Додаткові відомості

Освіта

Київський національний лінгвістичний університет

Закінчила у 2018 році

Спеціальність - філологія

Спеціалізація - германські мови та літератури (переклад включно)

Професійна кваліфікація - викладач англійської мови і літератури та німецької мови, філолог, перекладач

Перелік місць роботи

Школа англійської мови "Green Forest" (02.2018 - 06.2018), посада - викладач англійської мови

Школа англійської мови "Project 12" (04.2018 - 05.2020), посада - викладач англійської мови


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 3 1 0 2024.05.13 12:30:07 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 3 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
717 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 28.6 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla-Hapon

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10104 Сучасні тенденції іншомовної підготовки педагога: глобальні виклики та перспективи Неформальна іншомовна освіта педагога у контексті європейських трендів навчання та розвитку м. Київ document
9631 V International Scientific and Practical Conference «GRUNDLAGEN DER MODERNEN WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG» Speaking club as an effective way of non-formal English learning in school and adult education Zurich, Switzerland (online) document
9140 V International Scientific and Practical Conference «SCIENTIFIC PARADIGM IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGIES AND SOCIETY DEVELOPMENT» Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів засобом проєктної технології Geneva, Switzerland (online) document.pdf
9171 I Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання розвитку галузей науки» Психолого-педагогічні передумови використання проєктної технології для формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів 5-9 класів м. Чернігів document.pdf
9139 IV International Scientific and Theoretical Conference «Current issues of science, prospects and challenges» Сучасні підходи до організації позакласної виховної роботи у закладах загальної середньої освіти Sydney, Australia (online) document.pdf
9138 II Міжнародна наукова конференція «Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід» The importance of extracurricular activities in teaching English as foreign language to primary school pupils м. Вінниця document.pdf
9016 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»» Особливості використання освітніх онлайн ресурсів для активного та інтерактивного навчання іноземної мови молодших школярів м. Київ document.pdf
8686 ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти» - м. Київ document.pdf
8661 VІІ Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів і молодих науковців Non-formal Education in Ukraine: current state and development prospects м. Київ document.pdf
8409 IV International Scientific and Theoretical Conference INTERDISCIPLINARY RESEARCH: SCIENTIFIC HORIZONS AND PERSPECTIVES NON-FORMAL EDUCATION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN LEARNING AND DEVELOPMENT TRENDS Vilnius, Republic of Lithuania (online) document.pdf
8495 Всеукраїнський методичний хаб для вчителів іноземних мов у початковій школі «Онлайн-навчання іноземних мов у початковій школі: сучасні практики, інноваційні технології, ресурси» 10 engaging ways to introduce a new topic at an English lesson to primary school pupils by means of modern technologies м. Київ document.pdf
7305 II International Scientific and Theoretical Conference «THEORY AND PRACTICE OF MODERN SCIENCE» MOTIVATION OF STUDENTS TO LEARNING FOREIGN LANGUAGES WITHIN PEDAGOGICAL SPECIALITIES Krakow, Republic of Poland document.pdf
7304 Навчально-методичний онлайн-семінар для вчителів іноземних мов початкової школи "Інноваційні технології дистанційного навчання іноземних мов у початковій школі" Motivation as a driving force in the learning process: Forming motivation to foreign languages learning at primary school м. Київ document.pdf
7207 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики" - м. Київ document.pdf
6908 International Conference on Language Teaching & Learning in the 21st Century Usage of warm-ups and icebreakers at an English lesson for exciting the primary school pupils’ curiosity Greece (online) document.pdf
6907 Interdisciplinary research: scintific horizons and perspectives Ice-breakers at an English lesson: how to excite the curiosity of pupils in a new topic Vilnius, Republic of Lithuania (online) document.pdf
8225 Друга Всеукраїнська онлайн конференція для викладачів англійської - м.Запоріжжя document.pdf
6906 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Ворм-апи та айсбрейкери: як викликати цікавість у дітей у вивченні нової теми на уроці іноземної мови м.Київ document
6905 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти - м.Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
46956 An adaptive system of teaching a foreign language to students of pedagogical specialties: European experience

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
45414 Тенденції розвитку неформальної іншомовної освіти студентів педагогічних спеціальностей в Україні та країнах ЄС

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
45414 Тенденції розвитку неформальної іншомовної освіти студентів педагогічних спеціальностей в Україні та країнах ЄС
41170 Organisational and pedagogical conditions for training future primary school teachers to use Google services in teaching english to primary school pupils

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
47229 Speaking club as an effective way of non-formal English learning in school and adult education
47433 Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів засобом проєктної технології
47432 Психолого-педагогічні передумови використання проєктної технології для формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів 5-9 класів
47430 The importance of extracurricular activities in teaching English as foreign language to primary school pupils
47431 Сучасні підходи до організації позакласної виховної роботи у закладах загальної середньої освіти
47429 Non-formal education in Ukraine in the context of European learning and development trends
47428 Motivation of students to learning foreign languages within pedagogical specialties
47422 Ice-breakers at an English lesson: How to excite the curiosity of pupils in a new topic

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
362 Сілезький університет (Польща) Міжнародне стажування Еразмус+ 16-23.10.2022

Jaroslaw Gasior

International Department

Учасник програми Liudmyla Hapon Borys Grinchenko Kyiv University Erasmus+ KA1 HE STA confirmation.pdf

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
176 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Аналітик-дослідник 27.10.2022

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4964 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5091 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5193 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
6382 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6457 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6738 інше Інший модуль document 18.09.2022
6739 інше Інший модуль document 30.10.2022
6782 інше Інший модуль document 06.10.2022
7038 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7320 Дослідницький (поглиблений) Інший модуль document 22.12.2022
7922 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8282 Training and Practicing in English Public Speaking Інший модуль Coursera 24HG5GCAV5XW.pdf 04.09.2023
8814 Інший Інший модуль document 08.12.2023
8854 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
9512 Лідерство і комунікація як базові інструменти викладача в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9743 Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях Інший модуль document 21.01.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
949 Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1123 Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1149 Інтегрований практичний курс іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.;
1161 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1223 Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ГД, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1370 Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (23)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6432 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6436 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6888 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8449 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8805 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2 курс, спп, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
9208 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 30.11.2021
9739 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
10102 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
10489 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10540 Педагогічний інститут Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 30.11.2021
10622 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 30.11.2021
10625 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
10665 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
12133 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
12271 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12516 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
12535 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2022
12563 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
13070 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13194 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 31.12.2023
13325 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2023
13345 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13370 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3614 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,83 28.12.2020
4655 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,89 28.12.2021
5693 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,87 30.12.2022
6572 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,94 30.12.2023