Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького за спеціальністю "педагогіка та психологія (дошкільна)"
Перелік місць роботи
З 1991р. по 2008р. працювала: асистент кафедри психології Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького;
Вчитель початкових класів загальноосвітньої школи № 41 м. Києва;
Викладач психолого-педагогічних дисциплін Національного медичного університету імені О.О.Богомольця; Доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету; Професор кафедри дистанційного навчання Інституту заочного та дистанційного навчання Національного авіаційного університету.
Теми дисертацій (захищених)
«Формування запитування у дітей 6-7 років»
«Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 5 1 2024.07.21 06:01:48 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
88 Кафедра психології особистості та соціальних практик - 4 0 2021 -
299 Кафедра психології особистості та соціальних практик FWM-9774-2022 8 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/28120171
468 Кафедра психології особистості та соціальних практик FWM-9774-2022 8 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/28120171

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 599 10 11 2023.03.14 15:02:54 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 371 7 7

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
69 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 28.2 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Serhieienkova_Oksana_P

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4471 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "2019-Ukrainian Mental Health Conference" Учасник конференції м. Київ document
4468 Міжнародний науково-практичний семінар "СИСТЕМА ЛЮСТРА: методологіяб технологіяб впровадження" учасник Міжнародного науково-практичного семінару Київ document
4469 Всеукраїнська науково-практична конференція "Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження" Учасник конференції м. Дрогобич document
4470 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Психоонкологія-2019" Учасник конференції м. Київ document
4467 International Course in Organizational Psychology \ Certificate of Participant № 00256 Kyiv document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
4991 Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
40917 Свідомість як процес і результат «співвіднесення Я зі світом»

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
48547 Self-Development as a Vector of Sustainable Development of Society: The Perspective of Ukrainian Students
46246 Bridging Education and Sustainable Development: Assessing Future Psychologists’ Perspectives
41789 Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors
42550 Real and Virtual Space of Life Activities of Ukrainian Adolescents in War Conditions
40919 Behavioral Analysis of Individuals in Crises
39758 Actitud valorativa de la juventud estudiantil hacia el estilo de vida saludable y la actividad física como factores que contribuyen a su éxito
36913 Research of relationship of functional-role positions (ego-states) with indicators of future specialists’ independence
36361 Semantic Universals of the «Picture of the World» of Future Counseling Psychologists
28656 PECULIARITIES OF PERSONAL SELF-IMPROVEMENT IN EARLY AND LATE ADOLESCENCE
20467 Professional reflection of psychology students: the way of enchancement

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
49128 Реалізація ідей сталого розвитку суспільства у баченні Майбутніх психологів
48483 Kompetencje kluczowe w ujęciu międzynarodowym i trening model rozwoju kompetencji osobistych i społecznych
46897 Precariat As an Anomic Vector ofthe Shadow Economy: Challenges and Threats to the Sustainable Development of Society
45744 Проблема адаптації сучасних підлітків до умов шкільного навчання
42412 Проблема усвідомлення особистістю покликання: теоретико-емпіричні аспекти
41789 Psychological Aspects of Professional Development: Through the Eyes of Students and Professors
37089 Динаміка академічної прокрастинації студентів
31751 Психологічні засади успішностіф професійного становлення студентів-психологів
30491 Роль рефлексивності майбутніх психологів у переживанні криз професійного навчання
24719 До питання самоменеджменту учнівської молоді
20467 Professional reflection of psychology students: the way of enchancement
19818 Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ
20245 Рефлексія як механізм професійної самореалізації викладача вищої школи
4383 Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології

Фахові видання, що затверджені МОН (24)

ID Назва Рік
49128 Реалізація ідей сталого розвитку суспільства у баченні Майбутніх психологів
48483 Kompetencje kluczowe w ujęciu międzynarodowym i trening model rozwoju kompetencji osobistych i społecznych
45744 Проблема адаптації сучасних підлітків до умов шкільного навчання
42412 Проблема усвідомлення особистістю покликання: теоретико-емпіричні аспекти
37089 Динаміка академічної прокрастинації студентів
36361 Semantic Universals of the «Picture of the World» of Future Counseling Psychologists
36359 Вплив зовнішнього середовища та психологічні умови на розвиток здатності молоді до підприємницької діяльності
31751 Психологічні засади успішностіф професійного становлення студентів-психологів
30491 Роль рефлексивності майбутніх психологів у переживанні криз професійного навчання
30013 Гармонізація становлення особистості майбутнього фахівця
29174 Формування психолоічної готовності студентв до майбутньої професійної діяльності
24719 До питання самоменеджменту учнівської молоді
24034 Суб’єктність як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
24386 Дослідження емоційної сфери в юнацькому віці
19720 Криза фахового навчання як підгрунтя емоційного вигорання студентів
19706 Життєвий успіх як когнітивна категорія студентів
23822 Analysis of correlation rates of personality's motivational sphere indicators
15622 Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості сучасного студента
7144 До проблеми самостійності у працевлаштуванні випускників вищої школи
4383 Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології
844 Professional Identity in Practice of Personality Training
4982 Професійна підготовка педагогів: досвід міждисциплінарного дослідження
1095
4976 Психологічні основи формування інноваційної готовності майбутніх учителів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
36671 Саморозвиток як механізм професійного становлення студента
31486 Проблема академічної прокрастинації студентів в умовах дистанційного навчання
19818 Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ
19064 Фармакогенетичні ензимопатії
10405 Mental resources of personality as the means of professional universe formation
11560 Розвиток фахової індивідуальності особистості у контексті модернізації освітнього простору
11546 Психолого-педагогчний простір фахової індивідуальності як осмислена акмеогенеза
7028 Витоки неперервної професійної орієнтації у працях вітчизняного дослідника Бориса Федоришина
4989 Компетентнісні орієнтири виміру особистісного зростання учнівської молоді
4912 Психологічний аналіз індивідуалізації професійної підготовки майбутніх вчителів

