Додаткові відомості

Освіта

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького, 1972

Перелік місць роботи

1972-1991 р. працювала вчителем української мови та літератури в ЗНЗ м.Києва.

 З 1991 р. – на посаді доцента Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів (2002 р. реорганізованого в Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка). 

З 2002 р. обіймала посаду завідувача кафедри методики навчання української мови. 

З 2007 р. – заступник директора ІППО КМПУ ім.Б.Д.Грінченка (нині – Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка) з науково-методичної роботи. 

З 2014 – доцент кафедри методики мов і літератури (нині - кафедра мовно-літературної освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка). 

Брала участь у розробці концепції Зовнішнього тестування з української мови, у 2004-2005 р.р. була експертом з української мови Центру тестових технологій (проєкт, створений Міжнародним фондом «Відродження», що реалізувався у співпраці з Міністерством освіти і науки України). Співавтор Інформаційних матеріалів для зовнішнього оцінювання з української мови 2004, 2005, 2006, 2007 р.р.

З 2006 р. - головний редактор газети для вчителів української мови «Методичні діалоги», з 2010 по 2015 р.р. - журналу «Методичні діалоги – журнал для вчителів української мови та літератури».

Теми дисертацій (захищених)

Перспективність і наступність у формуванні текстотворчих умінь в учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої школи.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 220 8 6 2024.07.16 11:55:01 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 87 6 3

Індекс цитування в Research Gate (4)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
382 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 10.1 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra_Glazova
711 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 44 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra-Glazova
857 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 98.3 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra-Glazova
1024 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 111.3 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra-Glazova

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5734 Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації Формування візуальної грамотності як необхідна складова шкільної мовної освіти Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
32196 Елементи медіаосвіти у структурі навчального курсу лексикології в закладах загальної середньої освіти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
46220 Особливості застосування навчально-ігрових технологій на уроках української мови в закладах загальної середньої освіти
42588 Особливості конструювання практико-орієнтованих завдань на уроках української мови (5–9 класи)
42494 Робота з текстом на уроках української мови в контексті вимог державного стандарту базової середньої освіти
38806 Формування аксіологічного простору особистості в процесі навчання української мови
38809 Distance learning of the Ukrainian language: features, benefits and prospects
34185 Використання технологій візуалізації в дистанційному навчанні української мови в закладах загальної середньої освіти
30369 The development of emotional intelligence as an important component of language teaching in general secondary education institutions
30446 Організація проєктної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти у процесі вивчення неологізмів
29117 Формування читацької компетентності учнів: міжнародний методичний досвід
26046 Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетенстнісного підходу

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
46220 Особливості застосування навчально-ігрових технологій на уроках української мови в закладах загальної середньої освіти
46756 Реалізація міжпредметних зв’язків та елементів інтеграції у вивченні української та англійської мов у ЗЗСО
42588 Особливості конструювання практико-орієнтованих завдань на уроках української мови (5–9 класи)
42494 Робота з текстом на уроках української мови в контексті вимог державного стандарту базової середньої освіти
38806 Формування аксіологічного простору особистості в процесі навчання української мови
38809 Distance learning of the Ukrainian language: features, benefits and prospects
34185 Використання технологій візуалізації в дистанційному навчанні української мови в закладах загальної середньої освіти
32195 Гендерна лінгвістика в системі мовної загальної середньої освіти
32192 Елементи гендерної лінгвістики в шкільному навчанні української мови
30369 The development of emotional intelligence as an important component of language teaching in general secondary education institutions
30446 Організація проєктної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти у процесі вивчення неологізмів
29402 WORKING WITH A MEDIUM TEXT IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF EDUCATIONAL PROGRAMMES ON UKRAINIAN LANGUAGE
29117 Формування читацької компетентності учнів: міжнародний методичний досвід
25842 Есе як актуальний вид навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови
26046 Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетенстнісного підходу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
9053 Двомовність – як роздвоєне жало: дискусія в 11 класі на актуальну суспільну тему
9052 Мовна особистість як homo loquens – людина, яка творить і сприймає висловлювання
9058 Патріотичне виховання на уроках української мови (на прикладах дидактичного матеріалу для 6 класу)
9057 Інтерв’ю: жанр журналістики та вид навчальної роботи.
2653 Вивчення в школі неологізмів
2651 Жаргон і сленг: як ставитись до них словеснику?
2681 Навчання мови та виховання емоцій
2682 Навчання мови та виховання емоцій (продовження)
2676 Текстоцентричний підхід у вивченні української мови
9059 У чому сила Івана Сили: робота над відгуком про книжку та кінофільм
2652 Шкільний твір інформаційної доби
2650 Робота над статтею на морально-етичну тему в публіцистичному стилі мовлення в 10 класі

