Додаткові відомості

Освіта

2008 – Університет банківської справи Національного
банку України, магістр з обліку і аудиту

2013 – кандидат економічних наук

2014 – доцент кафедри обліку і аудиту
Перелік місць роботи

§  04.09.2022 – по теперішній часдоцент кафедри
фінансів Факультету економіки та управління Київського столичного університету імені
Бориса Грінченка§  04.10.2021 – 30.06.2022 – доцент кафедри фінансів та економіки
Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені
Бориса Грінченка (за сумісництвом)§  01.04.2008 – 30.05.2022 – ДВНЗ «Університет
банківської справи» (на посадах: від лаборанта до доцента; 2018-2020 н.р. – на
посаді завідувача кафедри обліку і оподаткування).§ з 2017 – тренер на курсах підвищення кваліфікації
кредитних посередників, керівників і головних бухгалтерів фінансових компаній;
тренер з Фінансової грамотності для вчителів та учнів.

Теми дисертацій (захищених)
2012 - "Обліково-аналітичне забезпечення міжбанківських кредитних операцій в Україні"
Громадська активність
Активно брала участь у заходах з фінансової грамотності для вчителів і учнів

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 73 4 2 2024.07.16 12:36:32 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 64 3 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
826 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів 25.2 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Mariana-Sulyma/stats

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9294 «Взаємодія держави та ІТ-бізнесу» . GenesisEducationKyiv document.pdf
9219 «Цифрова трансформація в економіці, фінансах, менеджменті та підприємництві» Вплив подій після звітної дати на фінансовий стан і результати діяльності банків Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9051 Social Aspects of Market Economy. Sustainability and Health Economics BUSINESS IN UKRAINE DURING THE YEAR OF WAR: TRANSFORMATION AND CHALLENGES Faculty of Law and Economics of the Jan Długosz University in Częstochowa Poland. document.pdf
8838 Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції Бухгалтерський облік знецінення фінансових інструментів Херсонський національний технічний університет document.pdf
8839 Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон'юнктури Автоматизація обліку розрахунків із заробітної плати Київський національний університет технологій та дизайну document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
47112 Облік основних засобів підприємства в умовах воєнного стану

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
47112 Облік основних засобів підприємства в умовах воєнного стану
46040 Трансформація бізнесу в Україні за рік війни

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
323 Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
302 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів Аналітик-дослідник 26.04.2023

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7127 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2022
7347 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
7737 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
7782 ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ Інший модуль document 19.10.2021
7783 Створення та розвиток IT-продуктів Інший модуль document 24.02.2023
7887 Маркетинг -ІТ продуктів Інший модуль Сертифікат_Маркетинг ІТ.pdf 04.08.2023
7939 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8073 Teachers’ Talking Time Інший модуль document 20.06.2023
8074 Маркетинг ІТ-продуктів Інший модуль document 04.08.2023
8604 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023
8728 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
8902 Цифровий модуль Фаховий модуль (за кордоном) nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023
9078 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
10124 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль nakaz_sertyfikatsiia_april_2024.pdf 02.05.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1703 Управлінський облік (4 курс, ФіК, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023
1774 Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами (2,3 курс, КВД, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2024 420 02.05.2024
1821 Бухгалтерський облік (2 курс, ФіК, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2024 480 03.06.2024

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
13435 Факультет економіки та управління Управлінський облік (4 курс, ФіК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13659 Факультет економіки та управління Міжнародні стандарти фінансової звітності (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5305 Кафедра фінансів 4,80 30.12.2022
6195 Кафедра фінансів 4,90 30.12.2023