Додаткові відомості

Освіта

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1993, 

Спеціальність: математика з додатковою спеціальністю інформатика

Перелік місць роботи

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, старший науковий співробітник (1997-2022)

Доцент кафедри інформатики Київського університету імені Бориса Грінченка (2013-2015 рр.)

Завідувач кафедри комп'ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка (2015-2022)

Декан Факультету інформаційних технологій та математики, доцент кафедри математики і фізики (за сумісництвом) (2022-...)

Теми дисертацій (захищених)
Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та
системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками
Громадська активність
Член Всеукраїнської громадської організації "Українська федерація інформатики (УФІ)"

З 2019 року експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 111 "Математика" та 122 "Комп'ютерні науки"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
32 166 9 2024.05.27 06:00:26 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
49 Кафедра математики і фізики AAF-9050-2019 15 3 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1902771
378 Кафедра математики і фізики AAF-9050-2019 16 4 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1902771

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 2189 25 76 2024.05.27 10:08:00 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 738 15 22

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
273 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра математики і фізики 820.3 19 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Lytvyn

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9496 ICTERI 2023: ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS Organization of Independent Work of Students in LMS Moodle Using a Metacognitive Approach (on the Example of Physical and Mathematical Disciplines) Ivano-Frankivsk, Ukraine, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University document.pdf
9301 Innovating Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу --- Київ, компанія Genesis document.pdf
6991 4th International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2021) Use of augmented reality in physics teaching at the university Kryvyi Rih, Ukraine document.pdf
5640 The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning Mathematical preparation of students for their professional self-realization in modern innovative society Kryvyi Rih, Ukraine document.pdf
4503 I-Tech Teachers: Deep-dive to Business - м. Львів, компанія SoftServe document.pdf
4348 XVIІI Міжнародна науково-практична конференція «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ» - м. Київ document.pdf
3190 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» Навчальний мікрокомп’ютерний кластер паралельних обчислень Київський університет імені Бориса Грінченка document
1768 І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп‘ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» 1. Математичне моделювання механічної взаємодії вістря зондового мікроскопу з поверхнею. 2. Контактний матричний термограф на базі платформи ARDUINO Київ, Україна document
1642 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці" Атомно-силова мікроскопія як засіб дослідницького навчання студентів аграрного напрямку Вінниця, Україна document

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
36971 Network of Autonomous Units for the Complex Technological Objects Reliable Monitoring
40287 Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University
40284 Mathematical Modelling and Inquiry-Based Mathematics Education
40115 The templates methods in e-learning of higher mathematics
37673 Рекурсивні нейронні мережі для автоматизованого аналізу даних атомно-силової спектроскопії
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (35)

