Додаткові відомості

Освіта

Запорізьке педагогічне училище, 1989

Словянський державний педагогічний інститут, 2004

Перелік місць роботи

Логопед
д/з № 237 м.Запоріжжя, 1993

Викладач
логопедичної ритміки та методик навчання, Запорізьке педагоігчне училище № 2, 1993-1997

Робота
за сумісництвом на 0,5 ст вчителя-логопеда днз № 287 Хортицького р-ну
м.Запоріжжя, 1996-2001

Методист
І категорії Запорізького обласного інституту удосконалення вчителів, 1997-1998

Робота
за сумісництвом на 0,5 ст вчителя-логопеда Запорізької спеціальної
школи-інтернату № 5 для дітей із вадами зору, 2001-2013

Інспектор
шкіл-провідний спеціаліст відділу шкіл і держінспекції управління освіти і
науки Запорізької облдержадміністрації, 1998-2007

Заступник
директора з педагогічного процесу Хортицького навчально-реабілітаційного
багатопрофільного центру, 2007-2008

Головний
спеціаліст сектору інтернатних закладів та соціального захисту дитинства
управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 2008-2013

Завідувач
кафедри коледжу КЗ «Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний
центр» ЗОР, 2013-2016

Декан
факультету реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи КВНЗ «Хортицька
національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР, 2016-2018

Директор
педагогічного коледжу КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна
академія» ЗОР, 2018-2020

Теми дисертацій (захищених)

«Активізація вживання префіксальних дієслів і розуміння їх
семантики дітьми старшого дошкільного віку» (13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова),
2000 р.

Громадська активність
1. Член Української асоціації терапевтів мови та мовлення (дата видачі сертифіката 08.09.2023 р.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
537 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти GLN-4942-2022 2 1 2024 https://www.webofscience.com/wos/author/record/31755327

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 96 6 3 2024.07.19 11:14:02 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 76 6 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
884 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 5 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Lopatynska

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10614 ІГРИ В ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ VS ЛОГОПЕДИЧНІ ІГРИ участь Івано-Франківськ document
10613 МОВА, МОВЛЕННЯ, ТЕРАПІЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД участь Івано-Франківськ document
10611 РОЗВИТОК ТА КОРЕКЦІЯ ПРАКСИСУ У ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Подолання моторних дисфункцій у дітей дошкільного віку засобами нейростимуляційних технологій Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
10612 XVІ Міжнародна науково-практична конференція "Спеціальна освіта: проблеми та перспективи" Подолання моторних дисфункцій у дітей раннього віку засобами нейростимуляційних технологій Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
9751 TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH TELEGRAM-КАНАЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ ЛОГОКОРЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Токіо, Японія document
9913 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю \ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ м. Запоріжжя document.pdf
9493 КОУЧИНГ, МЕНТОРИНГ, ТЬЮТОРИНГ І ФАСИЛІТАЦІЯ В ІНКЛЮЗІЇ: СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ Компетентнісний підхід до розвитку комунікативних навичок Івано-Франківськ document.pdf
9589 Огневʼюківські читання "Освіта - сутність часу" участь у круглому столі "Освітологічні концепти психології особистості" Київ document
8539 І Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю Дидактичні активності Марії Аврамівни Савченко у розвитку сурдопедагогічної теорії та практики Ужгород document.pdf
8278 Комфортні умови для компетентнісного підходу в Новій українській школі Тренінг "Як порозумітися з дитиною з аутизмом - подолання труднощів комунікації"" Київ document.pdf
8279 Комфортні умови для компетентнісного підходу в Новій українській школі пасивна участь Київ document.pdf
8280 Комфортні умови для компетентнісного підходу в Новій українській школі Тренінг "Корекція небажаної поведінки у дітей з ООП. Інклюзія"" Київ document.pdf
8277 Комфортні умови для компетентнісного підходу в Новій українській школі Тренінг "Асистент вчителя. Ефективна взаємодія" Київ document.pdf
8246 The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society Technology of habilitation and rehabilitation of speech disorders of young children in the system of early intervention Riga, Latvia document.pdf
8202 Якісна освіта в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття пасивна участь Київ document.pdf
8189 Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти. Тренінг "Інклюзія. Розвиток комунікативної компетентності" Компетентнісний підхід до розвитку комунікативних навичок Київ document.pdf
8190 Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти. ІКТ для фахового зростання та якісної освітньої діяльності педагога Київ document.pdf
8188 Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти. Google Calendar як інструмент планування та ефективної організації роботи вчителя Київ document.pdf
8210 VІ науково-практична школа з питань аутизму пасивна участь Київ document.pdf
8057 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Освітологія - 2022. Якість університетської освіти - міждисциплінарний дискурс" Управління самостійною роботою студентів Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
46696 The role of inclusive education in the social integration of children with special educational needs
41728 The development of special and inclusive education concepts

