Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка 2010
Перелік місць роботи
З 2008 по 2010 працював вчителем англійської мови в Навчально-виховному комплексі "Загальноосвітній навчальний заклад школа-дитячий садок "Гармонія"".
З 2010 працює викладачем в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
434 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Q-9564-2016 3 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1606003

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 78 5 1 2024.05.22 10:01:00 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 59 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
134 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 52 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Yeugen_Antypin

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
25 Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія document
24 Українська педагогіка 1920-х років - сучасні оцінки і виміри Реалізація наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в педагогічній практиці 20-х років ХХ століття Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
23 Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра Ідеї особистісного підходу до реалізації наступності в трудовому вихованні дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
41032 Підготовка вчителя в умовах глобальних невизначених змін: освітні запити та виклики
33746 Ґенеза професійних вимог до вихователів у процесі підготовки на зламі ХІХ–ХХ століть
25497 Трансформація ідей про трудове виховання дітей в педагогічній думці України (20–30-ті роки ХХ століття)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
46274 Practices of psychological and pedagogical support of future teachers’ personal and professional development in the conditions of distance learning
41756 The use of digital tools in interdisciplinary projects of students’ personal and professional self-development
34121 Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (16)

ID Назва Рік
46274 Practices of psychological and pedagogical support of future teachers’ personal and professional development in the conditions of distance learning
41756 The use of digital tools in interdisciplinary projects of students’ personal and professional self-development
42490 Саморегуляція особистості як умова формування лідерських якостей майбутнього педагога
40285 Організація взаємодії ЗЗСО з батьківською спільнотою в умовах змішаної та дистанційної освіти
38094 Психологічні особливості субʼєктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості
40085 Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів у перебігу вивчення педагогічних дисциплін
33186 Підтримка сім’ї у психофізичному розвитку дітей переддошкільного віку як теоретична проблема дошкільної освіти
31576 Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик
33942 Personal pedagogy as an answer to modern challenges of society and the world
32760 Ретроспективний погляд щодо реалізації ідей дитиноцентризму Василя Сухомлинського в Новій українській школі
30182 Полікультурне виховання дошкільників в організованому середовищі закладу дошкільної освіти
23394 Періодизація ідей про наступність трудового виховання дітей в педагогічній думці України (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)
14505 Actualization of continuity in labor education of children of preschool and primary school age: Ukrainian context (1890-1917)
18046 Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928)
9775 Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця
14555 Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ - початку ХХ століття

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
48939 Підготовка вихователів ЗДО до здійснення психолого-педагогічного супроводу обдарованої дитини
45423 Змістово-технологічне забезпечення психолого-педагогічного супроводу особистісного та професійного розвитку майбутніх педагогів
42490 Саморегуляція особистості як умова формування лідерських якостей майбутнього педагога
38094 Психологічні особливості субʼєктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості
40085 Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів у перебігу вивчення педагогічних дисциплін
31576 Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик
32760 Ретроспективний погляд щодо реалізації ідей дитиноцентризму Василя Сухомлинського в Новій українській школі
24250 Поступ ідей про наступність трудового виховання дітей (1919-1934рр.)
14901 Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
13718 Питання трудового виховання дітей у дидактичному доробку Володимира Фармаковського
9775 Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця
14555 Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ - початку ХХ століття
6502 ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
2740 Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)
1967 Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
33942 Personal pedagogy as an answer to modern challenges of society and the world
20394 Ідеї про трудове виховання дітей в педагогіці доби Української революції (1917–1921)
14048 Погляди Софії Русової на проблему наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
14769 Трансформація ідей наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (1919 - 1934)
6503 Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
80 Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34121/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
265 Еразмус+ Міжнародне стажування 08-12.11.2021

Ivana Schmejkalov

Ivana.Schmejkalova@osu.cz 

Остравський університет (Чехія)

Учасник програми Confirmation of Mobility - Antypin.pdf

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
183 Впровадження цінностей ЄС у процесі підготовки вчителів в Україні Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
359 The effectiveness of teacher training in Ukraine in the context of EU values and educational practices (EFFECT) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
530 Сучасні стратегії педагогічної освіти: відповіді на глобальні виклики GlobalLogic Education Коллективний - 2021
672 Психологія критичного мислення Академія української преси Коллективний - 2022

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
8 Наукове стажування Professional Fellows Program 2020 Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
160 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
26

Іванюк Ганна Іванівна


«Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняні педагогічній думці» / 13.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка 2010-2014р. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2017

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
146 Модератор соціального проекту 2016 5
207 Системна робота впродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
950 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1622 Фаховий модуль (стажування) - document 26.06.2017
2062 Лідерський модуль Інший модуль document 15.02.2018
3454 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3882 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
4019 Дидактичний модуль Інший модуль document 02.05.2020
4820 інше Інший модуль document 31.07.2020
4821 інше Інший модуль document 27.04.2020
5222 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5877 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 1.pdf 12.11.2021
6368 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
7512 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
7910 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.10.2023
9083 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
9145 Розроблення професійних стандартів Інший модуль document 14.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1238 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1269 «Ідеї Ф.Фребеля: від минулого до сьогодення» Педагогічні читання для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва Національна бібліотека України для дітей 14.11.2017 5

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
89 Історико-педагогічні студії упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 25 Не зазначено 14.11.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
42492 Педагогічна антропологія: навч.-метод. посібник

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
42492 Педагогічна антропологія: навч.-метод. посібник
16023 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
87 Історія педагогіки Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
196 Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
674 Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Заочна 2020 176 04.03.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
704 Людинознавство: Педагогічна антропологія (1 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020
954 Людинознавство (1 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
985 Педагогіка (1-2 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (22)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
51 Педагогічний інститут Історія педагогіки Бакалавр Денна 6 5 не враховується 25.11.2016
307 Педагогічний інститут Історія педагогіки (1 курс, ДО, з.ф.н) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
376 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
6043 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
6577 Педагогічний інститут Людинознавство: Педагогічна антропологія (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6578 Педагогічний інститут Людинознавство: Педагогічна антропологія (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8347 Педагогічний інститут Людинознавство: Педагогічна антропологія (1 курс, ДО, заочна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
8586 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8595 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 31.12.2020
8985 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 30.11.2021
10411 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10416 Педагогічний інститут Людинознавство (1 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10436 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 3 30.11.2021
10444 Педагогічний інститут Людинознавство (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
10447 Педагогічний інститут Людинознавство (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11087 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11102 Педагогічний інститут Практика навчальна (психолого-педагогічна) (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11106 Педагогічний інститут Практика навчальна (пропедевтична) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11995 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12483 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 3 31.12.2022
12492 Факультет педагогічної освіти Людинознавство (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
13297 Факультет педагогічної освіти Людинознавство (1 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
924 Кафедра педагогіки та психології 4,81 12.01.2017
1791 Кафедра педагогіки та психології 4,38 26.12.2018
2592 Кафедра педагогіки та психології 4,96 28.12.2019
3406 Кафедра педагогіки та психології 4,91 28.12.2020
4286 Кафедра педагогіки та психології 4,85 28.12.2021
5698 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,78 30.12.2022
6585 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,87 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
517 Майстер-клас "Професійне selfi" особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
86 Всеукраїнський конкурс "Моральний вчинок" м. Київ 20.04.2017