Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького за спеціальністю "педагогіка та психологія (дошкільна)"
Перелік місць роботи
З 1991р. по 2008р. працювала: асистент кафедри психології Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького;
Вчитель початкових класів загальноосвітньої школи № 41 м. Києва;
Викладач психолого-педагогічних дисциплін Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; Доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету; Професор кафедри дистанційного навчання Інституту заочного та дистанційного навчання Національного авіаційного університету.
Теми дисертацій (захищених)
«Формування запитування у дітей 6-7 років»
«Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
272 6 5 2021.05.19 12:49:14 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 1 1 2022.12.03 23:39:32 Перейти до Scopus link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4471 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "2019-Ukrainian Mental Health Conference" Учасник конференції м. Київ document
4468 Міжнародний науково-практичний семінар "СИСТЕМА ЛЮСТРА: методологіяб технологіяб впровадження" учасник Міжнародного науково-практичного семінару Київ document
4469 Всеукраїнська науково-практична конференція "Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження" Учасник конференції м. Дрогобич document
4470 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Психоонкологія-2019" Учасник конференції м. Київ document
4467 International Course in Organizational Psychology \ Certificate of Participant № 00256 Kyiv document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
4991 Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
40917 Consciousness as the process and result of "relating the self to the world

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (8)

ID Назва Рік
41789 Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors
42550 Real and Virtual Space of Life Activities of Ukrainian Adolescents in War Conditions
40919 Behavioral Analysis of Individuals in Crises
39758 Value-based attitude of student youth towards a healthy lifestyle and physical activity as factors of their aspiration for success
36913 Research of relationship of functional-role positions (ego-states) with indicators of future specialists’ independence
36361 Semantic Universals of the «Picture of the World» of Future Counseling Psychologists
28656 PECULIARITIES OF PERSONAL SELF-IMPROVEMENT IN EARLY AND LATE ADOLESCENCE
20467 Professional reflection of psychology students: the way of enchancement

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
42412 The problem of personality awareness of calling: theoretical and empirical aspects
41789 Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors
37089 Dynamics of students’academic procrastination
31751 Psychological principles of students-psychologists’ success in professional development
30491 Role Of Future Psychologists’ Reflexivity In The Experiencing Of Crises Of Professional Studying
24719 To the question of the self-managment of urban youth
20467 Professional reflection of psychology students: the way of enchancement
19818 Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ
20245 Рефлексия как механизм профессиональной самореализации преподавателя высшей школи
4383 Psychological theory and methodology of the study of personality in osvitologiya

Фахові видання, що затверджені МОН (21)

ID Назва Рік
42412 The problem of personality awareness of calling: theoretical and empirical aspects
37089 Dynamics of students’academic procrastination
36361 Semantic Universals of the «Picture of the World» of Future Counseling Psychologists
36359 The influence of the external environment and psychological conditions for the development of young people’s ability to entrepreneurial activity
31751 Psychological principles of students-psychologists’ success in professional development
30491 Role Of Future Psychologists’ Reflexivity In The Experiencing Of Crises Of Professional Studying
29174 Formation of students’ psychological readiness to future professional activity
30013 HARMONIZATION OF FUTURE SPECIALIST’ PERSONAL BECOMING
24719 To the question of the self-managment of urban youth
24034 Subjectivity as a factor of the future specialist’ personal becoming
24386 The research of the sphere in the adolescence
19720 А crisis of professional studying as a background of students’ emotional burnout
19706 Life success as students’ cognitive category
23822 Analysis of correlation rates of personality's motivational sphere indicators
15622 Psychological premises of development of contemporary students motivational sphere of personality
7144 To the problem of the independence in the job placement of the university graduates
4383 Psychological theory and methodology of the study of personality in osvitologiya
844 Professional Identity in Practice of Personality Training
4982 Training of teachers: multidisciplinary research experience
1095
4976 The psychological basis for the formation of future innovative teachers

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
36671 Саморозвиток як механізм професійного становлення студента
31486 Проблема академічної прокрастинації студентів в умовах дистанційного навчання
19818 Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ
19064 Фармакогенетические энзимопатии
10405 Mental resources of personality as the means of professional universe formation
11560 Розвиток фахової індивідуальності особистості у контексті модернізації освітнього простору
11546 Психолого-педагогчний простір фахової індивідуальності як осмислена акмеогенеза
7028 The Origins of Lifelong Guidance in the Works of Ukrainian Researcher Borys Fedoryshyn
4989 Competency benchmarks measuring personal growth school youth
4912 Psychological analysis of individualization of training future teachers

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
94 Член робочої групи Посольство США в Україні «Навколишнє середовище для кожного: уявлення та роздуми»

Шарі Вільсон, США

shari@projcentral.co

проект_ІЛ.pdf 01.09.2017-30.05.2018

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
23 Особливості самовдосконалення особистості у період раннього та пізнього підліткового віку http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28656/ 2019
139 Behavioral Analysis of Individuals in Crises https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40919/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
26 Кафедра психології особистості та соціальних практик 57197826719 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57197826719&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
88 Кафедра психології особистості та соціальних практик - 4 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
69 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 17 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Serhieienkova_Oksana_P

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
317 Свідомість як процес і результат «співвіднесення Я зі світом» монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40917/ 2022

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
7 Столярчук Олеся Анатоліївна "Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму"\спеціальність 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ. document 2019

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
204 Проекти Жана Моне «Інтеграція в Європейський науковий простір (IESS)» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
433 Elderly people and global European safety Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
146 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 85

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
715 Фаховий модуль (стажування) - document 28.11.2017
921 Модуль з ІКТ - stazh_03_06_15_d2.pdf 03.06.2015
1588 Дидактичний модуль - Сергєєнкова О.П.2.pdf 13.05.2017
1780 Дослідницький модуль - document 20.10.2017
1809 Лідерський модуль - document 01.12.2017
2659 Дослідницький модуль Інший модуль document 20.09.2018
2660 Інше Інший модуль document 04.04.2018
4562 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
5578 інше Інший модуль document 24.09.2021
6605 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 24.06.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
212 «Психологія в коміксах» Презентаційний тренінг Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
999 “Навчання, засноване на дослідженнях в системі забезпечення якості освіти” Інститутський форум Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
1146 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (15)

ID Назва Рік
41852 Я — студент
37185 Я — студент
31809 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
31834 Я — студент
27967 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
27966 Я — студент
25586
20983
20107 Я — студент
16478
14990 Я — студент
11357
10195 Я — студент
3852 Я – студент: навч.посіб
6657

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
42608 Psychological technologies of selection and work with personnel Methodical instructions before completing coursework
12971 Motivational sphere of personality: diagnostic and developmental guide
5980 Психологічний словник

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
810 Кризова психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
1276 Психологія бізнесу та підприємництва (2 курс, ПС, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6533 Інститут людини Кризова психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
7841 Інститут людини Психологія бізнесу та підприємництва (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9883 Інститут людини Кризова психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 10 5 4 не враховується 30.11.2021
10833 Інститут людини Психологія бізнесу та підприємництва (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
640 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,65 30.12.2016
1420 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,59 12.01.2017
2257 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,45 27.12.2018
2887 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,91 28.12.2019
4036 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,00 28.12.2020
4437 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,05 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
82 Михайловська Олена Сергіївна IV Педагогічна та вікова психологія I 2019