Додаткові відомості

Освіта

1990 рік, Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка

(з відзнакою)

2012-2015 докторантура Київського університету імені Бориса Грінченка

Перелік місць роботи

1990-2002, вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої спеціалізованої школи „Сузір’я”

м. Вишгорода Київської області

2003 Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

„Формування літературознавчих понять в учнів 5–7 класів на уроках зарубіжної літератури” за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література)

«Сучасний український літературний журнал як інтермедіальний текст» зі спеціальностей 10.01.01– українська література та 10.01.06 – теорія літератури.

 

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2023.01.26 06:00:49 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості – 04.01-30.12.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
45 3 0 -6 2023.01.27 10:01:38 Перейти на сторінку link

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
213 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра світової літератури 17.7 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Bitkivska

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8283 «International scientific integration ‘2022» ТРАНСФОРМАЦІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ БАРОКОВІЙ ПОЕЗІЇ США document
7395 Міжнародна наукова конференція «Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях» Теоретична і літературна спадщина Олександра Богомазова в інтермедіальному вимірі Бердянський державний педагогічний університет document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
29507 Современный литературный журнал: интермедиальный дискурс

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24608 Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2»

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
40942 Ecocritical Сomprehension of the Chornobyl Аccident in Non-Fiction Works by Y. Shcherbak and R.P. Gale

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
42627 Тransformation of Artistic Identity in German Baroque Poetry
40942 Ecocritical Сomprehension of the Chornobyl Аccident in Non-Fiction Works by Y. Shcherbak and R.P. Gale
26152 Топос дерева в сучасній українській прозі: від пасторальних до есхатологічних мотивів
15354 Идеологический дискурс современного литературного и культурологического журнала
10545 Образ Іншого в сучасному літературному журналі
10544 Интермедиальный образ художника в литературном журнале
11095 Communicative policies of contemporary literary magazine: intermedial aspect
10592 Интермедиальный дискурс повести Григория Штоня "Пастораль"

Фахові видання, що затверджені МОН (19)

ID Назва Рік
25098 Аrtistic reception of the image of the generation in the journal narrative
23118 The reader in the communicative discourse of the modern literary magazine
20568 Мodernization of “shevchenko’s text”in ukrainian literary journals of the 2000s
20871 Украинская литература в журнале «Literatura na świecie»: контекст и интерпретация
15531 Interpretation of the character the оther in travelling essay (on basis of literary magazines)
14862 lay in the genre model of literary magazine: problem definition
21424 Problems of dramaturgy in Ukrainian magazines at the turn of the 20 th and 21 th centuries
14887 “Ukrainian text” of russian literary magazines
10546 "Польский текст" современных литературных журналов в интермедиальном аспекте
10548 Intermediality as means of space-time modeling in contemporary literary journal
7205 Intermedial discourse in R. Ivanychuck’s story ‘Juda’s death’
5373 Shevchenko text in literary magazine: to the problem of intermedia
5464 A visual image in a modern literary journal
5366 Crosscultural dialogue in journal context: intermedial correlation
5281 Інтермедіальні стратегії сучасного українського літературного журналу
5267 Интермедиальность современного украинского литературного журнала: к постановке проблемы
5465 Poetics of play Hans Magnus Enzensberger «Gete, Away!»
8313 The medieval motives in the romance by I. Rozdobudko “The Button”
5461 The motive of a game in the novel by Elfriede Jelinek «The Pianist»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
39194 Теоретична і літературна спадщина Олександра Богомазова в інтермедіальному вимірі
15241 Белорусская литература в журнале «Всесвіт»: контекст и интерпретация
10544 Интермедиальный образ художника в литературном журнале
10592 Интермедиальный дискурс повести Григория Штоня "Пастораль"
5336 Intermedial discourse in the novel “Ukrainian nights or genius lineage” by Jerzy Jendzheyevych
5339 Інтермедіальна поетика "роману про художника" (на матеріалі творів Семена Ласкіна)
8315 Мотив «лице і маска» в п’єсі М. Булгакова «Дон Кіхот»
8317 Фаустівська тема в творчості А. Чехова
5459 The dream as the structural element in Christa Wolf’s story “Cassandra”
5461 The motive of a game in the novel by Elfriede Jelinek «The Pianist»
8326 «Нет, весь я не умру…»: аналіз вірша Й. Бродського «Перед памятником А.С. Пушкину в Одессе»
8314 Особенности изучения литературы средних веков в общеобразовательных учебных заведениях
8325 Тема природы в поэзии вагантов

