Додаткові відомості

Освіта

Освіта

1971-1976 Донецький державний універсітет, студентка факультету романо-германської філології (английська мова та література)

1978-1982 Одеський державнний універсітет ім. І.І. Мечнікова, аспирантура; захіст дисертації - 10 грудня 1982 р.

2016 Підвищення кваліфікації: Участь в робочому семінарі "Коригування тестовіх завдань на підставі їхніх психометричних характеристик за результатами апробацій в 2015-2016 рр.", Український Центр оцінювання якості освіти за підтримки Альянсу Програми спріяння зовнішньому тестуванню в Україні USETI Alliance, 14-19 квітня - 7-11 листопада, 108 годин.

2016, 28.11-02.12 Підвищення кваліфікації: Відвідування курсу The Scientific Study of Culture: Evaluation of Literature. Experimental Approach, професор кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенского університету імені Людвіга Максиміліана Віллі Ван Пір- Київський університет імені Бориса Грінченка. - 60 годин

2017 Підвищення кваліфікації: Відвідування курсу Studies in Emotional Response to Literature. Experimental approach, професор кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенского університету імені Людвіга Максиміліана Віллі Ван Пір- Київський університет імені Бориса Грінченка. - 110 годин

2018 Підвищення кваліфікації: Відвідування курсу Empirical Study of Literature: Studies in Poetry, професор кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенского університету імені Людвіга Максиміліана Віллі Ван Пір- Київський університет імені Бориса Грінченка. - 120 годин

З 2009 р. Участь в проекті "Коригування тестових завдань на підставі їхніх психометричних характеристик за результатами апробацій"  Український Центр оцінювання якості освіти (2009-2017рр. - American Councils)

2020

1) Курс підвищення кваліфікації "New and Innovative Teaching Methods" (120 годин, 4-29 травня 2020 р.), Університет Економіки, Краків, Польща

2) Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting, онлайн курс, 7 липня - 1 вересня 2020 року, The American English (AE) E-Teacher Program a program sponsored by the U.S. Department of State with funding provided by the U.S. Government and administered by FHI 360, an 8-week online teacher training course delivered by World Learning. Програма (Syllabus) з витратами часу (в мінутах, в годинах - 65 годин) додається). - Сертифікат

 

3) Advanced Writing, вересень-жовтень, 2020 - 15 годин, Coursera. - Сертифікат

https://www.coursera.org/learn/advanced-writing#syllabus

 

4) Getting Started with Essay Writing, May, 2020 — 15 годин, Coursera. - Сертифікат

https://www.coursera.org/learn/getting-started-w...

 

5) Language Assessment in the Classroom, May-June 2020 - 15 годин, British Council.

https://www.britishcouncil.org/assessing-language-classroom-mooc

 

6) Summer 2020 Orientation Course.The American English (AE) E-Teacher Program, a program sponsored by the U.S. Department of State with funding provided by the U.S. Government and administered by FHI 360, 1-26 червня 2020 — 15 годин. - Сертифікат

 

7) Інтенсивний онлайн-курс "LITERARY STUDIES: OLD AND NEW" професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана ВІЛЛІ ВАН ПІРА, 12–14 листопада 2020 р.


8) Інтенсивний онлайн-курс "Psychopoetics: Experiencing Poetry" професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана ВІЛЛІ ВАН ПІРА, 2–6 листопада 2021 р.

9) Участь в роботі Українського центру оцінювання якості освіти (рецензент та розробник тестових завдань).


Перелік місць роботи

1977-1987 викладач, старший викладач кафедри іноземних мов, Слов'янський педагогічний інстітут

1987-1992 зав. кафедри іноземних мов, доцент, Донецьке вище війскове училище

1992-2006 доцент, кафедра англійської мови, Донецький національний универсітет

                                кафедра англійської мови для економічних спеціальностей, Донецький національний универсітет

2006-2014 зав. кафедри англійської мови для природничих та гуманітарних факультетів, Донецький національний универсітет

2014-2016 доцент кафедри прикладної лінгвістикі, Національний університет "Львівська політехніка"

2016-2021 доцент кафедри англійської філології та перекладу, Київський універсиет імені Бориса Грінченка

