Додаткові відомості

Освіта
В 1997 році закінчила Богуславський педагогічний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького з відзнакою за спеціальністю «Початкове навчання» та присвоєно кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя іноземної (англійської) мови в початкових класах;

В 2001 році закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка з відзнакою і отримала вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів;

В 2008 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкова навчання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
"Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 4 1 2024.05.18 06:08:49 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
290 Кафедра початкової освіти AAC-5542-2022 3 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2469124; https://www.webofscience.com/wos/author/record/32289290
437 Кафедра початкової освіти AAC-5542-2022 5 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2469124; https://www.webofscience.com/wos/author/record/32289290

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 65 5 2 2024.05.17 10:16:26 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 36 4 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
142 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 33 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Visnivska

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5450 XIX Міжнародна науково-практична конференція \ До питання виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів Франкфурт-на-Майні, Німеччина document
5374 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри». Експериментальна перевірка дієвості методики формування громадянських умінь молодших школярів засобами медіаосвітніх технологій Київ document.pdf
5449 Підвищуємо кваліфікацію онлайн Переваги і недоліки дистанційного навчання Цифрове видавництво MCFR та «Вища школа освітнього менеджменту» document
4952 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Досвід національно-патріотичного виховання школярів у країнах Західної Європи Київський університет імені Бориса Грінченка document
4951 Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи" Організація діяльності вчителів щодо формування медіаграмотності молодших школярів Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
3940 ІІ Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Досвід Європейських країн забезпечення природничо-математичної неперервної освіти майбутнього вчителя початкової школи Київ document
3939 Всеукраїнська науково-практина конференція "Особистість у просторі виховних інновацій" Досвід національно-патріотичного виховання учнів початкової школи в країнах Східної Європи Київ document
3315 Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературної освіти (пам'яті О.Р. Мазуркевича та П.К. Волинського)" Формування громадянської компетентності молодших школярів на уроках літературного читання м. Умань document
2313 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації" Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності Київ document
121 Друга всеукраїнська науково-практична конференція "Комунікаційні стратегії сучасної школи" Поговоримо про милосердя Київ document
1240 Міжнародна науково-практична конференція "Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи" Змістове забезпечення підготовки педагогів шкіл-інтернатів до виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15224 Теоретико-методичні основи виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
31977 Практичні аспекти реалізації проблеми виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів
33813 Е-навчання як засіб підготовки майбутніх учителів до формування громадянських умінь молодших школярів
27811 Підготовка вихователів шкіл-інтернатів до виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку
30677 Педагогічні умови виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів
22242 Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
44699 The Use of Innovative Technologies in the Process of Forming the Competence of Future Elementary School Teachers as a Requirement of Postmodern Development of Society
45263 Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент"
41666 The influence of natural objects on the emergence and overcoming of the child's anxiety during interaction with others at the beginning of children's teaching at school
41660 The phenomenon "Nature" in social and individual culture, in socio-cultural reality and in socio-cultural experience of mankind and man
37123 Training Primary School Teachers to Organize Collective Forms of Work in Small Rural Schools
27276 Модель підприємницької корпоративної освіти та перспективи професійного розвитку менеджерів в Україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
48563 Involvement of future teachers in the learning process as a determinant of influence on the orientation of their professional thinking in pedagogical activities
48562 Варіативність розуміння феномену «щастя» в наукових працях та учнівському досвіді
44699 The Use of Innovative Technologies in the Process of Forming the Competence of Future Elementary School Teachers as a Requirement of Postmodern Development of Society
45263 Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент"
35506 Забезпечення пріоритетності охорони здоров’я в діяльності держави
40213 Проблема асертивності особистості спортсмена та ступінь його впевненості в собі
33457 Дуальна підготовка фахівця в рамках педагогічного закладу вищої освіти
30677 Педагогічні умови виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
48565 Засоби підвищення життєстійкості особистості в умовах війни
48536 Формування у майбутніх учителів початкової школи готовності до роботи в класах з інклюзичним навчанням
45133 Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів під час воєнних дій в україні
45394 Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до проведення науково-педагогічних досліджень
35506 Забезпечення пріоритетності охорони здоров’я в діяльності держави
40213 Проблема асертивності особистості спортсмена та ступінь його впевненості в собі
33457 Дуальна підготовка фахівця в рамках педагогічного закладу вищої освіти
20787 Історико-педагогічні аспекти проблеми виховання милосердя в молодого покоління
24351 Виховання морального вчинку студентів в університетському освітньому середовищі
20547 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до виховання милосердя у молодших школярів
4789 ВОСПИТАНИЕ МИЛОСЕРДИЯ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ: СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
4790 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
31930 До питання виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів
24487 Досвід національно-патріотичного виховання школярів в країнах Східної Європи
19315 Виховання турботливості у першокласників
21955 Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності
15306 Змістове забезпечення підготовки педагогів шкіл-інтернатів до виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку
13798 Теоретичні засади організації добротворчої діяльності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів
18393 Поговоримо про милосердя
4787 ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
4418 ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У ДІТЕЙ – ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
4794 ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
4786 Виховання милосердя як психолого-педагогічна проблема
4788 ЕМПАТІЯ ЯК СКЛАДОВА ВИХОВАНОСТІ МИЛОСЕРДЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ: ЗМІСТ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ
4827 ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ- ІНТЕРНАТІВ ДО ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
741 Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання милосердя у молодших школярів
4828 ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
4792 СПЕЦИФІКА ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
4791 ПОНЯТТЯ МИЛОСЕРДЯ І ЙОГО ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ
4793 ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
111 Педагогічні умови виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30677/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
342 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document
633 Університет імені Масарика, Брно (Чехія) Міжнародне стажування 04.10-22.11.2023

