Додаткові відомості

Освіта

2005-2009 

Коледж інформаційних систем і технологій ДНВЗ Київського

національний університет імені Вадима Гетьмана, 5.05080201 -

Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування

виробів електронної техніки.


2009-2015

 Державний університет телекомунікацій, 172 – Телекомунікації та

радіотехніка, Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси


2015-2018 

Державний університет телекомунікацій, навчання в аспірантурі

за напрямком 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби

телекомунікацій

Перелік місць роботи

2005–2009 Коледж інформаційних систем і технологій ДНВЗ Київськогонаціональний університет імені Вадима Гетьмана, секретар

учбового відділу.


2010-2019 ТОВ «Градосервіс плюс», інженер з обслуговування ОПС, засумісництвом.


2015 - 2021 Державний університет телекомунікації, к.т.н., доцент кафедри Штучного інтелекту 


1.09.2020 - до нинішнього часу


Київський університет імені Бориса Грінченка, факультет

інформаційних технологій, к.т.н., доцент

кафедри комп’ютерних наук і математики.

Теми дисертацій (захищених)

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕННОСТІ КАНАЛІВ
ЗВ’ЯЗКУ ІЗ СКЛАДНИМИ ВИДАМИ ЗАВАД НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНИХ
МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 19 3 0 2024.05.11 10:23:00 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 17 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
636 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 15.8 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Yevhen-Ivanichenko

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
47911 Comprehensive Analysis of Efficiency and Security Challenges in Sensor Network Routing
45687 Method of Sensor Network Functioning under the Redistribution Condition of Requests between Nodes
43192 Restricted Information Identification Model
41949 Exposing Deviations in Information Processes using Multifractal Analysis

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
37107 Використання машинного навчання в кібербезпеці

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
200 Exposing Deviations in Information Processes using Multifractal Analysis https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41949/ 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5901 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
5972 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
7360 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022
7520 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
7738 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
7859 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.06.2023
8431 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_699_02.11.2023_compressed.pdf 02.11.2023
9091 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
9500 Ефективні лідерські стратегії в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9619 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. ПК Дослідницький модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1185 Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІНФ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2022 162 08.04.2022 22/23 н.р.
1574 Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІН, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6105 Факультет інформаційних технологій та управління Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8306 Факультет інформаційних технологій та управління Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
9229 Факультет інформаційних технологій та управління Бази даних та інформаційні системи (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11530 Факультет інформаційних технологій та управління Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12807 Факультет інформаційних технологій та математики Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
13796 Факультет інформаційних технологій та математики Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4422 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,47 28.12.2021
5467 Кафедра комп'ютерних наук 4,63 30.12.2022
6370 Кафедра комп'ютерних наук 4,91 30.12.2023