Додаткові відомості

Освіта

Київський інститут народного господарства ім.
Коротченка , 1991 р.

Перелік місць роботи

2014-2019 рр. – завідувач кафедри
теоретичної та прикладної економіки,  Інститут підготовки кадрів державної
служби зайнятості України;

2014 р. – доцент, Київський університет ринкових відносин2012-2014 рр   провідний науковий співробітник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку Науково-дослідного економічного інституту Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України;

2011-2012 рр. – провідний науковий співробітник відділу розвитку реального сектору економіки та виробничої інфраструтури Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2000-2009 рр. – доцент, Європейський університет. 

2000 - завідувач сектору національних рахунків і розробки програм розвитку економіки відділу проблем економічної стратегії, прогнозування та регулювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України1986-2000 рр. – економіст, старший науковий
співробітник, завідувач сектором Науково-дослідного
економічного інституту Міністерства економіки України

Теми дисертацій (захищених)

Методичні основи прогнозування кінцевих споживчих витрат в Україні

Макроекономічна сутність продуктивності праці та  регулювання процесів її зростання

Громадська активність
Є асоційованим членом Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2024.07.14 06:01:20 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 108 6 2 2024.06.08 10:24:25 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 28 3 0

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
643 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 1.5 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Kozhemiakina
807 Факультет економіки та управління Кафедра управління 5.4 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Kozhemiakina/stats

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9791 'Audyt i mechanizm finansowy w systemie zarządzania' Budżetowy mechanizm finansowy w okresie stanu wojennego na Ukrainie Poznań-Bereżany document.pdf
9627 International Conference on Islamic Finance and Banking (ICIFB'2023) Perspectives of Human Resources Professionals on Al's Role and Impact in the Recruiting Process Doha - Qatar document.pdf
9626 3rd International Conference on corporation management (ICCM-2023) Strategic planning of community development in the budget process of Ukraine Pussi, Estonia document.pdf
7529 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Вдосконалення професійної підготовки державних службовців органів місцевого самоврядування м. Київ document.pdf
7528 Глобальні виклики суспільства: правові та економічні аспекти Необхідність розвитку державно-приватного партнерства в освіті. м. Київ document.tif
7453 Діджиталізація бізнесу: сьогодення та майбутнє Визначення тенденцій розвитку освіти в цифрофому просторі м.Київ document.tif

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
43302 Modeling of strategic competitiveness management of innovation-oriented enterprises in conditions of foreign economic activity, digitalization and increased security risks
39182 The impact of the COVID-19 pandemic on labor competitiveness
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
38257 The Productivity Forecasting in the Sector of Non-Market Services (Education and Health Care sec-tors): a Case Study of Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
47576 Наукові дослідження соціогуманітарних передумов розвитку сфери формування людського капіталу
47582 Прогнози в бюджетному регулюванні розвитку економіки
47584 Цілі розвитку людського капіталу в стратегіях розвитку та відновлення Києва і Київської області
43281 Інвестиційна стратегія формування конкурентоспроможного потенціалу інноваційно орієнтованих підприємств в умовах управління змінами.
43274 Організаційна культура на основі посилення міжособистісної та міжгрупової взаємодії в системі інноваційного менеджменту організації в умовах глобалізації, фінансових, міграційних та корупційних ризиків

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
47576 Наукові дослідження соціогуманітарних передумов розвитку сфери формування людського капіталу
47582 Прогнози в бюджетному регулюванні розвитку економіки
47584 Цілі розвитку людського капіталу в стратегіях розвитку та відновлення Києва і Київської області
43281 Інвестиційна стратегія формування конкурентоспроможного потенціалу інноваційно орієнтованих підприємств в умовах управління змінами.
43274 Організаційна культура на основі посилення міжособистісної та міжгрупової взаємодії в системі інноваційного менеджменту організації в умовах глобалізації, фінансових, міграційних та корупційних ризиків
39406 Моделі адаптивності бізнес-організацій в сучасних умовах функціонування

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
97 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4949 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 19.01.2019
5903 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
7069 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_266_03.06.2022.pdf 03.06.2022
7346 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
7903 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.05.2023
8280 Україна і ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції Інший модуль document 23.06.2023
9943 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 577.pdf 28.06.2024

Викладацька діяльність

Англомовні освітні програми (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва Діяльність Дата Документ, що засвідчує
8 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління Гарант "Менеджмент організацій та адміністрування" Створення програми 28.10.2021 Витяг_ОП_28.10.2021.PDF

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1230 Стратегічне планування програм (5 курс, МОА, денна) Факультет економіки та управління Магістр Денна 2022 266 03.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1324 Фінансовий та інвестиційний менеджмент (2 курс, МЕН, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1855 Організаційне лідерство (3 курс, МО, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2024 577 28.06.2024

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7215 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія організацій та сучасні концепції лідерства (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8376 Факультет інформаційних технологій та управління Бюджетний процес в Україні (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
9794 Факультет інформаційних технологій та управління Бюджетний процес в Україні (5 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10266 Факультет інформаційних технологій та управління Стратегічне планування програм (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10392 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансовий та інвестиційний менеджмент (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12434 Факультет економіки та управління Стратегічне планування програм (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
13166 Факультет економіки та управління Методологія, методи та інструменти наукового дослідження (5 курс, МОА, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13244 Факультет економіки та управління Стратегічне планування програм (5 курс, МО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13736 Факультет економіки та управління Фінансовий та інвестиційний менеджмент (2 курс, МО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3764 Кафедра управління 4,28 29.12.2020
4794 Кафедра управління 3,65 28.12.2021
5297 Кафедра управління 4,96 30.12.2022
6179 Кафедра управління 4,92 30.12.2023