Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова, 1992.
Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, 1997.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003.
Перелік місць роботи
СШ №184, 290, 129; 1992-1996 рр.
Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, старший викладач. 1996 -2003 рр.
Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри англійської мови (іноземних мов) 2003 - 2022 рр.
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація "Дидактичні умови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів". 13.00.09 - Теорія навчання. 2002 р.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 28 3 1 2023.03.14 14:57:17 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 15 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
232 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 1.1 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Olshanskyi

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10166 ІІ Міжнародна наукова конференція теорія модернізації в контексті сучасної світової науки ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ м. Ужгород document.pdf
10161 ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної науки та освіти» ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ м.Львів document.pdf
10130 Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та виклики ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ м. Кривий Ріг document.pdf
10126 Наука та освіта в умовах викликів сьогодення Особливості змісту навчання англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх політологів м. Чернігів document.pdf
10125 TEACHING ENGLISH IN WARTIME: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR COMMUNITY BUILDING AND SOCIAL CHANGE THE DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATIVE SKILLS IN THE PROCESS OF JOURNALIST PROFESSIONAL TRAINING м. Львів document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
48911 Ефективні підходи до навчання англомовної лексики майбутніх журналістів у контексті їх професійної підготовки
30401 Зміст навчання англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх фахівців з медіакомунікацій
25411 Особливості підготовки студентів немовних спеціальностей до складання міжнародних стандартизованих екзаменів з англійської мови
22142 Формування комунікативної компетентності в англійській мові майбутніх фахівців з медіакомунікацій у контексті їх професійної підготовки

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
48911 Ефективні підходи до навчання англомовної лексики майбутніх журналістів у контексті їх професійної підготовки
48912 Формування англомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей на основі читання фахової літератури
47090 Підходи до навчання англомовного читання та аудіювання майбутніх журналістів у процесі їх професійної підготовки
30401 Зміст навчання англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх фахівців з медіакомунікацій
25411 Особливості підготовки студентів немовних спеціальностей до складання міжнародних стандартизованих екзаменів з англійської мови
22142 Формування комунікативної компетентності в англійській мові майбутніх фахівців з медіакомунікацій у контексті їх професійної підготовки
1784 Навчально-дослідна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
48301 Особливості змісту навчання англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх політологів
47123 The development of english language communicative skills in the process of journalist professional training
20799 The use of modern tools for teaching English in the process of the professional training of media communication specialists
20721 The formation of the English language socio-cultural competence by the future media communication specialists in the context of their professional training
10515 Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки
492 Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки
1780 Нові підходи до формування професійних навичок і вмінь як необхідного компоненту методичної підготовки вчителів іноземної мови
1783 Зміст формування мовної компетенції як необхідної передумови навчання іншомовної комунікації у професійній сфері
1782 Викладання основ зарубіжної методики навчання англійської мови як важливий компонент професійної підготовки вчителя-іноземного філолога
1781 Дидактичні особливості навчання іноземних мов із використанням сучасних інформаційних технологій у процесі фахової підготовки вчителів-філологів в умовах кредитно-модульної системи навчання

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
645 Фаховий модуль (стажування) - document 03.05.2017
814 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1182 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2123 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
7282 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.12.2022
9445 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
10457 Формування умінь іншомовного писемного мовлення майбутніх журналістів у контексті їхньої професійної підготовки
9141 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів та ІНДЗ з методики викладання іноземної мови

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6427 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7362 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7363 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7548 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7554 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
9285 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9287 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (2-3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11278 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11508 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11588 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
492 Кафедра іноземних мов 3,75 30.12.2016
1323 Кафедра іноземних мов 4,48 12.01.2017
2154 Кафедра іноземних мов 4,59 27.12.2018
2841 Кафедра іноземних мов 4,43 28.12.2019
3939 Кафедра іноземних мов 4,12 28.12.2020
4427 Кафедра іноземних мов 4,33 28.12.2021
5815 Кафедра англійської мови та комунікації 4,56 30.12.2022
6696 Кафедра англійської мови та комунікації 4,77 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
132 1-й тур загальноуніверситетської студентської олімпіади для немовних спеціальностей Київський університет імені Бориса Грінченка 21.11.2017