Додаткові відомості

Освіта
Київський Державний педагогічний інститут ім. М Горького, 1984
Перелік місць роботи
Академія праці і соціальниї відносин ФПУ
Теми дисертацій (захищених)
Дослідження та розробка методів і математичних моделей інформаційної підтримки автоматизованої системи управління ремонтно–технічного обслуговування
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 118 7 5 2024.05.13 10:59:40 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 72 6 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
327 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 20.6 5 2023 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Mashkina

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7830 MATHEMATICAL MODELING, OPTIMIZATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ДЛЯ ИМИТАЦИИ ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ Chişinău – Київ –Batumi document.pdf
5178 XVIІI Міжнародна науково-практична конференція «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ» Застосування імітаційного моделювання при підготовці студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» Київ document
1842 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» ДОСВІД МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА» Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
37639 Математичне та комп’ютерне моделювання як невiд’ємна частина математичної освiти студентів різних спеціальностей
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
48593 Ontological Approach in Modern Educational Processes
43065 Experience in training specialists with mathematical computer modeling skills, taking into account the needs of the modern labor market

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
42328 Mathematical models of respiratory and blood circulatory system
42330 Mathematical Model for the Investigation of Human Organism Functional Self-organisation
39324 Mathematical model for the investigation of hypoxic states in the heart muscle at viral damage
39323 Математична модель функціональної системи дихання для дослідження впливу шкідливих органічних сполук у промислових регіонах
33500 Mathematical model of the immune system of continuous interaction system operator
33493 Integrated mathematical modelfor imitation of the course of viral disease and correction of the induced hypoxic state
30532 Compromise solution of conflict situations in the problem of optimal control in decision making under the complex situational conditions
30530 Mathematical models for development and compensation of hypoxic states during ischemic heart disease in flight crews’ personnel
21897 Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «соціальна інформатика»
15648 Математичні моделі та інтегральна оцінка надійності систем організму в екстремальних умовах
10724 Information support of estimation of reliability of the operator's work in conditions of increased situational voltage

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
42328 Mathematical models of respiratory and blood circulatory system
42330 Mathematical Model for the Investigation of Human Organism Functional Self-organisation
39324 Mathematical model for the investigation of hypoxic states in the heart muscle at viral damage
39323 Математична модель функціональної системи дихання для дослідження впливу шкідливих органічних сполук у промислових регіонах
33500 Mathematical model of the immune system of continuous interaction system operator
33493 Integrated mathematical modelfor imitation of the course of viral disease and correction of the induced hypoxic state
30532 Compromise solution of conflict situations in the problem of optimal control in decision making under the complex situational conditions
30530 Mathematical models for development and compensation of hypoxic states during ischemic heart disease in flight crews’ personnel
20291 Algorithmic and program support for optimization of interval hypoxic training modes selection of pilots
21896 SOFTWARE FOR THE RELIABILITY INVESTIGATION OF OPERATOR PROFESSIONAL ACTIVITY FOR “HUMAN-MACHINE” SYSTEMS
17664 Дослідження надійності роботи операторів при змінах температурних умов
15648 Математичні моделі та інтегральна оцінка надійності систем організму в екстремальних умовах

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
30533 Застосування імітаційного моделювання при підготовці студентів спеціальності «Комп’ютерні науки»
7009 STUDY OF HYPOMETABOLISM PROCESS DURING THE WORK AT HIGHLANDS
8179 Моделюваня розвитку втоми при напруженій м'язовій діяльності у спортсменів високої кваліфікації
8170 Інтегральна оцінка фізичного стану осіб, що виконують важку роботу в екстремальних умовах високогір'я на основі моделей лінійної регресії
8154 Роль дистанційного навчання при підготовці студентів економічних спеціальностей

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
351 Mathematical Model for the Investigation of Human Organism Functional Self-organisation фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42330/ 2022

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
60 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту
72 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
159 «Підвищення знань у студентів, зацікавлених у кар'єрі в ІТ шляхом негайного використання навчального підходу» ЄВРАЗІЯ Коллективний - 2018
165 «Розвиток науки, техніки, інженерного і математичної освіти: університети підтримують нові, інноваційні експерименти для дітей (UNIKIDS)» Європейська комісія Коллективний - 2018
166 «Електронне навчання в культурному розмаїтті - розвиток цифрових та міжкультурних компетенцій в умовах глобалізації та оцифрування (ELCDnet)» Європейська комісія Коллективний - 2018
210 Модуль Жана Моне «Міждисциплінарний підхід до вивчення великих даних у контексті інтеграції українських студентів у європейський простір» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
791 Research of tools and methods of blended learning of students of informatics specialties during studying professional disciplines Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2023
823 RBL Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
13 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html
82 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
49 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук Аналітик-дослідник 17.08.2022

