Додаткові відомості

Освіта
Педагогічний коледж при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, 1995 рік

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1997 рік

Перелік місць роботи

Санаторна школа-інтернат № 20, 1997-1999

Соціальна служба для молоді Шевченківської районної державної адміністрації, 1999-2001

Соціальна служба для молоді Київської міської державної адміністрації, 2001-2002

Центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Голосіївського району м. Києва, 2002-2004

Педагогічний коледж при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, 2001-2007

Теми дисертацій (захищених)
„Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)”
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
87 4 3 2022.12.01 09:11:02 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 7 1 2022.12.03 23:35:45 Перейти до Scopus link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7720 Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні практики наукової освіти" загальна дискусія Київ document.pdf
7327 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Наукова освіта: традиція і сучасність" Модернізація професійної підготовки соціальних працівників в умовах суспільних трансформацій Київ document.pdf
265 Соціальний педагог у територіальній громаді Особливості корпоративного волонтерства в Україні Запоріжжя document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
43075 The state of formation of health-preserving competence of bachelors of humanities and pedagogical specialties with the use of pedagogical technologies
25281 Сучасні підходи до організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
36470 The role of repentance of convicts in the process of their correction and resocialization
31494 Motivational readiness of students to work with convicted prisoners in Ukraine
22259 Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
41605 Social prevention of family injury in the territorial community
38428 Analysis of international practices of combating domestic violence during the COVID-19 pandemic
41459 Women survivors of domestic violence as objects of social work
33972 Features of social work with disabilities in the United Kingdom
22259 Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview
10639 Charity as a prerequisite for the development of systemic philanthropy in Ukraine

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
41605 Social prevention of family injury in the territorial community
38428 Analysis of international practices of combating domestic violence during the COVID-19 pandemic
41459 Women survivors of domestic violence as objects of social work
33972 Features of social work with disabilities in the United Kingdom
22662 Approaches to ICT-competence standard’s development in the research-based training system of the future specialist of the social sphere in Ukraine
2073 Forms of social-pedagogical work with teenagers with delinquent behaviour in different social institutions

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
15503 Features corporate volunteering in Ukraine
4736 Вогники надії в очах людей, яким допомогли, – шалена мотивація творити добро
4735 Social and educational conditions of the adaptive organizational skills of adolescents in the personal development
4734 Social-pedagogical conditions of organizational and adaptation abilities of teens in the process of self-becoming
966 The formation of the socio-educational work with young people with delinquent behavior in the second half of the 50s of the XXth - beginning of the XXIth century.

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
121 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

САМ.pdf 31.05.2020-11.05.2021

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
220 The role of repentance of convicts in the process of their correction and resocialization https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36470/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
11 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 57192578310 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57192578310

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
93 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 40 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Klishevych

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
342 Жінки, які постраждали від домашнього насильства як об’єкт соціальної роботи фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41459/ 2022

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
341 Academic mobility of students of 016 Special Education specialty House of Europe Коллективний - 2020

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
83 Промо-ролик «Рекомендації психолога про поведінку під час карантину від Інституту людини» Україна, Київ document 31.12.2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
159 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 100

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
39233 Encyclopedia of Education

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
293 Системна робота впродовж півріччя 2017 3

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
155 Фаховий модуль (стажування) - document 23.01.2015
1470 Лідерський модуль - document 17.03.2017
2669 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
3507 Інше Інший модуль document 12.10.2019
3703 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.11.2019
3797 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4023 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4142 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4270 інше Інший модуль document 09.10.2020
5520 інше Інший модуль document 08.10.2021
5961 інше Інший модуль document 11.12.2021
5975 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6351 Лідерський модуль Інший модуль document 13.06.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (9)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
151 «Наукова тема Інституту людини: індикатори моніторингу та оцінки» Виїздний корпоративний семінар для викладачів Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка Пуща-озерна 20.05.2016 2
153 Наставництво (менторство): мета, форми, результати» Гостьова лекція Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 01.11.2016 2
457 “Навчання, засноване на дослідженнях в системі забезпечення якості освіти” Інститутський форум Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
630 «Маршрут безпеки» до Всесвітнього дня протидії поширенню ВІЛ/СНІД Науковий квест Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 01.12.2016 2
662 Вектори переходу переходу Інституту людини до нової якості освіти: аналіз та оцінювання Інститутський семінар із елементами тренінгу Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 10.02.2016 2
1119 Онлайн-платформа "Центр Знань" - надійний помічник фахівця соціальної сфери Презентація інформаційного проекту Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1139 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1159 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1171 Наукова цукерня Наукова цукерня Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
608 Соціальна педагогіка (1 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 21/22 н.р.

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5691 Інститут людини Соціальна педагогіка (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
5692 Інститут людини Соціальна педагогіка: теорія і практика (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
7082 Інститут людини Соціальна педагогіка (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
9271 Інститут людини Курсова робота (3-4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10249 Інститут людини Соціальна педагогіка (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 7 5 5 3 30.11.2021
10454 Інститут людини Університетські студії (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1150 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,81 12.01.2017
2007 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,75 26.12.2018
2556 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,83 28.12.2019
3754 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,90 28.12.2020
4612 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,89 28.12.2020