Додаткові відомості

Освіта

У 1998 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, спеціальність - "Всесвітня історія", кваліфікація - вчитель правознавства та історії.

У 2012 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України, спеціальність - "Регіональне врядування", кваліфікація - магістр державного управління.

У 2016 році  закінчила  аспірантуру Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

У 2020 році закінчила докторантуру Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Перелік місць роботи

- 2022 - по теперішній час - завідувач кафедри міжнародної економіки Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

- 2022 - по теперішній час - професор кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

- 2020 - 2021 роки - доцентр кафедри освітнього лідерства Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

- 2016- 2022 роки - заступник
завідувача, професор кафедри міжнародного обліку і аудиту Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

-  2013 -­­ 2016 роки –
старший викладач кафедри всесвітньої історії Київського університету імені
Бориса Грінченка.-  2012 - 2013 роки – голова
правління громадської організації «Соціальна справедливість  «СОВІСТЬ».-  2010  - 2012 роки ­­ –  Радник Київського
міського голови при Київській міській державній адміністрації.
Відповідальна за гуманітарний напрямок – медицина, освіта, соціальний захист.-  березень-червень
2010 року – в.о. заступника голови Київської міської державної адміністрації.-  2006-2010
роки – директор Київського міського центру освітньо-культурного розвитку.-  2008
-2010 роки – Радник Київського міського Голови на громадських засадах з питань
забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок.-  2007-2008
роки – викладач кафедри всесвітньої історії Інституту історичної освіти
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.-  2005-2006
роки – директор з корпоративних питань юридичного центру «Еквітас».-  2001-2005
роки – асистент кафедри загальної історії Історичного факультету Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.-  1999-2000 роки – помічник-консультант народного
депутата України.-  1998-1999 роки – консультант аналітичного
відділу ТОВ «Юридична міжнародна служба», помічник-консультант народного
депутата України на громадських засадах.-  1997-1998 роки – помічник-консультант народного
депутата України на громадських засадах.

Теми дисертацій (захищених)

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: «Глобалізаційна диверсифікація фінансових ринків країн Південно-Східної Азії» (2016 р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: «Глобальне конкурентне лідерство США: Нова парадигма і стратегічні пріоритети» (2021 р.).

Громадська активність
З 2018 року по теперішній час – почесний президент громадської організації «Соціальна справедливість «СОВІСТЬ».
З 2012 року по теперішній час – член міжнародної громадської організації зі статусом учасника діяльності Ради Європи «Міжнародна антитерористична єдність».
З 2013 по 2018 рік – голова правління громадської організації «Соціальна справедливість «СОВІСТЬ».
З 2006 року по теперішній час – депутат Київської міської ради V-IX скликань.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2024.06.19 06:03:27 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 64 3 0 2024.05.30 20:39:07 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 55 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
994 Факультет економіки та управління Кафедра міжнародної економіки 57.3 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Alla-Shlapak/stats

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9452 Міжнародне співтовариство та Україна в сучасних глобальних цивілізаційних процесах: актуальні економічні, політико-правові, безпекові та соціально-гуманітарні аспекти Соціальний демпінг як інструмент регуляторної конкуренції ДВНЗ «Ужгородський національний університет» document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
48245 Digital transformation of international trade in the context of global competition: technological innovations and investment priorities

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
48499 Social security of the city: content, impact factors and evaluation indicators
48497 Економіка міста: безпека та соціальна складова
48856 Маркетингові стратегії міжнародних компаній на українському ринку товарів повсякденного попиту
48631 Управління соціальною безпекою в умовах цифрової економіки: локальний рівень
48501 Формування маркетингової стратегії міжнародної компанії: інноваційність, ризик-орієнтованість
48245 Digital transformation of international trade in the context of global competition: technological innovations and investment priorities
45730 Institutional provision of tariff and non-tariff regulation of cross-border trade
45732 Інновації як драйвер цифрової трансформації світової економіки в умовах техноглобалізму: вплив нових бізнес-моделей на розвиток міжнародної торгівлі товарами і послугами
45717 Глобальна нестабільності крізь призму фінансового, фіскального і монетарного домінування: дилеми регуляторної політики в міжнародних масштабах
45734 Комперативний аналіз поняття «організаційний механізм» у сучасному науковому просторі
45738 Міжнародна економічна політика як середовище реалізації стратегій розвитку країн, що розвиваються: від регуляторних обмежень до інституційних можливостей
45724 Платформізація цифрової економіки чи техноглобалізм цифрових платформ? Трансформаційний потенціал діджиталізованих екосистем для міжнародного бізнесу
45733 Потенціал макропруденційної і грошово-кредитної політик в синхронізації фінансових, боргових і бізнес-циклів: канали трансмісії в управлінні ризиками та ліквідністю

