Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет,
1994 рік
Перелік місць роботи

•1996 – 1997 рр. – викладач французької мови в
Науково-експериментальному центрі „Дитинство" (м. Луганськ).

•1997 – 2002 рр. – викладач кафедри іноземних мов у
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м.
Луганськ). 

•2002 – 2015 рр. – заступник відповідального секретаря
приймальної комісії, старший викладач, доцент, завідувач кафедри, докторант,
доцент кафедри романо-германської філології Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка.

•2015 – по теперішній час – професор кафедри романської
філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського університету
імені Бориса Грінченка. 

 
Теми дисертацій (захищених)
Докторська дисертація (2014 р.): Теорія і практика гуманізації сучасної педагогічної освіти у Франції;
Кандидатська дисертація (2002 р.): Взаємодія школи та соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв у Франції
Громадська активність
Член Спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 (13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – соціальна педагогіка)
Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.133.05 (13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)
Голова Науково-методичної комісії вченої ради Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка (2015-2021 рр.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2023.12.05 06:05:22 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 134 6 4 2 2023.12.04 11:50:32 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 64 4 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
763 Факультет романо-германської філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 132.1 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Matsiiashko

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8656 International Scientific and Practical Conference "MODERN METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AND TRANSLATION IN UKRAINE AND BEYOND" Invited conference experts Pereiaslav document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41005 The qualification improvement model for teachers of philology on the use of cloud technologies in pedagogical activity
40743 Development of interpretation skills in future escort interpreters for work in international tourist activity
40227 Use of Moodle LMS-Based Tests for Enhancing Linguistic Competence of Students Majoring in Foreign Language Philology

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
40904 Художній переклад в діалозі історії та духовності (на матеріалі роману Марі-Франс Клер «П’ять майорців для мого незнайомця»)
41004 Implementation of a personality-oriented approach in higher education in France
42930 Лінгвосеміотичні маркери професійної мистецтвознавчої дискурсії
40758 Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності в учнів філологічного профілю (на матеріалі італійських пісень)
40418 Формування італійськомовної компетентності в говорінні в учнів з використанням практикуму «L’italiano è facile»
35362 Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід
37203 Лінгвокогнітивні особливості французької соціальної реклами за здоровий спосіб життя
25562 Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик
21237 Семінари аналізу практик у професійній підготовці вчителів у країнах Західної Європи

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
40904 Художній переклад в діалозі історії та духовності (на матеріалі роману Марі-Франс Клер «П’ять майорців для мого незнайомця»)
42930 Лінгвосеміотичні маркери професійної мистецтвознавчої дискурсії
40758 Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності в учнів філологічного профілю (на матеріалі італійських пісень)
40418 Формування італійськомовної компетентності в говорінні в учнів з використанням практикуму «L’italiano è facile»
35362 Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов: міжнародний досвід
37203 Лінгвокогнітивні особливості французької соціальної реклами за здоровий спосіб життя
25562 Західноєвропейські вчені про умови ефективної трансформації професійного габітусу вчителя на семінарах аналізу практик
21237 Семінари аналізу практик у професійній підготовці вчителів у країнах Західної Європи
11235 Приклади використання проблемних ситуацій у процесі навчання вчителів у Франції
11247 Проблемно-ситуативне навчання як засіб розвитку особистості вчителя у Франції

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
34968 Les chercheurs européens sur le développement de la compétence professionnelle dans le métier d’enseignant
30261 Пропозиції щодо покращення методичної підготовки майбутніх учителів і викладачів іноземної мови (на прикладі країн Західної Європи)
21238 Французькі методисти про використання проблемних ситуацій у процесі викладання / вивчення іноземних мов
21305 Французькі педагоги про філософське підгрунтя лінгводидактики у час постмодернізму

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
188 Collegium Civitas, м.Варшава, Польща Наукове стажування 23.06.-15.07.2020 др.габ Станіслав Моцек Учасник програми стажування 2020 Варшава Харченко Т.Г..pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
210 Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної комунікації Повноцінне дослідження 06.2021 https://www.facebook.com/romanceKubg

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1084 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 26.02.2015
4169 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Warshava.pdf 15.07.2020
7445 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
8436 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_699_02.11.2023_compressed.pdf 02.11.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
37051 Практикум із дисципліни «Вступ до романської філології». Навчальний посібник.
30302 Методика навчання іноземних мов у школі: збірник тестових завдань. Навчально-методичний посібник

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
423 Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс, ФІН, денна) - Бакалавр Денна 2019 215 01.04.2019 -
669 Методика викладання у вищій школі (5 курс, ФІН, денна) - Магістр Денна 2019 902 28.12.2019 -
979 Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 22/23 н.р.
1052 Методика навчання в середній школі (3 курс, ФІС, ФФР, ФІТ, денна) - Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021
1339 Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (французької) (3 курс, МЛА, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1575 Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (французька) (3 курс, ПЕР, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3753 Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 6 9 не враховується 28.12.2018
3960 Сучасна лінгвістика: основи романістики (1 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 28.12.2018
5933 Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
7519 Методика викладання у вищій школі (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7526 Методика навчання в середній школі (3 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7645 Перекладацькі країнознавчі студії: Лінгвокраїнознавство (французька мова) (2 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7922 Сучасна лінгвістика: Основи романістики (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
8382 Виробнича (педагогічна / безвідривна) практика (3-4 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8921 Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
8994 Методика навчання в середній школі (3 курс, ФІС, ФФР, ФІТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
11795 Виробнича (філологічна / безвідривна) практика (4 курс, ФІТ, ФІС, ФФР денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12326 Факультет романо-германської філології Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (французької) (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5928 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,96 30.12.2022

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
97 Боцман Анна Василівна V Романські мови, методика викладання романо-германських мов, романо-германські літератури III 55454.pdf 2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
159 Зіх Олександра Едуардівна V Освітні, педагогічні науки I 2021