Додаткові відомості

Освіта
1994 - 1998 – Київський міський педагогічний коледж. Спеціальність «Початкове навчання». Кваліфікація «Бакалавр. Вчитель початкових класів, вихователь ГПД»;
1998 - 2003 – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Напрям підготовки «Педагогічна освіта». Кваліфікація «Бакалавр педагогічної освіти; вчитель початкових класів і практичний психолог в початковій школі» (диплом з відзнакою);
2003 – 2004 – магістратура Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Спеціальність «Початкове навчання». Кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки; вчитель початкових класів та практичний психолог у закладах освіти» (диплом з відзнакою);
2011-2015 – аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Перелік місць роботи

2004-2005 рр – практичний психолог у середній загальноосвітній школі №141 м. Києва.

2005-2007 рр. – викладач Київського міського педагогічного коледжу №3.

2008 - 2013 рр. – викладач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

2013 2016 рр. – старший викладач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

З 2016 р. - доцент кафедри теорії та історії педагогіки


Теми дисертацій (захищених)
"Спадщина О. Ф. Лазурського (1874-1917) у вимірі вітчизняної експериментальної педагогіки"
Громадська активність
-

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 1 1 2023.12.05 06:05:21 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 26 3 0 12 2023.12.04 10:06:40 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 20 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
106 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 24.8 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Leontieva

