Додаткові відомості

Освіта

1993-1997 рр., Бердянський державний педагогічний інститут ім.
П.Д.Осипенко (вища освіта);

1997-2000 рр., Бердянський інститут підприємництва (вища освіта);

2005-2008 рр., Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України (докторантура) 

Перелік місць роботи

2021 - теперішній час, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

2016-2021, Національний авіаційний університет

1999-2016, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Теми дисертацій (захищених)

Науково-методологічні засади державного регулювання відтворення людського
капіталу України.

Місце захисту: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2009 рік
Зайнятість населення та удосконалення організаційно-економічного механізму її
державного резулювання в ринкових умовах.

Місце захисту: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, 2003 рік

Громадська активність
- дійсний член (академік) Академії Наук вищої школи України,
- віце-президент, член Правління, голова Київського середку Громадської асоціації «Всеукраїнська асоціація економістів-міжнародників»,
- радник Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств,
- член Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 10 1 2024.07.22 06:01:27 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
366 Кафедра міжнародної економіки T-8739-2018 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/496572

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 347 10 10 2024.07.24 11:43:57 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 151 6 4

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
819 Факультет економіки та управління Кафедра міжнародної економіки 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Usenko

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10622 8th International Scientific Conference Transformation of the world labor market in the conditions of global digitalization Batumi, Georgia document
10533 Міжнародна наукова конференція "Економічний та соціальний вплив конфліктів на сучасний світ" Соціально-просторова інклюзивність у трансформаціях людських ресурсів Akademia Nauk Stosowanych Mazovia (Siedlce, Poland) - (https://www.youtube.com/watch?v=mUvdkoTna3I) document
10341 Експертні студії «Соціальні та економічні трансформації у стратегічному розвитку міста Києва» Людський вимір: поведінкові інструменти зміцнення громади м. Київ document
10252 VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» Соціалізація економіки в умовах воєнного часу м.Бережани, Україна document
10251 Циклічні міжнародні дебати в галузі освіти та наукових інновацій Практико-орієнтованість у сучасній підготовці фахівців ВШТІП Академія Прикладних Наук (Познань, Польща) document
10114 3rd International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF) Smarter Sity and the Development of Human Capital Pussi, Estonia document
9787 Міжнародний круглий стіл Поведінкові моделі розвитку людського капіталу м.Познань - м.Бережани (Польща - Україна) document
9548 Форум IP&I management: Як комерціалізувати свій інноваційний продукт та заробляти? організовано IP офіс за підтримки iHUB м. Київ document
9402 3rd International Conference on corporation management (ICCN-2023) Розвиток людських ресурсів та капіталізація підприємств: міжкраїнні порівняння Pussi, Estonia document
9396 МІЖНАРОДНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ університетів-партнерів «Синергія знань, умінь та досвіду в перспективі майбутнього» Практико-орієнтоване навчання в Університеті Грінченка: потенціал та стратегія розвитку Польща, м. Познань document
9210 Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова трансформація в економіці, фінансах, менеджменті та підприємництві» Smarter Cities як альтернатива Smart Cities в умовах військових дій та повоєнного відновлення Київ document
9248 Міжнародний соціально-економічний форум "Компетенції майбутнього" Модернізаційні виклики вищої освіти України в контексті євроінтеграції Польща, м. Познань document
9018 ОГНЕВ’ЮКІВСЬКІ ЧИТАННЯ «ОСВІТА – СУТНІСТЬ ЧАСУ», експертні студії «Економіка освіти: виклики сьогодення» Модернізація вищої освіти як пріоритетний чинник розвитку людського капіталу м. Київ document
8751 Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України Людський капітал в умовах війни: тренди та адаптаційні механізми м. Кропивницький document
8606 Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи Людиноцентрований вектор розвитку територіальних громад м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
48252 Strategies for Strengthening Business Economic Security with Account to Global Financial Challenges
48100 Development of digital infrastructure and blockchain in Ukraine
41029 Intellectual Capital as a Factor Forming Economic Security of Enterprises in Society 5.0
41039 Behavioral Models of Decisions-Making by Business and Industry Stakeholders
43095 Інформаційна система оцінки ризиків бізнес-процесів підприємства

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
48252 Strategies for Strengthening Business Economic Security with Account to Global Financial Challenges
48654 Вплив платформізації на розвиток ринку відновлювальної енергетики в Україні: ризики та перспективи розвитку
47125 Методичні засади аналізу ефективності механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства
48094 Соціально-економічні умови забезпечення розвитку трансферу знань у сфері вищої освіти в контексті цифрової трансформації
41027 Адаптаційні зміни у системі фінансово-економічної безпеки бізнесу України в умовах пандемії