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
94 Член робочої групи Посольство США в Україні «Навколишнє середовище для кожного: уявлення та роздуми»

Шарі Вільсон, США

shari@projcentral.co

проект_ІЛ.pdf 01.09.2017-30.05.2018
174 Учасник проєкту Національне агентство освіти Фінляндії Розвиток кар’єрного радництва для України CARE Carita Cruz, Career Guidance Counsellor , HAMK наказ №667.pdf 01.08.2023-31.12.2025

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
23 Особливості самовдосконалення особистості у період раннього та пізнього підліткового віку http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28656/ 2019
139 Behavioral Analysis of Individuals in Crises https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40919/ 2022
329 Bridging Education and Sustainable Development: Assessing Future Psychologists’ Perspectives https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46246/ 2024

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
317 Свідомість як процес і результат «співвіднесення Я зі світом» монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40917/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
520 Університет прикладних наук, Хяме (Фінляндія) «Розвиток кар’єрного радництва для України CARE» 08-14.10.2023

Carita Cruz, EDU Research Unit, HAMK,  carita.cruz@hamk.fi

Учасник проєкту document

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
7 Столярчук Олеся Анатоліївна "Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму"\спеціальність 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ. document 2019

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
204 Проекти Жана Моне «Інтеграція в Європейський науковий простір (IESS)» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
433 Elderly people and global European safety Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
146 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
715 Фаховий модуль (стажування) - document 28.11.2017
921 Модуль з ІКТ - stazh_03_06_15_d2.pdf 03.06.2015
1588 Дидактичний модуль - Сергєєнкова О.П.2.pdf 13.05.2017
1780 Дослідницький модуль - document 20.10.2017
1809 Лідерський модуль - document 01.12.2017
2659 Дослідницький модуль Інший модуль document 20.09.2018
2660 Інше Інший модуль document 04.04.2018
4562 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
5578 інше Інший модуль document 24.09.2021
6605 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 24.06.2022
7219 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
8497 Інший Інший модуль Certificate 4.pdf 12.02.2023
8498 Діалог та медіація: Шлях до порозуміння Інший модуль document 17.02.2023
8499 Інший Інший модуль Certificate2.pdf 02.03.2023
8501 Інший Інший модуль Certificate 5.pdf 10.02.2023
8502 Життєстійкість молоді в умовах криз Інший модуль Certificate 6.pdf 10.02.2023
8503 Адаптація до цивільного життя. Курс для ветеранів та ветеранок Інший модуль Certificate 7.pdf 10.02.2023
8504 Сам собі терапевт. Інструменти психологічної самодопомоги для ветеранів та ветеранок Інший модуль Certificate 8.pdf 10.02.2023
8505 Управління якістю в охороні здоров'я Інший модуль Certificate 1.pdf 26.03.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
212 «Психологія в коміксах» Презентаційний тренінг Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
999 “Навчання, засноване на дослідженнях в системі забезпечення якості освіти” Інститутський форум Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
1146 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (17)

ID Назва Рік
46143 Я — студент
44698 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
41852 Я — студент
37185 Я — студент
31809 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
31834 Я — студент
27967 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
27966 Я — студент
25586 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20983 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20107 Я — студент
16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"
14990 Я — студент
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
3852 Я – студент: навч.посіб
6657 Я – студент: навч.посіб

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
46469 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт спеціальність 053 «Психологія» освітній рівень - перший (бакалаврський) освітня програма 053.00.03 Психологія бізнесу та управління
42608 Психологічні технології відбору та роботи з персоналом Методичні вказівки до виконання курсових робіт
12971 Мотиваційна сфера особистості: діагностично-розвивальний путівник
5980 Психологічний словник

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
810 Кризова психологія з практикумом (5 курс, ЕКП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2020 706 11.11.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1276 Психологія бізнесу та підприємництва (2 курс, ПБУ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6533 Інститут людини Кризова психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 10 5 10 10.12.2020
7841 Інститут людини Психологія бізнесу та підприємництва (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
9883 Інститут людини Кризова психологія з практикумом (5 курс, ЕКПС, денна) Магістр Денна 10 4 не враховується 30.11.2021
10833 Інститут людини Психологія бізнесу та підприємництва (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
13133 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кризова психологія з практикумом (5 курс, ЕКП, денна) Магістр Денна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
640 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,65 30.12.2016
1420 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,59 12.01.2017
2257 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,45 27.12.2018
2887 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,91 28.12.2019
4036 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,00 28.12.2020
4437 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,05 28.12.2021
5740 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,68 30.12.2022
6607 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,28 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
82 Михайловська Олена Сергіївна IV Педагогічна та вікова психологія I 2019