Додаткові відомості

Освіта

1990 рік, Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка

(з відзнакою)

2012-2015 докторантура Київського університету імені Бориса Грінченка

Перелік місць роботи

1990-2002, вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої спеціалізованої школи „Сузір’я”

м. Вишгорода Київської області

2003 Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

„Формування літературознавчих понять в учнів 5–7 класів на уроках зарубіжної літератури” за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література)

«Сучасний український літературний журнал як інтермедіальний текст» зі спеціальностей 10.01.01– українська література та 10.01.06 – теорія літератури.

 

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2024.07.13 06:03:16 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 73 3 1 2024.07.08 10:00:16 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 55 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
213 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра світової літератури 20.7 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Bitkivska

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9888 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЛІНГВІСТИЧНІ ОБРІЇ XXI СТОРІЧЧЯ» Концепція світу і людини в романі Марлен Гаусгофер «За стіною» Івано-Франківськ document.pdf
9967 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ «Епоха Грінченка: просвіта, нація, ідентичність» (XVI щорічні Грінченківські читання) Переклади Бориса Грінченка в журналі «Нова громада»: тексти і контексти м. Київ document.pdf
9889 Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: ВІД НАЦІЇ КОЛОНІЗОВАНОЇ ДО НАЦІЇ-ПЕРЕМОЖЦЯ» РАДЯНСЬКА СИМВОЛІКА В КОМІКСІ ЕММАНЮЕЛЯ ЛЕПАЖА «ОДНА ВЕСНА В ЧОРНОБИЛІ» м. Київ document.pdf
8283 «International scientific integration ‘2022» ТРАНСФОРМАЦІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ БАРОКОВІЙ ПОЕЗІЇ США document
7395 Міжнародна наукова конференція «Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях» Теоретична і літературна спадщина Олександра Богомазова в інтермедіальному вимірі Бердянський державний педагогічний університет document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
29507 Сучасний літературний журнал: інтермедіальний дискурс

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24608 Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2»

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
40942 Ecocritical Сomprehension of the Chornobyl Аccident in Non-Fiction Works by Y. Shcherbak and R.P. Gale

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
47343 Концепт пам’яті в романі Теодозії Зарівної «Мовчання цезію»
46329 Аксіологічна ідентичність і самоідентичність в поезіях Андреаса Ґрифіуса
44625 Образ Бориса Грінченка та його контексти у п’єсі Мар’яни Ангелової “Синдром Грінченка”
42627 Трансформація мистецької ідентичності в німецькій бароковій поезії
40942 Ecocritical Сomprehension of the Chornobyl Аccident in Non-Fiction Works by Y. Shcherbak and R.P. Gale
26152 Топос дерева в сучасній українській прозі: від пасторальних до есхатологічних мотивів
15354 Ідеологічний дискурс сучасного літературного і культурологічного журналу
10545 Образ Другого в современном литературном журнале
10544 Інтермедіальний образ художника в літературному журналі
11095 Kомунікативні стратегії сучасного літературного журналу: інтермедіальний аспект
10592 Інтермедіальний дискурс повісті Григорія Штоня "Пастораль"

Фахові видання, що затверджені МОН (21)

ID Назва Рік
46329 Аксіологічна ідентичність і самоідентичність в поезіях Андреаса Ґрифіуса
44625 Образ Бориса Грінченка та його контексти у п’єсі Мар’яни Ангелової “Синдром Грінченка”
25098 Художня рецепція образу покоління в журнальному наративі
20568 Модернізація «шевченківського тексту» в літературних журналах 2000-х років
20871 Українська література в журналі «Literatura na świecie»: контекст та інтерпретація
23118 Читач у комунікативному дискурсі сучасного літературного журналу
14887 «Український текст» російських літературних журналів
15531 Інтерпретація образу іншого в дорожньому нарисі літературного журналу
14862 Гра в жанровій моделі літературного журналу: до постановки проблеми
21424 Проблеми драматургії на сторінках українських часописів на межі ХХ–ХХІ століття
10546 "Польський текст" сучасних літературних журналів у іінтермедіальному аспекті
10548 Інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі
5373 «Шевченківський текст» у літературному журналі: до проблеми інтермедіальності
7205 Інтермедіальний дискурс повісті Р. Іваничука «Смерть Юди»
5281 Інтермедіальні стратегії сучасного українського літературного журналу
5267 Інтермедіальність сучасного українського літераутрного журналу: до постановки проблеми
5464 Візуальний образ у сучасному літературному журналі
5366 Міжкультурний діалог у журнальному контексті: інтермедіальні зв'язки
5465 Поетика п’єси Г. М. Енценсбергера «Геть Гете!»: до питання впливу масмедіа на літературні жанри
5461 Мотив гри в романі Ельфріди Єлінек «Піаністка»
8313 Середньовічні мотиви в романі І. Роздобудько «Ґудзик»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
39194 Теоретична і літературна спадщина Олександра Богомазова в інтермедіальному вимірі
15241 Білоруська література в журналі «Всесвіт»: контекст та інтерпретація
10544 Інтермедіальний образ художника в літературному журналі
10592 Інтермедіальний дискурс повісті Григорія Штоня "Пастораль"
5336 Інтермедіальний дискурс роману Єжи Єнджеєвича «Українські ночі, або родовід генія»
5339 Интермедиальная поэтика «романа о художнике» (на материале произведений Семена Ласкина)
8315 Мотив «лицо и маска» в пьесе М. Булгакова «Дон Кихот»
8317 Фаустовская тема в творчестве А. Чехова
5459 Сновидіння як структурний елемент у повісті Крісти Вольф «Кассандра»
8326 «Нет, весь я не умру…»: анализ стихотворения И. Бродского «Перед памятником А.С. Пушкину в Одессе»
5461 Мотив гри в романі Ельфріди Єлінек «Піаністка»
8314 Особливості вивчення літератури середніх віків у загальноосвітніх навчальних закладах
8325 Тема природи в поезії вагантів