Конференції (65)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9821 ФЕНОМЕН РАННЬОГО ДИТИНСТВА: ВИТОКИ, ВИКЛИКИ, ВИМІРИ Дослідницький компонент у підготовці фахівців до психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей раннього віку м.Київ document.pdf
9823 Building Entrepreneurial Ecosystems in recognition of participation in a 1,5 hour lecture онлайн document.pdf
9572 4th International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2023) Transgressiveness and innovation: what should a modern teacher be like? м. Кривий Ріг document.pdf
9822 V щорічному форумі «ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: ГРОМАДСЬКІ ТА НЕГРОМАДСЬКІ УСТАНОВИ. СКЛАДНОЩІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ» - м.Київ document.pdf
9002 ОГНЕВ’ЮКІВСЬКІ ЧИТАННЯ «ОСВІТА — СУТНІСТЬ ЧАСУ» Концептуальні засади екосистеми сучасної педагогічної освіти м.Київ document.pdf
9001 ПЕДАГОГ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ФАКТОРИ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ м.Київ document.pdf
8938 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» Пріоритетні завдання сучасної педагогічної освіти в умовах військового стану м. Харків document.pdf
8939 Вебінар "University and enterprise collaboration - challenges and best practice" в межаж спільного проєкту StarterNetwork стартап інкубатора YEP та Тартуського університету - онлайн document.pdf
8676 Всеукраїнська онлайн-конференція від Genesis «Інтерактивне навчання. Результати наймасштабнішої співпраці ІТ-бізнесу та освіти 2022» - онлайн document.pdf
8623 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти Реалії інноваційності розвитку вищої педагогічної освіти, або коли зникає інтернет м.Київ document.pdf
8859 круглий стіл "Цифрова трансформація науки в умовах євроінтеграцї" слухач онлайн document.pdf
8675 VІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «ПІДГОТОВКА МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» Метафорична ділова гра як інноваційний метод навчання м.Глухів document.pdf
8224 Проект з розвитку співпраці бізнесу та університетів "Uni-Biz Bridge" - м.Київ document
7733 УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Рідномовна (українська) школа та НУШ: чи втілили ми ідеї Бориса Грінченка? м.Київ document.pdf
7608 Суспільно орієнтоване навчання в дії - онлайн document
7334 ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В XXI СТОЛІТТІ» Дидактичні можливості навчальних кейсів із педагогіки при дистанційному навчанні студентів м. Харків document
7335 Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання Розвиток критичного мислення здобувачів освіти: debes, ergo potes м.Київ document.pdf
6898 Public Health in Ukraine: Modern Challenges and Prospects of Development VALUE-MOTIVATIONAL COMPONENT OF A HEALTHY LIFESTYLE OF MODERN UNIVERSITY STUDENTS: THE REAL STATE AND LOGIC OF FORMATION м. Суми document
6659 Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця #2/2021 – «Інноваційність у педагогічній професії» - Київ document.pdf
6897 V Міжнародна науково-практична конференція "Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика" Професійна мобільність як наукова проблема м. Харків document
6034 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін - м.Київ document
6033 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти ГЕНЕЗА АНДРАГОГІЧНОГО ЗНАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ м.Київ document.pdf
6036 Медіаосвіта та медіаграмотність: досягнення ЄС та перспективи України - м.Київ document.pdf
6032 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Досвід інтеграції історико-педагогічного знання у зміст професійної підготовки сучасного педагога м.Київ document.pdf
4563 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Переяслав-Хмельницький document.pdf
3716 "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: Варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Навчальний квест як засіб інтеграції змісту педагогічної освіти в систему загальної підготовки майбутніх фахівців Київ document
3166 Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології Диференціація у вітчизняній шкільній освіті: історичний досвід та сучасні нововведення Київ document.pdf
2506 Освітологічні дебати "Випускник ЗВО: диплом чи креатив?" "Випускник ЗВО: диплом чи креатив?" Київ document
1745 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби» Використання квест-технологій в освітньому процесі: дидактичний аспект Київ document.doc
1662 І Всеукраїнська інтернет-конференція \ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО ЗОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ інтернет-конференція document
1660 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника" Можливості використання електронного навчального посібника з "Історії педагогіки" в освітньому процесі ВНЗ Київ document
1659 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)" - Київ document
1661 І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасна гуманітаристика" «ЗІРОЧКИ» О. ЛАЗУРСЬКОГО – ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ інтернет-конференція document.pdf
1569 Науково-методологічний семінар з історії освіти Аналіз сучасного стану досліджень з історії освіти Київ document
1532 Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи» Навчання без насилля: феномен шкільного булінгу Київ document
1533 Київський педагогічний форум "Нова початкова школа - простір нових можливостей" - Київ document
380 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій Трансформація пріоритетів педагогічної науки в умовах переходу до постіндустріального суспільства Київ document
382 ІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Формування державної освітньої політики: філософські, теоретичні та прикладні аспекти' Педагогічні ідеї вітчизняних діячів експериментальної педагогіки як детермінанта освітніх змін на початку ХХ століття Київ document
