Додаткові відомості

Освіта
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 1999р.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 11 2 0 2024.07.08 10:04:05 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 4 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
226 Факультет романо-германської філології Кафедра германської філології 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Ihor_Hrodskyi

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1491 Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм Засоби вираження мовленнєвого акту погрози в англійських лицарських романах XII-XV ст. Львів document
1490 І Таврійські філологічні читання Засоби вираження мовленнєвого акту поради в англійських лицарських романах XII-XV ст. Херсон document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
48985 Засоби вираження вибачення в англійських лицарських романах XII–XV ст
48820 Засоби вираження привiтання в англійських лицарських романах XII–XV ст.
41402 Лицарський роман – втілення середньовічного етикету та ідеалу
26492 Основні типи порядоку слів у середньоанглійських лицарських романах XII–XV ст

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
48985 Засоби вираження вибачення в англійських лицарських романах XII–XV ст
48820 Засоби вираження привiтання в англійських лицарських романах XII–XV ст.
41402 Лицарський роман – втілення середньовічного етикету та ідеалу
32929 Прагматичні особливості звертань в середньоанглійських лицарських романах XII–XV ст
26492 Основні типи порядоку слів у середньоанглійських лицарських романах XII–XV ст
17173 Мовні засоби вираження звертань в англійських лицарських романах XII–XV ст
11406 Мовні засоби вираження поради в англійських лицарських романах XII–XV ст
11760 Linguistic means of expression of threat in the Middle English romances of the 12th – 15th centuries
11761 Мовні засоби вираження прохання в англійських лицарських романах XII–XV ст

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
42827 Етикетний дискурс як засіб соціальної взаємодії суспільства
42826 Походження та формування середньовічного лицарського роману
29233 Особливості порядоку слів у середньоанглійських лицарських романах XII–XV ст
21460 Формування вмінь професійного спілкування іноземною мовою у студентів спеціальності “фізичне виховання”
10473 Використання технічних засобів навчання та сучасних інформаційних технологій
11653 Засоби вираження мовленнєвого акту поради в англійських лицарських романах XII–XV ст
1796 Використання професійного орієнтованого спілкування у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей
2116
1800 Комунікативний бар'єр, як важливий психологічний фактор у процесі вивчення іноземної мови
1795 Педагогічні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів немовних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови
1799 Моделювання ситуацій професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів немовннх спеціальностей
1798 Можливості використання відеотехнічних засобів професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Фізичне виховання"
1797 Вивчення лексики за професійним спрямуванням у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Інформатика"

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
517 Засоби вираження привiтання в англійських лицарських романах XII–XV ст. фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48820/ 2024

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
998 Модуль з ІКТ - sert_kurs_27_06_13_new.pdf 27.06.2013
1404 Лідерський модуль - document 01.02.2017
3395 ІКТ Інший модуль Сертифікат Гродський .pdf 25.06.2019
3808 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
3997 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4546 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
4698 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.11.2020
5967 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6010 ІКТ(енк) Інший модуль наказ №785.pdf 25.11.2021
8091 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
9250 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9427 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
40 Іноземна мова (1 курс)_1 Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
625 Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, ЖУР, заочна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Заочна 2019 882 21.12.2019
794 Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, ТД, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
1103 Іноземна мова (1 курс, ТД, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1450 Іноземна мова (1 курс, ФВ, заочна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
14 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс)_1 Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 25.11.2016
300 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, Ф(У), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
301 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ФВ, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
3684 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс) Бакалавр Денна 7 10 25 28.12.2018
5371 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 10 27.12.2019
6369 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6379 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6380 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6697 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
6699 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
9128 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
9132 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9286 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9926 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12100 Факультет романо-германської філології Іноземна мова (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12879 Факультет романо-германської філології Іноземна мова (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
12898 Факультет романо-германської філології Іноземна мова (1 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
483 Кафедра іноземних мов 4,69 30.12.2016
1063 Кафедра іноземних мов 4,79 12.01.2017
1914 Кафедра іноземних мов 4,64 26.12.2018
2616 Кафедра іноземних мов 4,79 28.12.2019
3653 Кафедра іноземних мов 4,73 28.12.2020
4726 Кафедра іноземних мов 4,85 28.12.2021
5841 Кафедра германської філології 4,60 30.12.2022
6727 Кафедра германської філології 4,90 30.12.2023