Додаткові відомості

Освіта

2018 – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
магістр зі спеціальності «Психологія»; спеціалізація «практична психологія» (номер
диплому М18 № 098173);2011 – Атестат доцента кафедри психології; Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля (атестат доцента 12ДЦ 025577 від
01.07.2011 р.);2003 – Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля; магістр зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» (номер диплому АН №
23304709);1987-1992
– Луганський державний педагогічний інститут; вчитель біології і хімії (номер диплому ЦВ № 673741).

Перелік місць роботи

2022 – 2023 – Київський університет імені
Бориса Грінченка; доцент кафедри практичної  психології.2020 – 2022 – Інститут підготовки кадрів
державної служби зайнятості України; доцент кафедри психології.2015 – 2020 – ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; доцент
кафедри філософії і освіти дорослих.2015 – 2019 – Приватний заклад вищої освіти «Київський інститут бізнесу
і технологій», доцент кафедри психології;2001-2015 – Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля; доцент кафедри психології Інституту філософії та психології.1992-2001 – НВК школа-гімназія №52, м. Луганськ; учитель біології
і хімії.
Теми дисертацій (захищених)

2009 – Кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.08 – естетика (диплом ДК № 050750 від 28 квітня 2009 р.); Тема дисертації "Художньо-образна система Григорія Сковороди"

Громадська активність
Досвід консультативної та групової роботи (у якості ко-терапевта) в психотерапевтичному напрямі, зокрема з людьми, які перебували у кризовому стані, постраждали внаслідок військових дій в Україні - в волонтерських організаціях, проєкті «Підтримка практикуючих психологів»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 28 3 0 2023.12.08 13:11:22 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 26 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
888 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра практичної психології 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia-Levchenko

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
46464 Neuropsychological Considerations of Communication Competence in Prospective Educators
46463 Impact of military events on the mental health of children

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
46463 Impact of military events on the mental health of children

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7630 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5749 Кафедра практичної психології 3,89 30.12.2022