Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1984
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Про періодичні розв'язки систем диференціальних рівнянь з малою нелінійністю
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 62 4 1 2024.07.08 10:12:59 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 21 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
277 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра математики і фізики 4.6 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Sergey_Radchenko2

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5965 «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2020) 21-23 травня 2020 року Генерування завдань з деяких розділів фізики методом шаблонів Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
40115 The templates methods in e-learning of higher mathematics
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
47693 Asymptotic solutions of singularly perturbed linear differential-algebraic equations with periodic coefficients
40115 The templates methods in e-learning of higher mathematics
22238 The usage of illustration for material perception improvement in studying natural disciplines

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
22172 Improving the Perception of Material Through the Use of Illustrative Tools in the Process of Studying Natural Sciences
12727 Особливості використання символіки при навчанні дисциплін у природничих спеціальностей
613 До питання про інформатизацію самостійної роботи студентів у вивченні математичних дисциплін

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
28210 Формування за методом шаблонів схем генерування завдань для вивчення дискретних випадкових величин
24069 Побудова за методом шаблонів комп’ютеризованого середовища для вивчення систем лінійних алгебраїчних рівнянь
18777 Using patterns in the formation of independent job for students for linear algebra

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
32925 Creating of tasks from some sections of physics by the method of templates
20557 Створення пакетів вправ з аналітичної геометрії методом шаблонів
19880 Дидактичний метод шаблонів при вивченні систем лінійних алгебраїчних рівнянь
19822 Використання засобів ІКТ при формуванні початкових навичок інтегрування
3774 Використання опорних відеофрагментів у навчальному процесі
598 Про деякі аспекти раціоналізації процесу навчання інформаційним технологіям
623 Створення та використання програмного середовища для оптимізації самопідготовки у процесі закріплення отриманих знань

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
163 The templates methods in e-learning of higher mathematics https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40115/ 2022

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
80 Формування навичок критичного мислення сучасних старшокласників за допомогою геометрії Посольство США Коллективний - 2018

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
14 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html
86 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
61 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра математики і фізики Аналітик-дослідник 05.04.2023

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
545 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.03.2018
1429 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1556 Фаховий модуль (стажування) - document 05.04.2017
4175 Інше Інший модуль document 05.07.2020
6251 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 2.pdf 21.02.2022
8182 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
9230 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК Дослідницький модуль document 01.04.2024

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
5 Математичні студії Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 5 Не зазначено 18.05.2016
62 Математичні студії упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 12 Не зазначено 29.04.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
46413 Вища математика: Готуємось до атестації Частина ІІ Практикум
43363 Вища математика: готуємось до атестації. Частина І. Теоретичні матеріали

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
12 Алгебра та геометрія (1 курс, І семестр) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
1516 Аналітична геометрія (1 курс, МАТ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023
1620 Вища математика (1-2 курс, ІН, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023
1622 Лінійна алгебра (1 курс, МА, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023
1766 Аналітична геометрія (1 курс, МА, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2024 420 02.05.2024

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
61 Факультет інформаційних технологій та управління Алгебра та геометрія (1 курс, І семестр) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 25.11.2016
6074 Факультет інформаційних технологій та управління Алгебра і теорія чисел (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6082 Факультет інформаційних технологій та управління Аналітична геометрія (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6166 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6170 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика: Алгебра і теорія чисел (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6238 Факультет інформаційних технологій та управління Диференціальна геометрія і топологія (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6563 Факультет інформаційних технологій та управління Лінійна алгебра (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6757 Факультет інформаційних технологій та управління Основи геометрії (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
9226 Факультет інформаційних технологій та управління Аналітична геометрія (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9797 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11788 Факультет інформаційних технологій та управління Лінійна алгебра (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2021
11833 Факультет інформаційних технологій та управління Алгебра і теорія чисел (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2021
12920 Факультет інформаційних технологій та математики Аналітична геометрія (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
12934 Факультет інформаційних технологій та математики Лінійна алгебра (1 курс, МА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023
13099 Факультет інформаційних технологій та математики Вища математика (1-2 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
152 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4.8 20.05.2016
1378 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,82 12.01.2017
2211 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,89 27.12.2018
2512 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,36 28.12.2019
3996 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,58 28.12.2020
4783 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,57 28.12.2021
5486 Кафедра математики і фізики 4,73 30.12.2022
6378 Кафедра математики і фізики 4,79 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
28 Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій Інститут післядипломної педагогічної освіти 03.02.2017
68 ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінації "Офісні технології" Київський університет імені Бориса Грінченка 14.02.2017
283 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики Університет Грінченка 20.02.2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (6)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
105 Северін Єлизавета Петрівна V Математика та статистика I 2019
136 Мирошніченко Ангеліна Миколаївна III Математика та статистика. Прикладна математика (механіка) I 2020
161 Унтілова Марія Олександрівна III Математика та статистика. Прикладна математика (механіка) I 2021
228 Гусєва Вікторія Володимирівна,
Масло Тетяна Євгенівна
IV Методика навчання природничо- математичних дисциплін I 2022
229 Мисько Юлія Павлівна,
Унтілова Марія Олександрівна
IV Методика навчання природничо- математичних дисциплін I 2022
244 Хачатрян Адам Роландович I Математика та статистика. Прикладна математика (механіка) I 2022