Додаткові відомості

Освіта

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія". Рік закінчення - 2009 р., спеціальність: «Стоматологія»

Спеціалізація "Ортодонтія" (2011 р.), "Хірургічна стоматологія" (2012 р.), «Організація і управління охороною здоров’я» (2012 р.).

Аспірантура ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". Рік закінчення: 2020 р.,  спеціальність: «Гістологія, цитологія і ембріологія».

Післядипломне навчання за програмою раннього ортодонтичного лікування дітей з розладами сну, викликаних порушеннями дихання HealthyStart by OrthoTain (United States of America) березень-травень 2019 р. HealthyStart Certified Provider.

Internship on “Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trends” organised by University of Finance, Business and Entrepreneurship, Sofia, Bulgaria, 10 November 2021 - 24 December 2021. The training consisted of the lectures and workshops (total 180 hours = 6 credits ECTS).

Перелік місць роботи

2012-2015 рр. лікар-стоматолог, лікар-стоматолог хірург, лікар-стоматолог ортодонт ПП "Стомат-Люкс", ТОВ "Клініка 311", ТОВ "Австралійський ортодонтичний центр"

З 2014 р. й донині – приватна медична практика за спеціальностями "Стоматологія", "Ортодонтія", ФОП Медицька (Семенова) Аліна Костянтинівна.

Теми дисертацій (захищених)

«Гістофункціональна характеристика слизової оболонки спинки язика в нормі та за умов впливу метакрилату». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія.

Громадська активність
Засновник учбового центру "PRO-ORTO", офіційно зареєстрованого Всеукраїнською Спілкою безперервного професійного розвитку лікарів-стоматологів та внесеного до реєстру Міністерства охорони здоров’я України, як організатора заходів з правом надання балів безперервного розвитку (БПР). Авторські курси: “Back to Basics: Як вирости з гармонійним обличчям” (10 балів БПР), теоретико-практичний курс (симуляційний тренінг) “Як вирости з гармонійним обличчям” (15 балів БПР). На сьогодні проведено 12 заходів, у яких приймали участь загалом більше 50 учасників лікарів-ортодонтів, лікарів-стоматологів, логопедів.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 13 2 0 2023.03.21 09:29:26 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 10 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
1036 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 0 0 2023

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8408 Health Start | Ortho-Tain Участь у тренінгах Sofia, Bulgaria document
8406 Health Start | Ortho-Tain Участь у тренінгах Digitally Mediated document
8410 Modern orthodontics: new concepts and techniques. Management of skeletal growth. Functional treatment Участь у тренінгах Kyiv, Ukraine document
8411 MEAW TECHNIQUE Участь у тренінгах Kyiv, Ukraine document

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
43520 Нові напрями підготовки логопедів в умовах сучасного ринку праці

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5077 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,83 28.12.2021
6654 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,87 30.12.2023