Додаткові відомості

Освіта

Київський
Державний  університет ім. Т.Г.Шевченка,
1987р. Спеціальність: «Психологія» Кваліфікація:
психолог, викладач психологічних дисциплін

Кандидат психологічних наук 

Доцент кафедри психології
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Тема дисертації „Аналіз емоційної
стійкості як прояву особливостей саморегуляції особистості”

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 48 3 3 2024.05.19 10:31:15 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 32 3 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
974 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра практичної психології 1 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Larisa-Matvienko/stats

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10375 II Міжнародна науково-практична конференція Психологічне здоров"я особистості в контексті процесів глобалізації: методологія дослідження, реалії та перспективи. До питання переживання панічних атак та їх подолання. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології document
8826 I міжнародна науково-практична конференція «Психологічне здоров’я особистості в контексті процесів глобалізації: Методологія дослідження, реалії та перспективи» (phpcpg: mr, rp) Техніки арт-терапії як ефективний метод подолання наслідків стресу у дітей. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології. document
7966 Психологічний марафон Війна. Ринок праці. Психологічна допомога. Практичні техніки в травмівній ситуації (техніка Джейкобсона, техніка «чотири стихії» Психологічний консультативно-тренінговий центр «СЕНС Є» document.docx
7893 вебінари до Всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства»! участь в дискусіях онлайн дискусії https://www.facebook.com/groups/933832310477822 document
7683 Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції й національні особливості (PLSWTNP): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Психологічна допомога дітям – жертвам насильства Київ document
7536 МАТЕРІАЛИ V Всеукраїнської науково-практичної конференції ІНТЕГРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ Проблема насильства над дітьми: психологічний аспект м. Запоріжжя document
7537 Другий науково-практичний форум "Психологічний супровід нормативного та анормативного розвитку дитини" приймала участь в обговоренні Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
42967 Детермінанти професійного вигорання працівників сфери громадського харчування

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
46483 The influence of mindfulness techniques on the development of the cognitive and vocational sphere of school students
42984 Компетентнісний підхід у психологічній підтримці фахівців ринку праці в умовах війни
42982 Особливості почуття гумору студентської молоді в умовах стресу

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
47713 Особливості захисних механізмів і копінг-стратегій лікарів різного профілю
46483 The influence of mindfulness techniques on the development of the cognitive and vocational sphere of school students
42984 Компетентнісний підхід у психологічній підтримці фахівців ринку праці в умовах війни
42982 Особливості почуття гумору студентської молоді в умовах стресу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
39854 Психологічна допомога дітям - жертвам насилля
39434 Проблема насильства над дітьми: психологічний аспект

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5909 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
7024 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 05.12.2022
7715 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
9732 Життєвий простір і психологічна пружність Інший модуль document 29.03.2024

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
10724 Інститут людини Диференціальна психологія (2 курс, ПП, КП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11231 Інститут людини Консультування з проблем жорстокого поводження з дітьми (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11915 Інститут людини Диференціальна психологія (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5070 Кафедра практичної психології 4,71 28.12.2021
5753 Кафедра практичної психології 4,59 30.12.2022
6623 Кафедра практичної психології 4,54 30.12.2023