ID Назва Рік
48519 Argon and oxygen pressure influence on the properties of NiO films deposited by magnetron sputtering in layer-by-layer growth regime
48517 Low-temperature Raman studies of graphene oxide: Analysis of structural properties
48518 Photoluminescence spectra of nanocrystalline ZnO films obtained by magnetron deposition technique
47805 The influence of substrate temperature on the structure and optical properties of NiO thin films deposited using the magnetron sputtering in the layer-by-layer growth regime
47859 Organization of Independent Work of Students in LMS Moodle Using a Metacognitive Approach (on the Example of Physical and Mathematical Disciplines)
46012 Relationship between oxidation, stresses, morphology, local resistivity, and optical properties of TiO2, Gd2O3, Er2O3, SiO2 thin films on SiC
45680 Formation of High School Students’ Resistance to Destructive Information Influences
42597 Behavior of Al Impurity in ZnO Films: Influence of Al-Level Doping on Structure, X-Ray Photoelectron Spectroscopy and Transport Properties
36971 Network of Autonomous Units for the Complex Technological Objects Reliable Monitoring
47032 Eco-friendly Synthesis of Gold Nanoparticles Using Camellia sinensis Phytoextracts
40287 Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University
40417 GeoGebra Classroom as a Component for the ICT support of Inquiry-based Mathematics Education in Blended Learning
41798 Mathematical Modeling as a Tool for Interdisciplinary Training of Computer Sciences and Cybersecurity Students
40284 Mathematical Modelling and Inquiry-Based Mathematics Education
36929 The development and use of mobile app AR Physics in physics teaching at the university
40115 The templates methods in e-learning of higher mathematics
32860 Perspectives on the use of augmented reality within the linguistic and literary field of primary education
32764 The Use of Digital Visualization Tools to Form Mathematical Competence of Students
32037 Adsorption of Polyadenylic acid on graphene oxide: experiments and computer modeling
31631 Raman and Photoluminescence Study of Al,N‐Codoped ZnO Films Deposited at Oxygen‐Rich Conditions by Magnetron Sputtering
32543 Using a virtual digital board to organize student’s cooperative learning
36917 Graphite/n-InSe photosensitive junctions fabricated by transferring dry drawn graphite film onto as-cleaved surface of InSe
32937 Development of AR-applications as a promising area of research for students
31685 E-learning as a mean of forming students’ mathematical competence in a research-oriented educational process
23918 Preparation, structural and luminescent properties of nanocrystalline ZnO films doped Ag by close space sublimation method
27598 The violet luminescence band in ZnO and ZnO-Ag thin films
31684 The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects)
28157 Using the e-learning course “Analytic Geometry” in the process of training students majoring in Computer Science and Information Technology
31041 Using the Proteus virtual environment to train future IT professionals
26415 Thin dysprosium oxide films formed by rapid thermal annealing on porous SiC substrates
24181 Comparison of properties inherent to thin titanium oxide films formed by rapid thermal annealing on SiC and porous SiC substrates
23671 Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3
23959 Хемічний склад і морфологія поверхні йонотронних наноструктур, сформованих на основі 2D-шаруватих кристалів InSe і йонної солі RbNO3
19928 Binding of Polycitydylic Acid to Graphene Oxide: Spectroscopic Study and Computer Modeling
19577 The influence of ethylene glycol on the chemical interaction of PbTe and Pb1–xSnxTe crystals with H2O2–HBr–ethylene glycol etching compositions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (18)

ID Назва Рік
33069 Mathematical preparation of students for their professional self-realization in modern innovative society
20210 Сушка краплин водних суспензій багатошарових вуглецевихy анотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ
14440 White Light Emission of ZnO-Cu Nano-Films
11037 Fabrication and characterization of PbSe nanostructures on van der Waals surfaces of GaSe layered semiconductor crystals
6870 Drying of sessile droplets of laponite-based aqueous nanofluids
5447 Характеризація пористого карбіду кремнію за спектрами поглинання і фотолюмінесценції
6874 Photoluminescence intensity enhancement in SWNT aqueous suspensions due to reducing agent doping: Influence of adsorbed biopolymer
6878 Controlled synthesis and characterization of highly ordered core–shell nickel–carbon nanoparticle arrays on the van der Waals surfaces of layered semiconductor crystals
3299 Дослідження структури, емісійних і п'єзоелектричних властивостей плівок ZnS, ZnS - ZnO і ZnO, отриманих хімічним методом
3591 Фоточутливі гетеропереходи n-In2O3/p-InSe з наноструктурованою поверхнею фронтального шару
2214 Вплив зовнішніх факторів на самоорганізацію наноструктур телуридів свинцю і олова на поверхні (111) BaF2 в умовах, близьких до термодинамічної рівноваги
2123 Магнітні властивості і морфологія поверхні шарів кристалівIn2Se3, інтеркальованих кобальтом
2227 Перетворення структури SiC/por-SiC/TiO2 в процесі швидкого термічного відпалу
2377 Морфологія поверхні та електричні властивості гібридних структур, сформованих на основі шаруватого напівпровідника з нанорозмірними сегнетоелектричними включеннями Au/Ni//n-Ga2O3/p-GaSe
2238 Властивості низкорефрактивних плівок, отриманих за методом близького перенесення при сублімації графіту в квазізамкнутому об'ємі
2875 Електронні стани на поверхні кремнію після напилення та відпалу плівки SiOx
3081 Оптичні властивості тонких плівок GaSe/n-Si(111)
2814 Люмінесцентні та структурні властивості плівок ZnO − Ag