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
41727 Теоретичні засади вивчення механізму піднебінно-глоткової дисфункції
41519 Efficiency of applying the «flipped classroom» model in the process of teaching students of pedagogical specialties
44468 Логодидактична спадщина Марії Савченко
42805 Становлення комунікативно-мовленнєвої сфери у дітей дошкільного віку з аутизмом з опорою на методи «Сенсорна інтеграція айрес» та «Сенсорна дієта»

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
46697 Активізація комунікативної діяльності молодших школярів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
47207 Становлення та розвиток системи раннього втручання в Україні
41727 Теоретичні засади вивчення механізму піднебінно-глоткової дисфункції
41519 Efficiency of applying the «flipped classroom» model in the process of teaching students of pedagogical specialties
44468 Логодидактична спадщина Марії Савченко
42805 Становлення комунікативно-мовленнєвої сфери у дітей дошкільного віку з аутизмом з опорою на методи «Сенсорна інтеграція айрес» та «Сенсорна дієта»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
46698 Особливості сформованості комунікативних навичок у молодших школярів із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища
41726 Технологія абілітації і реабілітації порушень мовлення дітей раннього віку у системі раннього втручання
42806 Дидактичні активності Марії Аврамівни Савченко у розвитку сурдопедагогічної теорії та практики
42807 Особливості корекції звуковимови у дітей молодшого шкільного віку з міофункціональними порушеннями
42809 Розвиток описового мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення у процесі ігрової діяльності
42808 Специфіка логопедичної роботи з дітьми- білінгвами з особливими освітніми потребами

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
408 Логодидактична спадщина Марії Савченко фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44468/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
436 Варшавська Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської Міжнародне стажування 01.11.2021-31.01.2022 Professor Ewa M.Kulesza Учасник програми Nataliia Lopatynska_ Confirmation_1.11.21-31.01.2022.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
6088 інше Інший модуль document 18.10.2021
6601 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Nataliia Lopatynska.pdf 06.07.2022
6655 інше Інший модуль document 18.09.2022
6656 інше Інший модуль document 02.10.2022
6661 інше Інший модуль document 04.10.2022
6934 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 2.pdf 14.03.2022
7044 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7637 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
8665 Інший Інший модуль document 22.11.2023
8677 Коучинг, менторинг, тьюторинг, фасилітація в інклюзії Інший модуль document 22.11.2023
8678 Техніки та вправи для роботи вчителя-логопеда Інший модуль document 22.11.2023
8795 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_04.12.2023-1-8.pdf 04.12.2023
9419 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
9685 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024
10048 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 330.pdf 02.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1201 Логопедичні студії (5 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1333 Неврологічні основи логопедії (2 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1637 Альтернативна та допоміжна комунікація (5-6 курс, КВД, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2023 786 04.12.2023
1750 Логопедія (алалія) (2 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2024 330 02.04.2024

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
11116 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11390 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика ІРЦ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11844 Інститут людини Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
11854 Інститут людини Неврологічні основи логопедії (1-2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
11981 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в медичних установах) (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
11986 Інститут людини Навчальна практика (ЗЗСО з інклюзивною формою навчання) (1-4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12745 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Логопедичні студії (5 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022
12751 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Неврологічні основи логопедії (2 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
13602 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Логопедичні студії (5 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 10 5 5 31.12.2023
13611 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Неврологічні основи логопедії (2 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13643 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Логопедія: дорослий та похилий вік (5-6 курс, КВД, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13654 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Альтернативна та допоміжна комунікація (5-6 курс, КВД, денна) Магістр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5045 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,89 28.12.2021
5789 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 5,00 30.12.2022
6656 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,88 30.12.2023

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
62 Бочко Магдалина Василівна,
Придатко Марія Анатоліївна
III V Всеукраїнський конкурс наукових робіт для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація» Всеукраїнський рівень - 2024