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
25 Бітківська Галина Володимирівна Сучасний український літературний журнал як інтермедіальний текст/10.01.01 - українська література; 10.01.06 - теорія літератури - Київський університет імені Бориса Грінченка Бітківська.pdf 2020

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
542 Модуль з ІКТ - document 13.03.2013
665 Дидактичний модуль - document 13.11.2013
1180 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1377 Фаховий модуль (стажування) - Bitkivska+.pdf 27.01.2017
2886 Інше Інший модуль document 31.05.2018
3298 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
4768 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.11.2020
6027 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
7428 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
78 Сучасні літературознавчі студії упродовж 2017 року (Щомісяця) 9 Не зазначено 22.03.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
20872 История украинской литературы ХХ — нач. ХХІ в.
5467 История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения, ХVІІ–ХVІІІ веков. Сборник тестовых заданий

Підручники, навчальні посібники (колективні) (8)

ID Назва Рік
24611 Интегрированный курс. Литература (русская и зарубежная). Учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
15175 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). Підручник для 8 класу знз з навчанням російською мовою
12383 Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). 7 класс
6135 Інтегрований курс "Література" (російська і світова): підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
8291 Интегрированный курс литература, 6 класс
6117 Інтегрований курс "Література" (російська і світова) : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
8298 Интегрированній курс литература, 5 класс
8361 История зарубежной литературы ХVІІ–ХVІІІ веков. Практикум

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
43380 Магістерська робота: основні вимоги до написання і оформлення

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
31 Історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) (2 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
540 Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019 -
1118 Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 22/23 н.р.
1323 Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФА, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022

Використання ЕНК (39)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
48 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) (2 курс) Бакалавр Денна 2 4 не враховується 25.11.2016
305 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя та Відродження) (1 курс, Ф(У), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
473 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
474 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (Середньовіччя та Відродження) (1 курс) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
475 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
477 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
3916 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс) Бакалавр Денна 3 10 не враховується 28.12.2018
3921 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс) Бакалавр Денна 3 9 не враховується 28.12.2018
5147 Інститут філології Інтермедіальний вимір сучасної української та зарубіжної літератури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5660 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 27.12.2019
5664 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5667 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5669 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 6 4 не враховується 27.12.2019
5673 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 27.12.2019
6439 Інститут філології Інтермедіальний вимір сучасної української та зарубіжної літератури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6501 Інститут філології Кінотранскрипція як сучасний спосіб прочитання текстів зарубіжної літератури (6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6570 Інститут філології Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7059 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
7060 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7061 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7063 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7064 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7065 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
7066 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7886 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8479 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8769 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8773 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
9465 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9466 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9469 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9471 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9474 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 30.11.2021
10739 Інститут філології Кінотранскрипція як сучасний спосіб прочитання текстів зарубіжної літератури (6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11519 Інститут філології Історія світової літератури (1-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11672 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11789 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2021
12195 Факультет української філології, культури і мистецтва Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12849 Факультет української філології, культури і мистецтва Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
15 Кафедра світової літератури 4,5 20.05.2016
950 Кафедра світової літератури 4,69 12.01.2017
1817 Кафедра світової літератури 4,63 26.12.2018
2894 Кафедра світової літератури 4,72 28.12.2019
3461 Кафедра світової літератури 4,80 28.12.2020
4402 Кафедра світової літератури 4,54 28.12.2021
6004 Кафедра світової літератури 4,46 30.12.2022

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
2 Новик Олеся Олександрівна Інститут філології III Романо-германські мови і літератури I document 2016
21 Новик Олеся Олександрівна Кафедра світової літератури IV Гендерні дослідження II document 2017

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
47 Кобилинський Олександр Миколайович II Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія Кейса Всеукраїнський рівень - 2022

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
87 Чернова Катерина Олексіївна II Гендерні дослідження I 2019