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
254 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Міжнародні, всеукраїнські, регіональні освітні проєкти, програми, педагогічні експерименти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Роль Рік
4 Кафедра мовно-літературної освіти Міжнародний рівень Тьютор, розробник змісту, вчитель-консультант 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
109 Фаховий модуль (стажування) - document 18.09.2015
4579 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.10.2020
5891 інше Інший модуль document 21.10.2021
6888 інше Інший модуль document 20.01.2022
6889 інше Інший модуль document 21.09.2022
6890 інше Інший модуль document 07.10.2022
6891 інше Інший модуль document 20.10.2022
7997 Дидактичний Інший модуль №5 Витяг Глазова О.П. 1.docx.pdf 27.01.2023
7998 Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів ЗСО в умовах реалізації типових програм Інший модуль №5 Витяг Глазова О.П. 2.docx.pdf 20.02.2023
8004 Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників ЗВО Інший модуль №5 Витяг Глазова О.П. 3.docx.pdf 01.03.2023
8005 Розвиток вербального інтелекту педагога в умовах сьогодення Інший модуль №5 Витяг Глазова О.П. 4.docx.pdf 23.05.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1278 Освітній форум «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – 2017-2018 Н.Р. СТАРТ ЧИ ПРОДОВЖЕННЯ ПОСТУПУ» постійно діючий Київський університет імені Бориса Грінченка 21.08.2017 3
1292 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби» конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 30.05.2017 3
1309 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2
1356 "Есе як вид творчої письмової роботи у закладах загальної середньої освіти" майстер-клас Бровари 23.11.2018 5

Зимові та літні школи (2)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
15 Інститут післядипломної освіти Літня Якість освіти в умовах воєнного стану Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -
21 Інститут післядипломної освіти Зимова Школа професійного розвитку педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (4)

ID Назва Рік
34926 Українська мова: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти
23170 Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
13739 Українська мова: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
13717 Українська мова: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Підручники, навчальні посібники (колективні) (9)

ID Назва Рік
43711 Українська мова: комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА
43712 Українська мова: тестові завдання у форматі ЗНО
39278 Ukrainian language: a comprehensive publication for preparation for external evaluation and STA
39249 Ukrainian language: test tasks in the format of external evaluation
33109 Українська мова: комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА
36810 Українська мова: комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА
29590 Українська мова: тестові завдання у форматі ЗНО
25445 Українська мова: комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА
25446 Українська мова: тестові завдання у форматі ЗНО

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
46225 Мовна особистість сучасного вчтеля в системі неперервної освіти

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2468 Кафедра мовно-літературної освіти 4,8 25.11.2019
3333 Кафедра мовно-літературної освіти 4,9 30.11.2020
4248 Кафедра мовно-літературної освіти 4.9 06.12.2021
5133 Кафедра мовно-літературної освіти 4.9 29.11.2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
162 Конкурс методичних розробок педагогічних працівників навчальних закладів м. Києва з української (рідної) мови м. Київ 15.02.2017
255 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Київ, Університет Грінченка, вул.Маршала Тимошенка, 13б 18.02.2018

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
1 українська мова та література Київський університет імені Бориса Грінченка - org_komitet_ukr_mova_i_lit.pdf 22.01.2017

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
12 Кафедра мовно-літературної освіти 13 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
25 Кафедра мовно-літературної освіти 49 2023

Заходи для учнів та педагогів (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
13 Кафедра мовно-літературної освіти Голова журі 2023
14 Кафедра мовно-літературної освіти Член журі 2023