Додаткові відомості

Освіта

Київський університет імені Бориса Грінченка
Перелік місць роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кафедра академічного та естрадного вокалу 

Лаборант 

2018-2019 н.р.

2019-2020 н.р.

Кафедра музикознавства та музичної освіти

Викладач

2020-2022 н.р.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 2 1 0 2023.11.22 11:55:00 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 2 1 0

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8169 X Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» «Проблема творчої особистості в діахронному вимірі» Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна document.pdf
8166 Науково-практична онлайн-конференція «ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах воєнного стану Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна document.pdf
8168 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» «Інфографіка «Академічна доброчесність у системі вищої освіти України»» Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна document.pub
8172 VIІI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття» «Ціннісні орієнтації як чинник розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва» Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна document.pub
8173 V Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» «Емерджентний підхід до розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва» Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна document.pdf
8174 I Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Концептуальні шляхи розвитку освіти та мистецтва: науково-методичний та практичний аспекти» «Підхід хьютагогіки до розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва» Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради», м. Умань, Україна document.pub
7741 VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» ХЬЮТАГОГІКА У РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА м. Київ document
6684 XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» ФЕНОМЕН РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ м.Київ document
6447 . ІІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Сучасне мистецтво в європейській культурі сьогодення» «Творчий потенціал майбутнього вчителя музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема» м. Кропивницький document.tif
6305 VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Молодь, освіта, наука та мистецтво» «Методична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в університетській освіті України». м.Умань document
6304 ІІІ Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти" «Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва». м.Київ document.pdf
6303 VІІ Міжнародна науково-практична конференція "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ" «Специфіка методичної підготовки, як чинника розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва» м.Умань document.pdf
6302 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» «Кластерний підхід у компетентнісно-орієнтованій моделі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва» м.Київ document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
43284 Синергія культури у розвитку духовного потенціалу особистості: монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
41782 Актуальні підходи до розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
41782 Актуальні підходи до розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва
37977 Інноваційна методична діяльність як основа розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва
41495 Інноваційні принципи розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва
36349 Творчий потенціал майбутнього вчителя музичного мистецтва: сутність та зміст феномену

Професійний розвиток

Викладацька діяльність