Додаткові відомості

Освіта
Національний університет державної податкової служби України, 2014 р.
Перелік місць роботи

Університет державної фіскальної служби України

Теми дисертацій (захищених)

2018 рік - захист кандидатської дисертації за спеціальностю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит на тему «Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку в Україні»

Громадська активність
Член-кореспондент Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 1 1 2023.12.05 06:06:37 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 448 13 16 119 2023.12.06 10:36:11 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 442 13 15

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
822 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів 25.2 4 2022 https://www.researchgate.net/profile/Alina-Nechyporenko-3/stats

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9617 Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України Фінансові інструменти стимулювання розвитку малого підприємництва м. Київ document
9545 БОГОЛІБСЬКІ ЧИТАННЯ Діяльність банківських установ на фінансовому ринку України м. Переяслав document
9510 Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики Особливості розробки інноваційної стратегії розвитку підприємства м. Одеса document.pdf
9211 Цифрова трансформація в економіці, фінансах, менеджменті та підприємництві Трансформація інституційного середовища фінансової системи в умовах цифровізації м. Київ document
9233 Фінансові інструменти сталого розвитку економіки Публічні фінанси в умовах воєнного стану в Україні м. Чернівці document
9117 Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою Особливості управління фінансовими ризиками підприємства в умовах трансформаційних змін м. Переяслав document
9173 Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу в умовах економіки відновлення Значення корпоративного податкового менеджменту в системі управління підприємством м. Київ document
8858 Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні Страховий ринок України в умовах воєнного стану м. Хмельницький-Херсон document.pdf
8814 Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи Монетарна політика України в умовах воєнного стану м. Київ document.pdf
8608 Тренди розвитку менеджменту, фінансів та бізнес-технологій в умовах формування сучасної економіки та суспільства Стратегічний менеджмент в банківських установах у сучасних умовах м. Київ document
8523 Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління Злиття і поглинання компаній: теоретичний аспект м. Полтава document.pdf
8701 Фінансово-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки Роль бюджетування в системі управління підприємством м. Кривий Ріг document.pdf
8522 Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки Банківський менеджмент в контексті інноваційного розвитку м. Одеса document
8368 Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи Фінансове планування діяльності українських підприємств в умовах євроінтеграції м. Одеса document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
45324 Distance learning as a tool for enhancing university academic management processes during the war

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
45324 Distance learning as a tool for enhancing university academic management processes during the war
47400 Діяльність банківських установ на фінансовому ринку України
44939 Особливості управління фінансовими ризиками підприємства в умовах трансформаційних змін
43657 Фінансове планування та прогнозування в системі управління підприємством

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
45371 Адаптація зарубіжних практик фінансового ризик-менеджменту до діяльності українських підприємств
47400 Діяльність банківських установ на фінансовому ринку України
44939 Особливості управління фінансовими ризиками підприємства в умовах трансформаційних змін
43657 Фінансове планування та прогнозування в системі управління підприємством

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
45875 Значення корпоративного податкового менеджменту в системі управління підприємством
46296 Особливості розробки інноваційної стратегії розвитку підприємства
46858 Фінансові інструменти стимулювання розвитку малого підприємництва
45869 Банківський менеджмент в контексті інноваційного розвитку
45877 Роль бюджетування в системі управління підприємством
45878 Страховий ринок України в умовах воєнного стану

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
479 Фінансове планування та прогнозування в системі управління підприємством фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43657/ 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
321 Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
54 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів Аналітик-дослідник 09.10.2022
144 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів Інтегратор 25.06.2023

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7326 Дослідницький (поглиблений) Інший модуль document 22.12.2022
7474 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7906 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.06.2020
7962 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8171 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8317 TECH SUMMER BOOTCAMP FOR TEACHERS Інший модуль Certificate+Supplement(UA)_2023.pdf 01.09.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1509 Банківський менеджмент (3 курс, ФІК, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
12775 Факультет економіки та управління Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5303 Кафедра фінансів 4,65 30.12.2022