Додаткові відомості

Освіта
Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ" за спеціальністю "видавнича справа та редагування"
Перелік місць роботи
Провідна редакторка у видавництві "Віват"
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.29 08:29:37 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
989 Факультет журналістики Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Kateryna-Perkonos

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9259 Інститут журналістики Книжкові видання (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10849 Інститут журналістики Редакційний практикум (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12608 Факультет журналістики Редакційний практикум (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4505 Кафедра видавничої справи 4,89 28.12.2021
5348 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 4,95 30.12.2022
6234 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 4,94 30.12.2023