Додаткові відомості

Освіта

Державний університет телекомунікацій, 2021, спеціальність "Кібербезпека", диплом доктора філософії.

Державний університет телекомунікацій, 2016, спеціальність "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", диплом магістра з відзнакою.

Державний університет телекомунікацій, 2014, спеціальність "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", диплом бакалавра.

Перелік місць роботи

Державний університет телекомунікацій, доцент кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, 2021.

Державний університет телекомунікацій, старший викладач кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, 2020-2021.

Державний університет телекомунікацій, асистент кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, 2016-2020.

Державний університет телекомунікацій, провідний інженер кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, 2014-2016.

ДП Український центр "Безпека", інженер конструктор відділу технічного захисту інформації в АС, 2014.

Теми дисертацій (захищених)

Метод автоматичного активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі інтелектуальної валідації вразливостей.

Громадська активність
Відповідальний секретар електронного фахового наукового видання Київського столичного університету імені Бориса Грінченка "Кібербезпека: освіта, наука, техніка".

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
9 30 3 2024.06.19 06:02:10 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 130 6 5 2024.06.22 12:16:48 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 129 6 5

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
638 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 50.6 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Roman-Kyrychok

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
45894 Research and simulation of the mechanism of vulnerabilities validation in active analysis of information network security

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (8)

ID Назва Рік
48584 Neural Networks in the Processing of Natural Language Texts in Information Learning Systems
48576 Person-of-Interest Detection on Mobile Forensics Data—AI-Driven Roadmap
45684 Protection of Information in Telecommunication Medical Systems based on a Risk-Oriented Approach
47128 Smart Home Network based on Cisco Equipment
40889 Development of a method for checking vulnerabilities of a corporate network using Bernstein transformations
43201 Encryption Method for Systems with Limited Computing Resources
41913 Ensuring Data Security in the Peer-to-Peer Economic System of the DAO
41952 Analysis of the Process of Information Transfer from the Source-to-User in Terms of Information Impact

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
46269 Сучасні перспективи застосування концепції zero trust при побудові політики інформаційної безпеки підприємства
40909 Оцінка передумов формування методики оцінки достовірності інформації
40423 Правила реалізації експлойтів під час активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі нечіткої оцінки якості механізму валідації вразливостей
26943 Інформаційні війни: проблеми, загрози та протидія

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
46269 Сучасні перспективи застосування концепції zero trust при побудові політики інформаційної безпеки підприємства
40909 Оцінка передумов формування методики оцінки достовірності інформації
40889 Development of a method for checking vulnerabilities of a corporate network using Bernstein transformations
40423 Правила реалізації експлойтів під час активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі нечіткої оцінки якості механізму валідації вразливостей
38335 The problems of controlling the security of corporate networks and solutions

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
192 Ensuring Data Security in the Peer-to-Peer Economic System of the DAO https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41913/ 2022
210 Analysis of the Process of Information Transfer from the Source-to-User in Terms of Information Impact https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41952/ 2022

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (10)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
66 Факультет інформаційних технологій та управління Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Випусковий редактор Том 1 № 13 Дотримано 2021
81 Факультет інформаційних технологій та управління Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Випусковий редактор Том 2 № 14 Дотримано 2021
104 Факультет інформаційних технологій та математики Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Випусковий редактор Том 3 № 15 Дотримано 2022
105 Факультет інформаційних технологій та математики Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Випусковий редактор Том 4 № 16 Дотримано 2022
106 Факультет інформаційних технологій та математики Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Випусковий редактор Том 1 № 17 Дотримано 2022
107 Факультет інформаційних технологій та математики Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Випусковий редактор Том 2 № 18 Дотримано 2022
183 Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Випусковий редактор Том 3 № 19 Дотримано 2023
184 Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Випусковий редактор Том 4 № 20 Дотримано 2023
185 Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Випусковий редактор Том 1 № 21 Дотримано 2023
186 Кібербезпека: освіта, наука, техніка Технічний супровід Випусковий редактор Том 2 № 22 Дотримано 2023

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
275 Research of Natural Language Processirg. Stage 3 Ender Turing Виграно Acceptance Letter _ Ender Turing.pdf 2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
32 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Аналітик-дослідник 23.03.2023

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
83

Гайдур Галина Іванівна, д.т.н., професор, завідувачка
кафедрою інформаційної та кібернетичної безпеки, Державний університет телекомунікацій

Метод автоматичного активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі інтелектуальної валідації вразливостей / 125 Кібербезпека Державний університет телекомунікацій, денна, 2016-2020 Державний університет телекомунікацій Диплом PhD_Киричок.pdf 2021

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5974 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6038 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
7230 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_599_15.11.2022.pdf 15.11.2022
7817 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.05.2023
9254 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9814 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 25.04.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
27370 Основи інформаційної та кібернетичної безпеки

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1112 Інфраструктура відкритих ключів (4 курс, БІКС, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1288 Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки (3 курс, БІКС, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2022 599 15.11.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7794 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття рішень в інформаційній та кібербезпеці (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7795 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладна криптологія (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
10169 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12278 Факультет інформаційних технологій та математики Інфраструктура відкритих ключів (4 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12399 Факультет інформаційних технологій та математики Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
13080 Факультет інформаційних технологій та математики Інфраструктура відкритих ключів (4 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 31.12.2023
13207 Факультет інформаційних технологій та математики Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4581 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,57 28.12.2021
5444 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,60 30.12.2022
6329 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,05 30.12.2023