Додаткові відомості

Освіта

В 2020 році здобув ступінь магістра у Київському університеті імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська». Освітня програма: Мова і література (англійська). Професійна кваліфікація: філолог, викладач англійської мови і зарубіжної літератури, перекладач.

Сертифікати:

University Teaching (The University of Hong Kong)
Introduction to Communication Science (University of Amsterdam)
Research Data Management and Sharing (The University of North Carolina at Chapel Hill, The University of Edinburgh)
Introduction to Philosophy (The University of Edinburgh)
Philosophy and the Sciences: Introduction to the Philosophy of Cognitive Sciences – (The University of Edinburgh)
Moral Foundations of Politics (Yale University)
Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills (University of Michigan)
Technical Support Fundamentals (Google)
The American South: Its Stories, Music, and Art (The University of North Carolina at Chapel Hill)
Feminism and Social Justice (University of California, Santa Cruz)
Magic in the Middle Ages (University of Barcelona)
Citizenship and the Rule of Law (London University)
Philosophy, Science and Religion: Science and Philosophy (The University of Edinburgh)
Inclusive Leadership: The Power of Workplace Diversity (University of Colorado System)

Research Design: Inquiry and Discovery (University of North Texas)
Academic Information Seeking (University of Copenhagen)
Old Norse Mythology in the Sources (University of Colorado Boulder)
Philosophy, Science and Religion: Philosophy and Religion (The University of Edinburgh)
Good with Words: Writing and Editing (University of Michigan)

Перелік місць роботи

2020 р. - Київський університет імені Бориса Грінченка (викладач кафедри лігвістики та перекладу)
Дисципліни:

- Теорія мовної комунікації; 

- Методи лінгво-емпіричних досліджень

- Когнітивна семантика

- Література англомовних країн

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Заступник голови студентського самоврядування Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2015 р.).
Грамота за активну участь в органах студентського самоврядування Гуманітарного інституту, громадську діяльність та відданість справі (листопад 2015 р.)
Сертифікат «Волонтер університету» за активну участь у волонтерських проектах Київського університету імені Бориса Грінченка впродовж 2018 року (січень 2019 р.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.20 16:57:32 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9261 Конференція «Актуальні питання філології: теорія і практика» КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ ДУЕТУ 100 GECS ТА ЇХНІХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ м. Вінниця document
9260 Конференція «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в полікультурному суспільстві» REPETITION IN RAP STYLE LYRICS OF KENDRICK LAMAR’S ALBUM MR. MORALE & THE BIG STEPPERS м. Полтава document
9259 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки та освіти» Phonetic stylistic devices in MF Doom’s Doomsday lyrics м. Львів document
6150 Розвиток філологічної науки в сучасному міжкультурному просторі Stylistic purpose of toponyms in Kendrick Lamar’s good kid, m.A.A.d city м. Миколаїв document
6149 Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії Color symbolism in Kenrick Lamar’s good kid, m.A.A.d. city м. Вінниця document

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
39555 CONCEPTS OF RELIGION IN MODERN AMERICAN RAP LYRICS

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
8871 Дослідницький модуль Інший модуль Рязанов.pdf 21.12.2023

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7438 Інститут філології Критичне й аналітичне читання англійською мовою (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8815 Інститут філології Теоретична граматика (англійська мова) (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
9889 Інститут філології Критичне й аналітичне читання англійською мовою (1-4 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
12327 Факультет романо-германської філології Література англомовних країн (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022
13809 Факультет романо-германської філології Література англомовних країн (6 курс, МЛА, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4015 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,81 30.12.2020
4877 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,82 28.12.2021
5896 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,93 30.12.2022
6771 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,94 30.12.2023