2021-т/ч.    доцент кафедри англійської мови та комунікаціі, Київський універсиет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

Кандидат філологичних наук: Стилістичні особлівості художньої прози та публіцистикі Джона Ріда

Громадська активність
Zakharov S. DumPsteR (Donetsk People’s Republic) [graphic novel]. – Kyiv: Osnova, 2017. – 112 p. Printed on order: Ministry of Information Policy of Ukraine for free distribution. // Translation: O.Borysenko, S. Vysotska.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 53 2 2 2024.05.21 12:50:07 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 22 1 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
615 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 28.4 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Vysotska2

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10278 VI Міжнародної науково-практичної онлайн конференціі Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці XXI сторіччя. Reflecting on Language Testing (English at Tertiary Level). КНУ ім. Т. Шевченка document.pdf
10277 XXV Міжнародна науково- практична конференціія «Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» PAVING THE WAY TO LIFELONG LEARNING ХНУ імені В.Н. Каразіна document
10276 Міжнароднa науково-практичної конференція „ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”, Національний університет „Острозька академія” ЗАОХОЧЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ: АЛЬТЕРНАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ У ВИКЛАДАННІ / НАВЧАННІ МОВИ Національний університет „Острозька академія” document.pdf
10275 4. Міжнародної науково-практичної конференції „ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”, Національний університет „Острозька академія” Навички письма: проблеми і рішення Національний університет „Острозька академія” document
7014 Pedagogy and Psychology in an Era of Increasing Flow of Information Critical Thinking in EFT Budapest, Hungary document
6238 Science without boundaries development in 21 century Teaching students to evaluate information Budapest, Hungary document
7590 2. VI International Scientifc and Practical Conference The Goals of the World Science - 2018 Civic Consciousness Dimension / O.Borysenko, S. Vysotska Dubai, UAE, RS Global document.pdf
7591 3. International Scientifc and Practical Conference Actual Problems of Science and Education Media literacy: Ukrainian Perspective (співавтор — доц. С.С. Висоцька) Budapest, Hungary Science and Education. A New Dimention document
7592 3. International Scientifc and Practical Conference Actual Problems of Science and Education Media literacy: Ukrainian Perspective (співавтор — доц. С.С. Висоцька) Budapest, Hungary Science and Education. A New Dimention document
7589 Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації Crosscultural Communication: Category of Gender in English and Ukrainian (співавтор — доц. С.С. Висоцька) Національний університет Острозька Академія document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
32706 Information Evaluation: Teaching Students to Detect Bias, Fake, and Manipulation. Ukrainian perspective
31514 Some observations about teaching media literacy
23800 ESP: Civic Consciousness Dimension
23799 Media Literacy: Ukrainian Perspective

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
41181 Writing skills: challenges and solutions
19681 Crosscultural communication: gender aspect of English
19680 Міжкультурна комунікація: гендерний аспект англійської мови

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
41182 Навички письма: проблеми і рішення
23799 Media Literacy: Ukrainian Perspective
17023 Challenges of Ukrainian ESP
17283 Reflecting on Reserves: Ukrainian Perspective (Reforming English Instruction at Ukrainian Universities)

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
457 Заохочення самостійності студентів: альтернативне оцінювання у викладанні / навчанні мови фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45099/ 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4426 інше Інший модуль document 26.06.2020
4427 інше Інший модуль document 26.10.2020
4611 інше Інший модуль document 16.11.2020
4751 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 29.05.2020
5704 інше Інший модуль document 08.11.2021
6335 інше Інший модуль document 16.06.2022
6377 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6634 інше Інший модуль document 18.09.2022
9241 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК Дослідницький модуль document 01.04.2024
9246 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9313 The MultiEd professional development seminars Дидактичний модуль document 19.03.2024
9314 Fostering Student Motivation and Engagement (FSME) Лідерський модуль document 19.03.2024
9692 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6920 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
11574 Інститут філології Критичне й аналітичне читання англійською мовою (1-4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5816 Кафедра англійської мови та комунікації 4,60 30.12.2022
6686 Кафедра англійської мови та комунікації 4,46 30.12.2023