Додаткові відомості

Освіта

2008 – Університет банківської справи Національного
банку України, магістр з обліку і аудиту

2013 – кандидат економічних наук

2014 – доцент кафедри обліку і аудиту
Перелік місць роботи

§  04.09.2022 – по теперішній часдоцент кафедри
фінансів Факультету економіки та управління Київського університету імені
Бориса Грінченка§  04.10.2021 – 30.06.2022 – доцент кафедри фінансів та економіки
Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені
Бориса Грінченка (за сумісництвом)§  01.04.2008 – 30.05.2022 – ДВНЗ «Університет
банківської справи» (на посадах: від лаборанта до доцента; 2018-2020 н.р. – на
посаді завідувача кафедри обліку і оподаткування).§ з 2017 – тренер на курсах підвищення кваліфікації
кредитних посередників, керівників і головних бухгалтерів фінансових компаній;
тренер з Фінансової грамотності для вчителів та учнів.

Теми дисертацій (захищених)
2012 - "Обліково-аналітичне забезпечення міжбанківських кредитних операцій в Україні"
Громадська активність
Активно брала участь у заходах з фінансової грамотності для вчителів і учнів

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 39 3 2 0 2023.04.05 15:49:24 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 30 2 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
826 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів 1 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Mariana-Sulyma/stats

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9294 «Взаємодія держави та ІТ-бізнесу» . GenesisEducationKyiv document.pdf
9219 «Цифрова трансформація в економіці, фінансах, менеджменті та підприємництві» Вплив подій після звітної дати на фінансовий стан і результати діяльності банків Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9051 Social Aspects of Market Economy. Sustainability and Health Economics BUSINESS IN UKRAINE DURING THE YEAR OF WAR: TRANSFORMATION AND CHALLENGES Faculty of Law and Economics of the Jan Długosz University in Częstochowa Poland. document.pdf
8838 Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції Бухгалтерський облік знецінення фінансових інструментів Херсонський національний технічний університет document.pdf
8839 Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон'юнктури Автоматизація обліку розрахунків із заробітної плати Київський національний університет технологій та дизайну document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
47112 Облік основних засобів підприємства в умовах воєнного стану

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
47112 Облік основних засобів підприємства в умовах воєнного стану
46040 Трансформація бізнесу в Україні за рік війни

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
323 Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7127 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2022
7347 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
7737 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
7782 ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ Інший модуль document 19.10.2021
7783 Створення та розвиток IT-продуктів Інший модуль document 24.02.2023
7887 Маркетинг -ІТ продуктів Інший модуль Сертифікат_Маркетинг ІТ.pdf 04.08.2023
7939 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8073 Teachers’ Talking Time Інший модуль document 20.06.2023
8074 Маркетинг ІТ-продуктів Інший модуль document 04.08.2023
8604 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5305 Кафедра фінансів 4,80 30.12.2022