Додаткові відомості

Освіта
вища
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 1 1 0 1 2023.11.22 12:42:02 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 1 1 0

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
42747 Ділова гра як ефективний метод розвитку комунікативних компетентностей під час вивчення іноземних мов

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
45556 Підвищення рівня мотивації до навчання у закладах вищої освіти
42747 Ділова гра як ефективний метод розвитку комунікативних компетентностей під час вивчення іноземних мов

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
6533 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
6702 інше Інший модуль document 08.08.2022
6703 інше Інший модуль document 22.08.2022
7337 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
8202 Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» Інший модуль 2023_04_05 Сертифікати «Нова українська школа» (ПідпВіннікова) (Англ_Укр) _232 (укр)+7(англ)-85.pdf 06.04.2023
8203 Критичне мислення для освітян Інший модуль document 23.07.2023
8204 Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям? Інший модуль Сертифікат 23.pdf 21.06.2023
8205 Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів Інший модуль document 06.07.2023
8206 Використання навчальних ІКТ у викладанні іноземних мов Інший модуль document 20.11.2023
8511 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1499 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9194 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10106 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12136 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2022
12391 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2022
12520 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2022
12537 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2022
12539 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2022
12565 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5689 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,70 30.12.2022