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
47805 The influence of substrate temperature on the structure and optical properties of NiO thin films deposited using the magnetron sputtering in the layer-by-layer growth regime
46012 Relationship between oxidation, stresses, morphology, local resistivity, and optical properties of TiO2, Gd2O3, Er2O3, SiO2 thin films on SiC
24181 Comparison of properties inherent to thin titanium oxide films formed by rapid thermal annealing on SiC and porous SiC substrates
23671 Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3
23959 Хемічний склад і морфологія поверхні йонотронних наноструктур, сформованих на основі 2D-шаруватих кристалів InSe і йонної солі RbNO3
20210 Сушка краплин водних суспензій багатошарових вуглецевихy анотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ
19577 The influence of ethylene glycol on the chemical interaction of PbTe and Pb1–xSnxTe crystals with H2O2–HBr–ethylene glycol etching compositions
2113 Метрологічний аналіз та метрологічне забезпечення атомно-силової мікроскопії
3339 Відбивання тонких плівок GaSe/n-Si (100) та GaSe/n-Si (111)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
45649 Digital Learning Space to Improve the Conceptual Understanding of Mathematics of non-Mathematical Specialties Students
27273 Вивчення основ паралельних та розподілених обчислень із використанням одноплатних мікрокомп’ютерів Paspberry Pi
25669 Методичні аспекти викладання дисциплін напрямку «Інтернет речей»
23960 Навчальний мікрокомп’ютерний кластер паралельних обчислень
26010 До методики викладання окремих питань дисциплін напрямку інтернету речей у ЗВО
20902 Preparation, structural and luminescent properties of nanocrystalline ZnO film doped Ag by close space sublimation method
19754 Контактний матричний термограф на базі платформи Arduino
19753 Математичне моделювання механічної взаємодії вістря зондового мікроскопу з поверхнею
20208 Electroactivity of Al in Al-Doped ZnO Films
19552 Атомно-силова мікроскопія як засіб дослідницького навчання студентів аграрного напрямку
15148 Implementation of "Embedded Systems" Disciplines in Computer Science Students Training
15130 Особливості навчальної методики створення вбудованих комп'ютерних систем
3476 Позитивний фоторезист GeSe3 для мікропрофілювання поверхонь при створенні сенсорних структур

Індексування публікацій у Scopus, WoS (8)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
11 Thin dysprosium oxide films formed by rapid thermal annealing on porous SiC substrates http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26415/ 2019
51 The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31684/ 2020
59 Using the Proteus virtual environment to train future IT professionals http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31041/ 2020
87 Graphite/n-InSe photosensitive junctions fabricated by transferring dry drawn graphite film onto as-cleaved surface of InSe https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36917/ 2021
163 The templates methods in e-learning of higher mathematics https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40115/ 2022
181 Mathematical Modeling as a Tool for Interdisciplinary Training of Computer Sciences and Cybersecurity Students https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41798/ 2022
291 Mathematical Modelling and Inquiry-Based Mathematics Education https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40284/ 2023
292 Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40287/ 2023

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
52 Thin dysprosium oxide films formed by rapid thermal annealing on porous SiC substrates наукове службова 2018

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (4)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
14 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія DESIRE 01.12.-2013-31.03.2017 Учасник проекту
67 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту
71 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту
85 МЗС Естонії УС-282/20 Таллінський технологічний університет (Естонія) Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді 01.09.2019-01.03.2022 Учасник проєкту

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
3 Експертна рада МОН з експертизи електронних версій проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів document 2017

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
257 Модуль Жана Моне «Дослідження економічних процесів Європейського Союзу та України методами математичного моделювання» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
304 Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді та інформування про електронне управління Міністерство закордонних справ Естонії Коллективний - 2019
398 School mathematical education in the countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
472 Digital Learning in STEAM Education for a Sustainable Green World Програма Еразмус+ КА2 Коллективний - 2020
544 Mathematical education in the countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
652 Mathematical and Cybersecurity Education in the Countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2022

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
117 Онлайн марафон «День числа Пі» Україна, Київ document 14.03.2021

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
6 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html
70 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
42 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра математики і фізики Аналітик-дослідник 05.10.2022