381 Міжвузівські науково-педагогічні читання Психолого-педагогічні ідеї О.Лазурського та С.Русової (порівняльний аналіз) м. Київ document
406 Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування Постать О.Лазурського (1874-1917) крізь призму мікроісторії Київ document
405 Міжнародна науково-практична конференція 'Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри' Вивчення педагогічної спадщини О.Ф.Лазурського з позицій компетентнісного підходу м.Київ document
403 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 'Розвиток обдарованості молодшого школяра: діагностика, проектування, психолого-педагогічний супровід! До питання розвитку обдарованої дитини (за спадщиною О.Лазурського) Чернігів document
404 Міжнародна науково-практична конференція 'Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти' - м.Київ document
390 IІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю Розвиток О.Лазурським теорії і практики застосування методу природного експерименту в навчанні школярів Київ document
391 Круглий стіл 'Правозахисний рух України в контексті виховання патріота-державника' Патріотизм як психологічний феномен у структурі особистості (за спадщиною О.Лазурського) Національна парламентська бібліотека України (Київ) document
388 XIV Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція 'Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти' Спадщина О.Лазурського (1874-1917): експериментальний урок у початковій школі Київ document
392 ІV Міжнародна науково-практична конференція 'Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства' До питання про соціалізацію особистості у творчій спадщині О.Ф.Лазурського Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ) document
393 Всеукраїнська наукова конференція 'П*яті сіверянські соціально-психологічні читання' До проблеми вивчення особистості школяра методом природного експерименту (за спадщиною О.Лазурського) Чернігів document
389 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Проблеми сучасного підручника' Вплив здобутків експериментальної педагогіки на вітчизняне шкільне підручникотворення на початку ХХ ст. Київ document
386 VІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Проблеми емпіричних досліджень у психології' Цілісне вивчення особистості дитини методом природного експерименту у спадщині О. Ф. Лазурського м.Київ, НУ імені Т.Г.Шевченка document
383 Міжнародна науково-практична конференція 'Освітня політика держави: філософія, методологія, практика Ідеї гуманізації педагогічної освіти у творчій спадщині О.Лазурського Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Київ) document
396 Всеукраїнський кругдий стіл 'Інноваційний розвиток освіти і науки: проблеми та перспективи' Спадщина О.Лазурського (1874-1917) у контексті сучсаних інноваційних процесів в освіті Міжрегіональна академія управління персоналом (Київ) document
394 Міжнародна науково-практична конференція 'Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог' Експериментально-педагогічні засади реформування вітчизняної освіти в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Київ document
385 Звітна науково-практична конференціяза результатами наукових досліджень Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік О.Ф.Лазурський про феномен формування та розвиток особистості Інститут педагогіки НАПН України (Київ) document
395 ІІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки До проблеми вивчення дитини у вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) Київ document
384 Міжнародна науково-практична конференція 'Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства' Класифікація особистостей за О.Ф.Лазурським (психолого-педагогічний аспект) Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ) document
387 ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 'Українська педагогіка 1920-х років - сучасні оцінки і виміри Становлення і розвиток психолого-педагогічних ідей О.Ф.Лазурського за його листуванням УДПУ імені Павла Тичини (Умань) document
398 Експрес-конференція 'Проблеми і перспективи професійної підготовки педагогічних кадрів в умовах глобалізації та євроінтеграції' Про роль і місце історико-педагогічних досліджень у підготовці майбутніх вчителів Київ document
397 ІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Виховання особистості в контексті спадщини О.лазурського Київ document
399 Експрес-конференція 'Професійна соціалізація особистості в педагогічній освіті' психолого-педагогічні знання як фактор професійної соціалізації майбутніх педагогів Київ document
400 Міжнародна науково-практична конференція 'Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів' Компетентнісний підхід до формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасному глобалізованому світі Київ document
401 Всеукраїнська науково-практична конференція Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Формування комунікативної компетенції студентів старших курсів класичного університету при вивченні дисципліни 'Педагогічна майстерність' Київ document
402 Міжнародна науково-практична конференція 'Формування ціннісно-мотиваційного ставлення педагогів до проблеми збереження здоров*я' Формування відповідального ставлення до здоров*я учнів як актуальне завдання професійної підготовки майбутнього вчителя Київ document
1969 \ Історико-педагогічний квест як засіб формування громадянських цінностей студентів Київ document
1968 Науково-метододологічний семінар "Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень" - Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
11447 Вища освіта: досвід і перспективи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
45320 Psychoemotional problems of participants in the educational process under martial law: from emergence to overcoming
36581 Value-motivational component of a healthy lifestyle of modern university students: the real state and logic of formation