Фахові видання, що затверджені МОН (19)

ID Назва Рік
48498 City target programs as tools for ensuring social security of city residents
48499 Social security of the city: content, impact factors and evaluation indicators
48497 Економіка міста: безпека та соціальна складова
48856 Маркетингові стратегії міжнародних компаній на українському ринку товарів повсякденного попиту
48631 Управління соціальною безпекою в умовах цифрової економіки: локальний рівень
48501 Формування маркетингової стратегії міжнародної компанії: інноваційність, ризик-орієнтованість
48245 Digital transformation of international trade in the context of global competition: technological innovations and investment priorities
45732 Інновації як драйвер цифрової трансформації світової економіки в умовах техноглобалізму: вплив нових бізнес-моделей на розвиток міжнародної торгівлі товарами і послугами
45721 Від промислових екосистем до екосистем цифрової економіки: нові бізнес-моделі і моделі конкруенції в умовах діджиталізації міжнародної торгівлі товарами і послугами
45717 Глобальна нестабільності крізь призму фінансового, фіскального і монетарного домінування: дилеми регуляторної політики в міжнародних масштабах
45722 Динаміка американського долара і цін сировинних товарів як кон’юнкутроформуючі чинники макроекономічного середовища і умов торгівлі
45734 Комперативний аналіз поняття «організаційний механізм» у сучасному науковому просторі
45738 Міжнародна економічна політика як середовище реалізації стратегій розвитку країн, що розвиваються: від регуляторних обмежень до інституційних можливостей
45723 Макроекономічні наслідки банківської паніки в США: роль бейлаутів у корекції боргового і кредитного циклів
45819 Особливості функціонування економічного механізму розвитку системи загальної середньої освіти в Україні
45724 Платформізація цифрової економіки чи техноглобалізм цифрових платформ? Трансформаційний потенціал діджиталізованих екосистем для міжнародного бізнесу
45733 Потенціал макропруденційної і грошово-кредитної політик в синхронізації фінансових, боргових і бізнес-циклів: канали трансмісії в управлінні ризиками та ліквідністю
45731 Фінансіалізація товарних ринків як фактор макроекономічної волатильності та трансформації ролі сировинних валют у міжнародній торгівлі
45810 Фоpмувaння системи фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
45735 Соціальний демпінг як інструмент регуляторної конкуренції

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
5 Цифрова трансформація в економіці, фінансах, менеджменті та підприємництві Факультет економіки та управління Міжнародна науково-практична онлайн-конференція Київський університет імені Бориса Грінченка Голова (співголова) оргкомітету 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
313 Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
90 Факультет економіки та управління Кафедра міжнародної економіки Аналітик-дослідник 20.09.2022

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7123 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2022
7344 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
7556 інше Інший модуль document 30.12.2022
8402 Україна і ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції Інший модуль document 23.06.2023
8443 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_699_02.11.2023_compressed.pdf 02.11.2023
8936 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 15.09.2023

Зимові та літні школи (2)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
54 Факультет економіки та управління Літня Україна і ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка Керівник робочої групи 2023 наказ_КУБГ_№313_Літня_економічна_школа.pdf
57 Факультет економіки та управління Літня Економіка нашого міста Київський університет імені Бориса Грінченка Керівник робочої групи 2023 наказ_КУБГ_№315_Палац_дітей_та_юнацтва.pdf

Викладацька діяльність

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
66 Факультет економіки та управління Міжнародна економіка Не міжгалузева Створення програми 01.09.2023 nakaz_739_22.12.2022.pdf
71 Факультет економіки та управління Міжнародна економіка Не міжгалузева Набір на програму 30.08.2023 мек-м-д-б-об'єднано.pdf

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1584 Методологія економічних наукових досліджень (5 курс, МЕ, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
13780 Факультет економіки та управління Методологія економічних наукових досліджень (5 курс, МЕ, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4198 Кафедра освітнього лідерства 4.8 06.12.2021
5271 Кафедра міжнародної економіки 4,05 30.12.2022
6159 Кафедра міжнародної економіки 4,75 30.12.2023