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
331 Лідерський модуль - document 17.03.2017
534 Дослідницький модуль - document 24.04.2015
544 Модуль з ІКТ - 2015_Співробітники Університету Грінченка, які отримали міжнародний сертифікат Microsoft.docx 17.11.2015
1626 Фаховий модуль (стажування) - Svidotsvo-PK_OLytvyn-2017.pdf 19.08.2017
4056 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4107 Інше Інший модуль ЛитвинО.pdf 01.08.2020
4656 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5266 інше Інший модуль document 25.05.2021
5906 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
6250 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 21.02.2022
6320 інше Інший модуль document 20.05.2022
6341 інше Інший модуль document 17.06.2022
7584 Професійно-орієнтований курс для вчителів інформатики та інформаційних технологій Інший модуль document 20.02.2023
9208 Тренінг для експертів із написання звіту про результати акредитаційної експертизи Інший модуль Сертифікат Литвин.pdf 23.01.2024
9214 Організація та проведення учнівської олімпіади з інформаційних технологій Інший модуль Сертифікат Литвин О-02-2024.pdf 19.02.2024
9502 Ефективні лідерські стратегії в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9641 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (6)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
196 «Елементи STEM-освіти в Університеті Грінченка» Фестиваль STEM-fest Київський Палац дітей та юнацтва 17.11.2016 5
201 Модуль «STEM-освіта» для слухачів Програми ПК для керівників навчальних закладів Майстер-клас Факультет інформаційних технологій та управління 31.10.2016 5
204 ІІІ Українська науково-практична конференція для молодих вчених «Інформаційні технології – 2016» Науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5
316 Науковий студентський гурток «Комп’ютерні системи. Комунікаційні та вбудовані засоби керування робототехнічними системами» Презентація Факультет інформаційних технологій та управління 26.10.2016 5
976 Зустріч студентів та співробітників з представниками InRobots Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 23.09.2016 1
1019 Наукові дослідження у ВНЗ: перспективи та можливості Науковий семінар Факультет інформаційних технологій та управління 02.12.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
46413 Вища математика: Готуємось до атестації Частина ІІ Практикум
43363 Вища математика: готуємось до атестації. Частина І. Теоретичні матеріали

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
19136 Методичні рекомендації до професійної (асистентської) практики студентів ОР «магістр» галузі знань 11 «Математика та статистика» (спеціальність 111 «Математика») і 12 «Інформаційні технології» (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
93 Інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
223 Паралельні та розподілені обчислення (2 курс, І) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2015 574 02.12.2015
1739 Теорія ймовірностей та математична статистика (1 курс, МО, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2024 233 13.03.2024

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
33 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології навчання (1 курс) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 25.11.2016
164 Факультет інформаційних технологій та управління Паралельні та розподілені обчислення (2 курс, І) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 25.11.2016
547 Факультет інформаційних технологій та управління Інтелектуальні інформаційні системи (4 курс, ІН) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
688 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
3687 Факультет інформаційних технологій та управління Інтелектуальні інформаційні системи (4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 12 9 не враховується 28.12.2018
3746 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент електронного навчання-теоретико-методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Обробка статистичних даних Магістр Заочна 15 9 не враховується 28.12.2018
3813 Факультет інформаційних технологій та управління Паралельні та розподілені обчислення (4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 3 9 25 28.12.2018
5426 Факультет інформаційних технологій та управління Паралельні та розподілені обчислення (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
5427 Факультет інформаційних технологій та управління Паралельні та розподілені обчислення (4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5867 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Я - студент (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 27.12.2019
6950 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладна математика: Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6967 Факультет інформаційних технологій та управління Проективна геометрія та методи зображень (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7286 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Я - студент (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8223 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування: системи підтримки прийняття рішень (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8250 Факультет інформаційних технологій та управління Паралельні та розподілені обчислення (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
9171 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9413 Факультет інформаційних технологій та управління Проективна геометрія та методи зображень (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10307 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10424 Факультет інформаційних технологій та управління Математика в економіці (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10587 Факультет інформаційних технологій та управління Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10982 Факультет інформаційних технологій та управління Паралельні та розподілені обчислення (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
105 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4.6 20.05.2016
1226 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,85 12.01.2017
2071 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,89 26.12.2018
2988 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,68 28.12.2019
3840 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,77 28.12.2020
5016 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,86 28.12.2021
5488 Кафедра математики і фізики 4,93 30.12.2022
6381 Кафедра математики і фізики 4,85 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (4)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
24 Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій Інститут післядипломної педагогічної освіти 03.02.2017
63 ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінаціях "Комп'ютерна графіка" та "Комп'ютерна анімація" Київський університет імені Бориса Грінченка 28.02.2017
64 ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінації "Офісні технології" Київський університет імені Бориса Грінченка 14.02.2017
284 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики Університет Грінченка 20.02.2018

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
11 з інформаційних технологій у номінації «Офісні технології» Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_inform_tehnologii.pdf 11.02.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
25 Леснікова Анна Максимівна VI Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація I 2017
65 Гуменюк Микита Дмитрович IV Інформатика і кібернетика I 2018