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
45620 ChatGPT в освітньому процесі вищої школи: Заборонити не можна використовувати
42480 A metaphorical business game in the professional training of corporate education specialists
44011 Realities of innovation in the development of higher pedagogical education, or when the internet disappears
39172 Education reform in Ukraine: the evolution of scientific ideas (2001-2021)
38712 Innovation - a conditio sine qua non of the development of higher pedagogical education?
38709 Personality profiling: does it have a place in modern pedagogical science?
31616 Досвід інтеграції історико-педагогічного знання у зміст професійної підготовки сучасного педагога
34875 Генеза андрагогічного знання: історичний аспект
19605 Освітньо-виховний потенціал природного шкільного експерименту у спадщині О. Лазурського
11447 Вища освіта: досвід і перспективи
10946 Теорія особистості О. Ф. Лазурського
6252 Становлення і розвиток психолого-педагогічних ідей О. Ф. Лазурського за його листуванням

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
45651 Концептуальні засади екосистеми сучасної педагогічної освіти
42480 A metaphorical business game in the professional training of corporate education specialists
44011 Realities of innovation in the development of higher pedagogical education, or when the internet disappears
39172 Education reform in Ukraine: the evolution of scientific ideas (2001-2021)
38712 Innovation - a conditio sine qua non of the development of higher pedagogical education?
38709 Personality profiling: does it have a place in modern pedagogical science?
31616 Досвід інтеграції історико-педагогічного знання у зміст професійної підготовки сучасного педагога
34875 Генеза андрагогічного знання: історичний аспект
33453 Педагогічний кейс як засіб розвитку критичного мислення майбутніх викладачів
19605 Освітньо-виховний потенціал природного шкільного експерименту у спадщині О. Лазурського
13486 Історіографія дослідження життєдіяльності Олександра Лазурського
6259 To the problem of study of a child in psychological and pedagogical heritage of A. Lazurskiy (early twentieth century)
10946 Теорія особистості О. Ф. Лазурського
6252 Становлення і розвиток психолого-педагогічних ідей О. Ф. Лазурського за його листуванням
6254 До проблеми індивідуалізації навчально-виховного процесу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
6242 Порівняльний аналіз ідей про шкільні характеристики у дослідженнях вітчизняних учених (кінець ХІХ – початок ХХ століття)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (21)

ID Назва Рік
43234 Метафорична ділова гра як інноваційний метод навчання
38706 Development of critical thinking of students: debes, ergo potes
36466 Професійна мобільність майбутнього педагога як наукова проблема
26203 Диференціація у вітчизняній шкільній освіті: історичний досвід та сучасні нововведення
19615 «Зірочки» О. Лазурського – графоаналітичний інструмент візуалізації багатопрофільної моделі особистості учня
19737 Навчання без насилля: феномен шкільного булінгу
19727 Переваги та недоліки використання комп'ютерно зорієнтованих технологій навчання в освітньому процесі вищого навчального закладу
13819 Постать О. Лазурського (1874–1917 крізь призму мікроісторії
4552 Спадщина К.Д. Ушинського та її роль у становленні вітчизняної експериментальної педагогіки (кінець ХІХ — перша третина ХХ ст.)
6259 To the problem of study of a child in psychological and pedagogical heritage of A. Lazurskiy (early twentieth century)
4671 До питання про становлення і розвиток методу природного експерименту у вимірі вітчизняної експериментальної педагогіки
4748 Проблема формування особистості дитини у творчій спадщині Б. Грінченка та О. Лазурського
10946 Теорія особистості О. Ф. Лазурського
1873
1902
6252 Становлення і розвиток психолого-педагогічних ідей О. Ф. Лазурського за його листуванням
2117 Виховання особистості у контексті творчої спадщини О. Ф. Лазурського
6254 До проблеми індивідуалізації навчально-виховного процесу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
6242 Порівняльний аналіз ідей про шкільні характеристики у дослідженнях вітчизняних учених (кінець ХІХ – початок ХХ століття)
2220 Компетентнісний підхід до формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасному глобалізованому світі
2285 Формування комунікативної компетенції студентів старших курсів класичного університету при вивченні дисципліни «педагогічна майстерність»

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
28 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
207 Педагогічний кейс як засіб розвитку критичного мислення майбутніх викладачів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33453/ 2020
390 Реалії інноваційності розвитку вищої педагогічної освіти, або коли зникає інтернет фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44011/ 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
58 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
40 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Аналітик-дослідник 03.08.2022