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
662 Модуль з ІКТ - document 16.12.2013
1400 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1459 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
1555 Інше - document 22.05.2017
1641 Фаховий модуль (стажування) - document 19.08.2017
2911 Інше Інший модуль CERTIFICATE OF ATTENDANCE-Iryna Mashkina.pdf 23.02.2019
4533 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
5415 інше Інший модуль document 30.06.2021
6474 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6606 інше Інший модуль document 08.08.2022
6607 інше Інший модуль document 22.08.2022
6626 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.08.2022
7046 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
8607 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023
8798 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_04.12.2023-1-8.pdf 04.12.2023
9503 Ефективні лідерські стратегії в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9643 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
6046 Курсова робота з методики навчання інформатики: методичні рекомендації

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
770 Принципи і технології інформаційно-аналітичної діяльності (5 курс, МАТ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 464 01.09.2020
801 Інформаційно-аналітичні системи. Smart технології (5 курс, ІАН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
802 Моделювання систем і процесів (5 курс, ІАН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
905 Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1211 Технології проектування та адміністрування баз і сховищ даних (6 курс, ІАН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2022 212 02.05.2022
1212 Сучасні бази і сховища даних (5 курс, МАТ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2022 212 02.05.2022 22/23 н.р.
1619 Комп'ютерне моделювання систем (5 курс, ІАС, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (39)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в галузі освіти (1 курс, Ф) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 25.11.2016
35 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології навчання (1 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується 25.11.2016
37 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології (1 курс, КО(Л)) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 25.11.2016
144 Факультет інформаційних технологій та управління Основи інформатизації освіти (5 курс) Магістр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
562 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні соціальними системами (6 курс, СІ) Магістр Денна 2 5 не враховується 28.12.2017
563 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ прогнозування соціальних процесів (6 курс) Магістр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
3676 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у професійній діяльності (5 курс) Магістр Денна 4 не враховується не враховується 28.12.2018
3695 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в галузі психології (2 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
3770 Факультет інформаційних технологій та управління Методологія проектування сучасних баз даних (5 курс) Магістр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3776 Факультет інформаційних технологій та управління Моделювання систем і процесів (5 курс) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 28.12.2018
5078 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в галузі спеціальної освіти (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 27.12.2019
5082 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у професійній діяльності (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5180 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-аналітичні системи. Smart технології (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
6335 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у професійній діяльності (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6951 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладне математичне і комп`ютерне моделювання (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6960 Факультет інформаційних технологій та управління Принципи і технології інформаційно-аналітичної діяльності (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020
7230 Факультет інформаційних технологій та управління Технології аналізу й обробки інформації (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7238 Факультет інформаційних технологій та управління Технології проектування та адміністрування баз і сховищ даних (6 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7520 Факультет інформаційних технологій та управління Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ІНФ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8335 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) Магістр Денна 6 не враховується 10 10.12.2020
8469 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-аналітичні системи. Smart технології (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 7 5 10 31.12.2020
8543 Факультет інформаційних технологій та управління Моделювання систем і процесів (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 7 5 10 31.12.2020
9121 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у професійній діяльності (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9706 Факультет інформаційних технологій та управління Технології аналізу й обробки інформації (2-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9713 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в галузі спеціальної освіти (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9714 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у професійній діяльності (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9751 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-аналітичні системи. Smart технології (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 9 5 3 30.11.2021
9986 Факультет інформаційних технологій та управління Моделювання систем і процесів (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 9 4 3 30.11.2021
10172 Факультет інформаційних технологій та управління Принципи і технології інформаційно-аналітичної діяльності (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10453 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021
10897 Факультет інформаційних технологій та управління Технології проектування та адміністрування баз і сховищ даних (6 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10987 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології у психології (2 курс, ПП, КП, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11499 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ у професійній діяльності (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11601 Факультет інформаційних технологій та управління Викладання у вищій школі (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
12499 Факультет інформаційних технологій та математики Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12624 Факультет інформаційних технологій та математики Технології проектування та адміністрування баз і сховищ даних (5-6 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
12785 Факультет інформаційних технологій та математики Сучасні бази і сховища даних (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
13305 Факультет інформаційних технологій та математики Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13700 Факультет інформаційних технологій та математики Комп'ютерне моделювання систем (5 курс, ІАС, денна) Магістр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
474 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,51 30.12.2016
1594 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,64 12.01.2017
2107 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,95 27.12.2018
2547 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,82 28.12.2019
3878 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,66 28.12.2020
5074 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,61 28.12.2021
5466 Кафедра комп'ютерних наук 4,49 30.12.2022
6358 Кафедра комп'ютерних наук 4,60 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
104 Роїк Максим Іванович V Комп'ютерні науки I 2019