Додаткові відомості

Освіта

У 2000 році закінчила Дубенський
педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю початкове навчання й одержала
кваліфікацію вчителя початкових класів, керівника дитячого художнього
колективу (АР №048819).У 2003 році заочно закінчила Міжнародний
університет «Рівненський
економіко-гуманітарний інститут» імені академіка Степана Дем'янчука» і отримала повну вищу освіту
за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчитель початкових класів та практичний
психолог (РВ №21613325).

Перелік місць роботи

Впродовж 2000 - 2004 рр. працювала на посаді вчителя початкових класів (класовода) Здолбунівської ЗОШ №4 та Здолбунівської ЗОШ №7 (м. Здолбунів Рівненська область).

У листопаді 2004 року вступила до цільової аспірантури, з відривом від виробництва, Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Впродовж 2007 - 2021 рр. працювала на посадах: викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри теорії і методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету.

Теми дисертацій (захищених)

У 2009 р. 
захистила кандидатську дисертацію «Розвиток образного мовлення молодших школярів у
процесі навчання української мови» (ДК № 5327)  зі
спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).У 2018 р.
захистила докторську дисертацію «Формування
лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови» (ДД № 007559) зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська
мова). 

Громадська активність
Експерт НАЗЯВО, нагороджена численними грамотами РДГУ та Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
457 Кафедра початкової освіти HGT-8970-2022 3 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/36879186

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 107 4 3 2024.05.13 13:10:00 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 75 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
906 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 122.1 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Siranchuk

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10258 Мова й література у вимірах сьогодення: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів Сіранчук Н.М. Розвиток читацької компетентності – моральне становлення особистості учня початкової школи. Мова й література у вимірах сьогодення: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м. Чернігів, 21-22 лютого 2024 р.). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. С. 219-222 Сіранчук Н.М. Розвиток читацької компетентності – моральне становлення особистості учня початкової школи. Мова й література у вимірах сьогодення: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м. Чернігів, 21-22 лютого 2024 р.). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. С. 219-222 document.pdf
9575 3rd USBED/ IJSES International Conference on Social and Educational Sciences Psycholinguistic factors that influence pupils’ internal dictionary Siranchuk N. Psycholinguistic factors that influence pupils’ internal dictionary. 3rd USBED/ IJSES International Conference on Social and Educational Sciences. Fenerbahçe University. Istanbul, Türkiye. October, 19-21, 2023. pp. 352-355. ISBN: 978-625-00-8242-3 URL: http://surl.li/nggvt document
9596 “ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING EDUCATIONAL COMPONENTS OF SOCIAL AND HUMANITARIAN SPHERE IN HIGHER EDUCATION” INTERNATIONAL EXPERIENCE OF IMPLEMENTING THE COMPETENCY-BASED APPROACH IN STUDENTS’ TRAINING KHERSON STATE MARITIME ACADEMY (Ukraine) document
7908 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «MODERN CHALLENGES TO SCIENCE AND PRACTICE». МОРАЛЬНА ЦІННІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИКИ ПОВЕДІНКИ УЧНЯ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ Сіранчук Н.М. Моральна цінність формування естетики поведінки учня в умовах світової пандемії. Modern challenges to science and practice. Abstracts of ІІІ International Scientific and Practical Conference. Varna, Bulgaria 2022. pp. 101-108. document
7909 Мовно-літературна освіта корінних народів і національних меншин України: стан і перспективи. До проблеми сучасної орфонімії та принципу градаційності в українській лінгводидактиці Національна академія педагогічних наук України. Інститут педагогіки. document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
45263 Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент"
40987 Modern educational technologies in the educational process in higher education institutions
43204 Pedagogical context of attributiveness of reflection in traditional and e-learning of future teachers and already working as socially oriented individuals

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
48564 Factors influencing the process of organizing distance learning of students in the conditions of military operations on the territory of Ukraine
48978 Активізація когнітивної діяльності учнів у процесі реалізації початкової природничої освіти: досвід лабораторії початкової освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
48314 Активізація пізнавальної діяльності учнів на заняттях математики в початковій школі: досвід роботи лабораторії початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
45534 До проблеми методів та прийомів формування техніки читання в учнів початкових класів
46026 Компетентнісне спрямування уроку української мови в початковій школі
45263 Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент"
45997 Формування графічних і технічних навичок письма першокласників

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
48978 Активізація когнітивної діяльності учнів у процесі реалізації початкової природничої освіти: досвід лабораторії початкової освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
48314 Активізація пізнавальної діяльності учнів на заняттях математики в початковій школі: досвід роботи лабораторії початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
45534 До проблеми методів та прийомів формування техніки читання в учнів початкових класів
46026 Компетентнісне спрямування уроку української мови в початковій школі
45997 Формування графічних і технічних навичок письма першокласників

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
163 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

- 31.05.2020-11.05.2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
497 Активізація пізнавальної діяльності учнів на заняттях математики в початковій школі: досвід роботи лабораторії початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48314/ 2024

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
338 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
6531 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
6705 інше Інший модуль document 08.08.2022
6706 інше Інший модуль document 22.08.2022
7843 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.05.2023
8619 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023
8733 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
9076 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
9496 Тренінг для експертів із написання звіту про результати акредитаційної експертизи Інший модуль Сіранчук Н.М..pdf 21.03.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1668 Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8999 Педагогічний інститут Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 30.11.2021
9303 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12940 Факультет педагогічної освіти Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13226 Факультет педагогічної освіти Рідномовна освіта з методикою навчання (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2023
13331 Факультет педагогічної освіти Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4526 Кафедра початкової освіти 3,96 28.12.2021
5722 Кафедра початкової освіти 4,51 30.12.2022
6594 Кафедра початкової освіти 4,46 30.12.2023