Додаткові відомості

Освіта

У 2011 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за спеціальністю: «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію «магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки, вчитель початкової школи та англійської мови основної школи».

У 2012 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію «керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)». 

У 2014 році закінчила аспірантуру Інституту вищої освіти НАПН України за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи у вітчизняній вищій освіті (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».

https://www.webofscience.com/wos/author/record/%5BResearcherID%5D

Перелік місць роботи
Київський університет ім. Б. Грінченка 
Теми дисертацій (захищених)

 «Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи у вітчизняній вищій освіті (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».

Громадська активність
Куратор першого курсу.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 9 2 0 5 2023.11.25 10:22:02 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 6 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
747 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 9.6 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Semenii-Natali

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8685 ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Стратегії модернізації педагогічної освіти в Україні та країнах Європейського Союзу» Організація дистанційного навчання майбутніх учителів початкової школи Чернівці document
7484 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНА ПОЧАТКОВА ОСВІТА В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Особливості організації освітнього простору для учнів початкової школи в інклюзивному класі Дрогобич document
7482 Міжнародної науково-практичної конференції «Українська освіта: аксіологія європейського вибору» Аксіологічні аспекти формування педагогічної культури вчителя м. Київ, 21–22 жовтня 2021 року document.pdf
7483 ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція \ Актуальні проблеми сімейної педагогіки в контексті Нової української школи 19 жовтня 2021 року document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41209 Digital tools as a means for increasing motivation of future teachers’ professional activity
25865 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками засобами ІКТ

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
45033 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі інклюзивного класу.
43722 Лідерські якості майбутніх учителів початкової школи: теоретико-практичний дискурс
42224 Комунікативні вміння як основа успішної партнерської взаємодії майбутнього вчителя

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
45033 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі інклюзивного класу.
46377 Особливості залучення вчителів початкової школи до організації педагогічного партнерства з соціальними інституціями
47079 Реалізація функцій управління в умовах організації дистанційного навчання у початковій школі
43722 Лідерські якості майбутніх учителів початкової школи: теоретико-практичний дискурс
41209 Digital tools as a means for increasing motivation of future teachers’ professional activity
42224 Комунікативні вміння як основа успішної партнерської взаємодії майбутнього вчителя
39806 Високий рівень педагогічної культури батьків як умова успішного партнерства між учителями та батьками

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
40336 Аксіологічні аспекти формування педагогічної культури вчителя
40334 Актуальні проблеми сімейної педагогіки в контексті Нової української школи
28692 Масу предмета обчислить не складно, як вивчити тему ретельно й докладно. Методика вивчення одиниць вимірювання маси

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
381 Лідерські якості майбутніх учителів початкової школи: теоретико-практичний дискурс фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43722/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
336 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2436 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2437 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
5926 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.11.2021
6049 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6491 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6614 інше Інший модуль document 08.08.2022
6615 інше Інший модуль document 22.08.2022
7080 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_266_03.06.2022.pdf 03.06.2022
7723 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
7756 Благополуччя дітей та педагогів: дієві інструменти і практики психосоціальної підтримки Інший модуль document 15.02.2023
8118 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1134 Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі (3-4 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 22/23 н.р.
1241 Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (3-4 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022 22/23 н.р.
1478 Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (1 курс, спп, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9680 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9973 Педагогічний інститут Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (3-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10663 Педагогічний інститут Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
11852 Педагогічний інститут Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (2-3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12240 Факультет педагогічної освіти Університетські студії (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
12245 Факультет педагогічної освіти Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5-6 курс, ПО) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
12347 Факультет педагогічної освіти Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (3-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 31.12.2022
12476 Факультет педагогічної освіти Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12580 Факультет педагогічної освіти Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі (3-4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4301 Кафедра початкової освіти 4,82 28.12.2021
5729 Кафедра початкової освіти 4,93 30.12.2022

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
41 Міщенко Ольга Олександрівна Педагогічний інститут IV Початкова освіта II document 2018