Додаткові відомості

Освіта

Спеціаліст з міжнародної інформації (2001).

Перелік місць роботи

Із вересня 2022 року — завідувач кафедри міжнародної журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ)

2019–2022 роки — аналітик секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (м. Київ)

2017–2019 роки — докторант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)

2008–2017 роки — доцент, заступник завідувача кафедри міжнародних відносин та інформації Університету економіки та права «КРОК» (м. Київ)

2001–2008 роки — викладач, старший викладач кафедри міжнародної інформації Рівненського інститут слов’янознавства КСУ (м. Рівне)

Теми дисертацій (захищених)

Розвиток глобальної медійної світ-системи в умовах постбіполярності (2020 р., доктор політичних наук за спеціальністю 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку).

Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави (2008 р., кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку).

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
0 0 0 2023.12.05 06:05:27 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 119 6 1 17 2023.12.08 13:07:44 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 78 4 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
902 Факультет журналістики Кафедра міжнародної журналістики 54 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy-Tereshchuk-2

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9920 2nd International Round Table “International Media Communications in the Digital Age” The Role of International Broadcasting as a Tool for World Languages Learning: Supporting Sustainable Development or Neo-colonialism? Kyiv (Ukraine) document.pdf
9781 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Образи сучасності в гуманітарному знанні» Африканський регіон як об’єкт іномовлення колишніх метрополій Київ (Україна) document.pdf
9782 Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління в умовах воєнного стану та вектор післявоєнного розвитку» РФ як ключова загроза інформаційній безпеці України: тернистий шлях визнання у доктринальних документах Миколаїв (Україна) document.pdf
9786 International Round Table “International Media Communications in the Digital Age” Information Agencies of the African region in the digital age Kyiv (Ukraine) document.pdf
9783 ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин і регіональних досліджень» Соціально-економічні аспекти становлення медіа-простору Субсахарської Африки Луцьк (Україна) document.pdf
8500 Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція і транскордонне співробітництво» Інституційний вимір формування європейської панрегіональної медіа-системи Луцьк (Україна) document
9784 Інтернет-конференція «Стратегічні комунікації в контексті безпекової політики: європейський і глобальний рівні» Формування сучасної системи іномовлення російської федерації: нормативний та інституційний виміри Луцьк (Україна) document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
46260 Африка у фокусі іномовлення: політико-медійний вимір неоколоніалізму

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
46260 Африка у фокусі іномовлення: політико-медійний вимір неоколоніалізму

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
8486 Інший Інший модуль document 16.12.2022
8487 Інший Інший модуль Сертифікат 2023 СумДУ Терещук.pdf 23.04.2023
8488 Лідерський Інший модуль document 03.06.2023

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5353 Кафедра міжнародної журналістики 4,71 30.12.2022

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
401 Русін Богдан Михайлович Факультет журналістики III VІІІ Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів «Book Fashion» Київ 2023 Всеукраїнський III document
402 Симоненко Діана Олександрівна Факультет журналістики II VІІІ Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів «Book Fashion» Київ 2023 Всеукраїнський II document