Інший модуль document 11.08.2022
6622 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.06.2022
6913 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 18.11.2022
8145 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
38752 A handbook of sight translation
27756 Збірка методичних матеріалів Для студентів 2-3 курсу Тексти для перекладу з листка

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
28 Практика усного та писемного мовлення (4 курс 1 семестр) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
358 Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Інститут філології Магістр Денна 2018 264 16.04.2018
1489 Практичний курс перекладу англійської мови (2 курс, МЛА, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.
1656 Практичний курс перекладу (3 курс, МЛА, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
466 Інститут філології Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 4 4 не враховується 28.12.2017
3832 Інститут філології Переклад стандартизованої документації (6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 4 не враховується 25 28.12.2018
5544 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 27.12.2019
6935 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6938 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
10094 Інститут філології Практика зі спеціалізації (без відриву) (5-6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10157 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10822 Інститут філології Практичний курс перекладу англійської мови (2 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11625 Інститут філології Послідовний переклад (2-3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12963 Факультет романо-германської філології Практичний курс перекладу (3 курс, МЛА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023
13847 Факультет романо-германської філології Практичний курс перекладу англійської мови (2 курс, МЛА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
919 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,08 12.01.2017
1784 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,17 26.12.2018
2541 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,01 28.12.2019
3396 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,00 28.12.2020
4267 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,10 28.12.2021
5874 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,51 30.12.2022
6745 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,02 30.12.2023