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
48252 Strategies for Strengthening Business Economic Security with Account to Global Financial Challenges
48100 Development of digital infrastructure and blockchain in Ukraine
48654 Вплив платформізації на розвиток ринку відновлювальної енергетики в Україні: ризики та перспективи розвитку
47125 Методичні засади аналізу ефективності механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства
48094 Соціально-економічні умови забезпечення розвитку трансферу знань у сфері вищої освіти в контексті цифрової трансформації
48092 Стабілізація економіки країни в умовах кризи
41027 Адаптаційні зміни у системі фінансово-економічної безпеки бізнесу України в умовах пандемії
41039 Behavioral Models of Decisions-Making by Business and Industry Stakeholders

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
48659 Парадокс продуктивності в епоху цифровізації
48662 Трансформації на ринку праці в умовах воєнного часу
48657 Суспільні пріоритети воєнної і повоєнної розбудови України
48655 Smarter Cities як альтернатива Smart cCties в умовах військових дій та повоєнного відновлення
43108 Зелені інновації у сталому розвитку міста
43102 Зелена економіка як запорука сталого розвитку
43097 Людиноцентрований вектор розвитку територіальних громад
43110 Циркулярна економіка в контексті сталого розвитку сучасних міст

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
223 Behavioral Models of Decisions-Making by Business and Industry Stakeholders https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41039/ 2022
224 Risk Assessment Information System of Enterprise Business Processes https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43095/ 2022
319 Development of digital infrastructure and blockchain in Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48100/ 2024

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
327 Адаптаційні зміни у системі фінансово-економічної безпеки бізнесу України в умовах пандемії фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41027/ 2022
512 Вплив платформізації на розвиток ринку відновлювальної енергетики в Україні: ризики та перспективи розвитку фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48654/ 2024

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
314 Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
82 Факультет економіки та управління Кафедра міжнародної економіки Аналітик-дослідник 15.09.2022

Підвищення кваліфікації (27)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5916 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
6437 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6502 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6583 інше Інший модуль document 08.08.2022
6584 інше Інший модуль document 15.08.2022
6644 інше Інший модуль document 30.08.2022
6747 інше Інший модуль document 15.08.2022
6748 інше Інший модуль document 17.09.2022
6749 інше Інший модуль document 10.09.2022
6750 інше Інший модуль document 31.08.2022
7126 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2022
7485 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7510 інше Інший модуль document 31.12.2022
7579 Створення та розвиток IT-продуктів Інший модуль document 06.02.2023
7761 Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти Інший модуль document 01.05.2023
8050 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_178_04.04.2023.pdf 04.04.2023
8269 Україна і ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції Інший модуль document 23.06.2023
8270 Підготовка експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних фахової передвищої освіти Інший модуль document 02.10.2023
8271 Сучасні виклики до професійної освіти в умовах війни та відновлення економіки Україні Інший модуль document 14.09.2023
8906 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023
8934 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 28.05.2023
8935 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 31.03.2023
9220 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК Дослідницький модуль document 01.04.2024
9431 Інший Інший модуль document 15.12.2023
9432 Інший Інший модуль Ушенко _IMG_5822.pdf 05.12.2023
9433 Україна - ЄС, кроки назустріч Інший модуль document 31.01.2024
9611 Менеджмент у продуктовому ІТ Інший модуль Сертифікат_Ушенко Наталя.pdf 12.04.2024

Зимові та літні школи (2)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
55 Факультет економіки та управління Літня Україна і ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 наказ_КУБГ_№313_Літня_економічна_школа.pdf
58 Факультет економіки та управління Літня Економіка нашого міста Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 наказ_КУБГ_№315_Палац_дітей_та_юнацтва.pdf

Викладацька діяльність

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
67 Факультет економіки та управління Міжнародна економіка Не міжгалузева Створення програми 01.09.2023 nakaz_739_22.12.2022.pdf
70 Факультет економіки та управління Міжнародна економіка Не міжгалузева Набір на програму 30.08.2023 мек-м-д-б-об'єднано.pdf

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1435 Соціальна відповідальність економічних рішень (5 курс, ФіК, денна) Факультет економіки та управління Магістр Денна 2023 178 04.04.2023 23/24 н.р.
1596 Інтелектуальна власність та стартап проекти (3 курс, АСП) Факультет економіки та управління Доктор філософії Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
11447 Факультет інформаційних технологій та управління Соціальна відповідальність економічних рішень (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11471 Факультет інформаційних технологій та управління Start-up підприємництво (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12042 Факультет інформаційних технологій та управління Організація стартапів (4 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2021
12043 Факультет інформаційних технологій та управління Економічні основи управління власністю територіальної громади (4 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2021
13584 Факультет економіки та управління Соціальна відповідальність економічних рішень (5 курс, ФіК, денна) Магістр Денна 10 4 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5022 Кафедра фінансів та економіки 4,17 28.12.2021
5272 Кафедра міжнародної економіки 4,25 30.12.2022
6160 Кафедра міжнародної економіки 4,84 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
233 Золотоверха Анастасія Віталіївна IV Економіка бізнесу I 2022
234 Костікова Катерина Олександрівна IV Економіка бізнесу I 2022
235 Чередніченко Анастасія Олексіївна IV Економіка бізнесу I 2022