Додаткові відомості

Освіта

У 1988 році закінчила Київський
педагогічний інститут імені О.М.Горького (наразі, Національний  педагогічний 
університет імені М.П.Драгоманова) 
за  спеціальністю  вчитель історії та  суспільствознавства. 

Навчалась в аспірантурі  на 
кафедрі  загальної  педагогіки 
НПУ  імені М.П.Драгоманова.  Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.01
– теорія та історія педагогіки (1993-1996 рр.) 
Перелік місць роботи

1996-1998 рр. - заступник начальника
Навчально-методичного департаменту Національного  банку України; 

1999-2000 рр. - заступник директора
навчально-методичного  департаменту МАУП;  

2000-2003 рр. - декан факультету
стаціонарних  форм навчання Інституту
соціальних наук та міжнародних  відносин  МАУП.2005-2021 рр. -  завідувач  кафедри теорії та технології  соціальної роботи Соціально-правового
факультету  НПУ імені М.П.Драгоманова.З 2022 року і нині  - професорка кафедри соціальної  педагогіки та соціальної  роботи Факультету  психології, соціальної   роботи та спеціальної  освіти Київського  університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

1996  р. -  захист дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю
13.00.01 теорія та історія педагогіки на тему «Соціальне становлення
особистості підлітка в тимчасових об'єднаннях за інтересами».

2006 р. -  захист дисертації
на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності
13.00.04 – теорія та методика 
професійної  освіти  на тему: «Професійна  підготовка соціальних  працівників в умовах університетської  освіти»

Громадська активність
Ліга соціальних працівників
Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2023.12.05 06:05:29 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 1051 16 24 2023.12.08 19:43:10 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 534 12 16

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
915 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Karpenko-2

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9667 III Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION” Шкільне насильство як соціальна проблема Берлін, Німеччина document
9555 Як не порушувати авторське право під час створення освтнього контенту. Ліцензії CREATIVE COMMONS Реєстрація авторського права Київ document
9447 Дотримання авторського права в методичних матеріалах. Як уникнути плагіату? Суть авторського права Київ document
9283 Відповідальне авторство як сучасний освітній тренд Авторство друкованого продукту Київ document
9492 Реалізація фундаментальних цінностей академчної доброчесності в освітньому процесі Особливості академічної доброчесності у закладах вищої освіти Київ document
9400 Соціальна робота: виклики сьогодення Актуальні пробеми соціальної роботи в Україні Тернопіль document
9272 Реалізація фундаментальних цінностей академічної доброчесності в освітньому процесі Доброчесність як складова професійної підготовки Київ document
8753 Організація ефективного навчання: від викликів до можливостей Навчання у ЗВО Київ document.pdf
8576 Позитивна самомотивація ключ особистісного розвитку педагога Мотивація особистості Київ document
8568 Сталий розвиток від освіти до світу Сталий розвиток Київ document
8573 Особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану: управлінський аспект Особливості освітнього процесу у воєнний період в умовах ЗВО Київ document
8574 Конструкор тестів. Надійний інструмент для перевірки знань Методики сттворення тестових завдань Київ document
8571 Сучасні підходи та інтструменти профорієнтації в закладах освіти Профорієнтація в умовах вищого закладу освіти Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
44571 Professional training of preservice specialists in the social and economic sphere at higher education institutions as the component for successful practical work

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
46268 Становлення та розвиток наукової галузі «Соціальна робота»
45838 Саморозвиток особистості майбутнього фахівця соціальної сфери в умовах освітньо-виховного простору
45681 Заклади фахової передвищої освіти як умова успішного саморозвику особистості
43306 Теоретичні аспекти зародження та розвитку професійної соцільної роботи

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
46268 Становлення та розвиток наукової галузі «Соціальна робота»
45874 Публічний простір як інструмент розвитку соціальної згуртованості громади
45838 Саморозвиток особистості майбутнього фахівця соціальної сфери в умовах освітньо-виховного простору
45681 Заклади фахової передвищої освіти як умова успішного саморозвику особистості
45682 Специфіка існування булінгу в закладах загальної середньої освіти в умовах війни
43306 Теоретичні аспекти зародження та розвитку професійної соцільної роботи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
45702 Особливості професійного консультування у сфері соціальної роботи

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
468 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 19-26.12.2022 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
469 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 30.01-06.02.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
470 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 06-13.03.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7713 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
7788 Interactive technologies of blended learning in the bachelor's and mastes's traning in the European union countries and Ukraine Інший модуль document 13.03.2023
7789 Academic integrity in the training of bachelor and master's Інший модуль document 06.02.2023
7790 Use of informal education in the training of bacheios and masters Інший модуль document 26.12.2022
8139 Academic Integrity and time management in the preparation of scientific works Інший модуль document 14.08.2023
8674 Інший Інший модуль document 22.11.2023
8675 Академічна доброчесність Інший модуль document 22.11.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
47338 Актуальні питання соціальної роботи

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
44573 Методичні рекомендації до написання та оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота»

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
12450 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Теорія та історія соціальної роботи (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022
12609 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Соціальна робота в сфері зайнятості населення та соціальне забезпечення (2-3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 4 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5792 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,50 30.12.2022