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
25 Бітківська Галина Володимирівна Сучасний український літературний журнал як інтермедіальний текст/10.01.01 - українська література; 10.01.06 - теорія літератури - Київський університет імені Бориса Грінченка Бітківська.pdf 2020

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
542 Модуль з ІКТ - document 13.03.2013
665 Дидактичний модуль - document 13.11.2013
1180 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1377 Фаховий модуль (стажування) - Bitkivska+.pdf 27.01.2017
2886 Інше Інший модуль document 31.05.2018
3298 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
4768 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.11.2020
6027 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
7428 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
8225 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
9196 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 1.pdf 08.10.2023
9456 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
9839 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 14.04.2024

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
78 Сучасні літературознавчі студії упродовж 2017 року (Щомісяця) 9 Не зазначено 22.03.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
20872 Історія української літератури ХХ — поч. ХХІ ст.
5467 Історія зарубіжної літератури Середньовіччя та Відродження, ХVІІ–ХVІІІ століття. Збірник тестових завдань

Підручники, навчальні посібники (колективні) (8)

ID Назва Рік
24611 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). 5 клас
15175 Интегрированный курс. Литература (русская и зарубежная). Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
12383 Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). 7 класс
6135 Интегрированный курс "Литература" (русская и мировая): учебник для 6 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
8291 Интегрированный курс литература, 6 класс
8298 Интегрированній курс литература, 5 класс
6117 Интегрированный курс «Литература» (русская и мировая): учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения
8361 Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття. Практикум

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
43380 Магістерська робота: основні вимоги до написання і оформлення

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
31 Історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) (2 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
540 Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019 -
1118 Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, МЛН, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1323 Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, МЛН, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1532 Інтермедіальний вимір сучасної української та зарубіжної літератури (5 курс, ЗЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Магістр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (42)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
48 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) (2 курс) Бакалавр Денна 2 4 не враховується 25.11.2016
305 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя та Відродження) (1 курс, Ф(У), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
473 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
474 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя та Відродження) (1 курс) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
475 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
477 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
3916 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс) Бакалавр Денна 3 10 не враховується 28.12.2018
3921 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс) Бакалавр Денна 3 9 не враховується 28.12.2018
5147 Інститут філології Інтермедіальний вимір сучасної української та зарубіжної літератури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5660 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 27.12.2019
5664 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5667 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5669 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 6 4 не враховується 27.12.2019
5673 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 27.12.2019
6439 Інститут філології Інтермедіальний вимір сучасної української та зарубіжної літератури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6501 Інститут філології Кінотранскрипція як сучасний спосіб прочитання текстів зарубіжної літератури (6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6570 Інститут філології Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7059 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
7060 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7061 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7063 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7064 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7065 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
7066 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7886 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8479 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8769 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8773 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
9465 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9466 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9469 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9471 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9474 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 30.11.2021
10739 Інститут філології Кінотранскрипція як сучасний спосіб прочитання текстів зарубіжної літератури (6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11519 Інститут філології Історія світової літератури (1-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11672 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11789 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2021
12195 Факультет української філології, культури і мистецтва Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12849 Факультет української філології, культури і мистецтва Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022
12982 Факультет української філології, культури і мистецтва Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, МЛН, денна) Бакалавр Денна 8 4 5 31.12.2023
13072 Факультет української філології, культури і мистецтва Інтермедіальний вимір сучасної української та зарубіжної літератури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 5 15 31.12.2023
13840 Факультет української філології, культури і мистецтва Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, МЛА, денна) Бакалавр Денна 9 4 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
15 Кафедра світової літератури 4,5 20.05.2016
950 Кафедра світової літератури 4,69 12.01.2017
1817 Кафедра світової літератури 4,63 26.12.2018
2894 Кафедра світової літератури 4,72 28.12.2019
3461 Кафедра світової літератури 4,80 28.12.2020
4402 Кафедра світової літератури 4,54 28.12.2021
6004 Кафедра світової літератури 4,46 30.12.2022
6888 Кафедра світової літератури 4,84 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
2 Новик Олеся Олександрівна Інститут філології III Романо-германські мови і літератури I document 2016
21 Новик Олеся Олександрівна Кафедра світової літератури IV Гендерні дослідження II document 2017

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
47 Кобилинський Олександр Миколайович II Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія Кейса Всеукраїнський рівень - 2022
57 Наконечна Неля Олександрівна I Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження» Всеукраїнський рівень - 2024

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
87 Чернова Катерина Олексіївна II Гендерні дослідження I 2019