Додаткові відомості

Освіта
вища
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 7 1 0 2024.05.21 13:29:32 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 7 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
997 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 0.1 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Chaplinska

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
42747 Ділова гра як ефективний метод розвитку комунікативних компетентностей під час вивчення іноземних мов

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
45556 Підвищення рівня мотивації до навчання у закладах вищої освіти
42747 Ділова гра як ефективний метод розвитку комунікативних компетентностей під час вивчення іноземних мов

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
48520 Організація самостійної роботи студентів на практичних заняттях з іноземної мови

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
626 Університет імені Масарика, Брно (Чехія) Міжнародне стажування 04.10-22.11.2023

Zdenka Vagnerova, IRO coordinator

Учасник програми НаталіяЧаплінська.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
6533 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
6702 інше Інший модуль document 08.08.2022
6703 інше Інший модуль document 22.08.2022
7337 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
8202 Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» Інший модуль 2023_04_05 Сертифікати «Нова українська школа» (ПідпВіннікова) (Англ_Укр) _232 (укр)+7(англ)-85.pdf 06.04.2023
8203 Критичне мислення для освітян Інший модуль document 23.07.2023
8204 Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям? Інший модуль Сертифікат 23.pdf 21.06.2023
8205 Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів Інший модуль document 06.07.2023
8206 Дидактичний модуль Інший модуль document 20.11.2023
8511 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8852 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
9329 Основи роботи з ЕНК Цифровий модуль document 01.04.2024
9513 Школа стійкості Інший модуль certificate_школа стійкості.pdf 09.02.2024
9514 Медіаграмотність: практичні навички Дидактичний модуль медіаграмотність.pdf 02.01.2024
9515 Освітні інструменти критичного мислення Дидактичний модуль критичне мислення.pdf 08.01.2024
9516 Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях Інший модуль Certificate_цивільна оборона.pdf 16.01.2024
9655 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1499 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, ДО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9194 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10106 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12136 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2022
12391 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2022
12520 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2022
12537 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2022
12539 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2022
12565 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2022
12912 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13196 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13198 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2023
13203 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2023
13330 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13350 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2023
13352 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2023
13372 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2023
13520 Факультет педагогічної освіти Лінгвокраїнознавство (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5689 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,70 30.12.2022
6565 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,65 30.12.2023