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
222 Системна робота впродовж півріччя 2017 5

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
267 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
1244 Дидактичний модуль - DM.pdf 02.07.2015
1527 Фаховий модуль (стажування) - document 15.12.2015
1596 Інше - document 01.03.2017
3124 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3408 ІКТ Інший модуль Сертифікат Леонтьєва .pdf 25.06.2019
3471 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
4529 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
4731 інше Інший модуль document 07.12.2020
4840 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
4932 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.01.2021
4975 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
6069 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 27.pdf 15.12.2021
6104 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
6404 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6639 інше Інший модуль document 18.09.2022
7008 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 01.02.2022
7363 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022
8249 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
3 Факультет педагогічної освіти Зимова VІІ Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів, молодих вчених та магістрантів у галузі знань «Освіта / Педагогіка» Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2022 наказ № 306.pdf

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
37 Бути успішним педагогом Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 23.03.2016
100 Школа успішного педагога упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 07.04.2017

Викладацька діяльність

Нові освітні програми (3)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
44 Факультет педагогічної освіти Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих Не міжгалузева Створення програми 24.02.2022 nakaz_157_07.04.2022.pdf
45 Факультет педагогічної освіти Освітній дизайн і коучинг в освіті дорослих Не міжгалузева Набір на програму 26.09.2022 одкод_д-м-б.pdf
49 Факультет педагогічної освіти Педагогіка середньої освіти Не міжгалузева Набір на програму 04.09.2023 псо-м-з-к.pdf

Сертифіковані ЕНК (13)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
107 Педагогічний менеджмент (4 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014
246 Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 200 13.04.2016
253 Історія педагогіки (1 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
430 Педагогічна етика (3 курс, КВД, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
783 Педагогіка (2 курс, ІСТ, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020
899 Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1175 Корпоративна педагогіка та розвиток персоналу (5 курс, КОРП, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2022 63 01.02.2022 22/23 н.р.
1181 Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПСО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2022 63 01.02.2022
1192 Методика корпоративного навчання (5-6 курс, КОРП, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2022 162 08.04.2022 22/23 н.р.
1196 Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ*, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 162 09.04.2022 22/23 н.р.
1261 Професійно-педагогічна комунікація (5-6 курс, ПСО, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2022 335 30.06.2022 22/23 н.р.
1552 Освітній дизайн змісту та технологій навчання дорослих (5 курс, ОДК, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2023 398 03.07.2023
1579 Психологія і педагогіка (1 курс, ЦЕ, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (22)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
52 Педагогічний інститут Історія педагогіки (1 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 25.11.2016
311 Педагогічний інститут Історія педагогіки (1 курс, Ф, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
373 Педагогічний інститут Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм, з.ф.н.) Магістр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
3830 Педагогічний інститут Педагогічна етика (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
6793 Педагогічний інститут Педагогіка (2 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6797 Педагогічний інститут Педагогіка (загальна та спеціальна) (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6798 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7621 Педагогічний інститут Педагогіка (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 3 10 10.12.2020
8333 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР) Магістр Денна 6 не враховується 10 10.12.2020
8589 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020
8605 Педагогічний інститут Педагогічна етика (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
8641 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
10039 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10597 Педагогічний інститут Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11004 Педагогічний інститут Методика корпоративного навчання (6 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11164 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
11171 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (5-6 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11621 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12044 Педагогічний інститут Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПСО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2021
12063 Педагогічний інститут Педагогіка (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
12653 Факультет педагогічної освіти Методика корпоративного навчання (5-6 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 5 10 31.12.2022
12843 Факультет педагогічної освіти Професійно-педагогічна комунікація (5-6 курс, ПСО, заочна) Магістр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
601 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,73 30.12.2016
1593 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,72 12.01.2017
2068 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,90 26.12.2018
2958 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,83 28.12.2019
3834 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,66 28.12.2020
5005 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,76 28.12.2021
5699 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,80 30.12.2022