Zdenka Vagnerova, IRO coordinator

Учасник програми document

Участь у державних науково-дослідних проєктах (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
7 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017 член науково-методичної ради
20 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
572 Development of professional potential of future primary school teachers using the experience of Europe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
819 EU triad Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
106 Навчаємось разом МЗС Фінляндії Виграно Лист ректору Київського університету_Ukr.pdf 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
177 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
924 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1048 Фаховий модуль (стажування) - document 30.06.2015
1814 Лідерський модуль - document 01.12.2017
2724 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018
3246 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
3842 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2020
4241 інше Інший модуль document 29.05.2020
4884 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
4963 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
6149 інше Інший модуль document 22.12.2021
6650 інше Інший модуль document 08.08.2022
7271 інше Інший модуль document 23.12.2022
7388 ІКТ (енк) Інший модуль наказ № 756.pdf 29.12.2022
7752 Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти Інший модуль document 01.03.2023
8612 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023
8729 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
8859 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
44 Людина і природа Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 12 Не зазначено 01.03.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
24238 Зошит-посібник №9 "Зростаємо здоровими"
20911 Я - школяр. Я - школярка. Зошит - посібник №1
4826 ВИХОВУЄМО МИЛОСЕРДЯ (науково-методичний посібник для педагогів початкової школи загальноосвітніх шкіл-інтернатів)

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
167 Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): природознавства (5 курс, ПО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2015 255 03.06.2015
497 Основи суспільствознавства з методикою навчання (4 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 446 27.06.2019
557 Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (4 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 735 31.10.2019
837 Громадянська та історична освіта (2-3 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1374 Громадянська та історична освіта з методикою навчання (4 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5349 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (4 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується 10 27.12.2019
5425 Педагогічний інститут Основи суспільствознавства з методикою навчання (4 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 10 27.12.2019
6156 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6193 Педагогічний інститут Громадянська та історична освіта (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 10.12.2020
6636 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6652 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (6 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 10.12.2020
6653 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (7 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 10.12.2020
8647 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
9301 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9307 Педагогічний інститут Громадянська та історична освіта з методикою навчання (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10574 Педагогічний інститут Громадянська та історична освіта (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 3 30.11.2021
11182 Педагогічний інститут Практика виробнича (навчально-методична) (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12161 Факультет педагогічної освіти Громадянська та історична освіта з методикою навчання (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12549 Факультет педагогічної освіти Громадянська та історична освіта (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12941 Факультет педагогічної освіти Громадянська та історична освіта з методикою навчання (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13358 Факультет педагогічної освіти Громадянська та історична освіта (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
608 Кафедра початкової освіти 4,62 30.12.2016
1005 Кафедра початкової освіти 4,63 12.01.2017
1867 Кафедра початкової освіти 4,67 26.12.2018
3218 Кафедра початкової освіти 4,86 28.12.2019
3591 Кафедра початкової освіти 4,87 28.12.2020
4573 Кафедра початкової освіти 4,86 28.12.2021
5730 Кафедра початкової освіти 4,93 30.12.2022
6605 Кафедра початкової освіти 4,99 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
63 Колесник Марія Миколаївна Педагогічний інститут III Початкова освіта III document 2019