Додаткові відомості

Освіта

2011 р.-  Київський університет імені Бориса Грінченка,спеціальність "Соціальна інформатика", спеціалізація "Фахівець у галузі освітніх вимірювань",  з відзнакою.

Перелік місць роботи

- 2007-2011 рр. - лаборант кафедри інформатики Інституту лідерства та соціальних наук Київського Університету імені Бориса Грінченка.


- 2011-2013 рр. - викладач інформатики та медичної інформатики Вищого навчального закладу "Київський медичний коледж №3".

- 2013 р.- донині - старший викладач кафедри інформаційних технлогій та математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 20 2 2024.07.14 06:00:15 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
26 Кафедра комп'ютерних наук і математики P-1342-2019 3 1 2021 https://publons.com/researcher/2939073/kuchakovska-halyna/publications/
246 Кафедра комп'ютерних наук P-1342-2019 4 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1056745
377 Кафедра комп'ютерних наук P-1342-2019 4 2 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1056745

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 117 6 2 2024.07.16 10:07:05 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 88 4 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
271 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 64.5 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Kuchakovska

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7831 Cloud Technologies in Education (CTE)  Using the Yammer cloud service to organize project- based learning methods Kryvyi Rih National University document
1646 XIII Internation Conference ICTERI 2017 The Organization of Students’ Joint Activity by Means of Popular Network Services Taras Shevchenko National University document
1697 Міжнародна науково-практична конференція "Вища школа в контексті євроінтеграційних процесів" Автоматизація процесу контролю та аналізу успішності навчання студентів засобами електронних соціальних мереж Черкаси document
363 «МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ» (MARGIHSS 2016) ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ВІРТУАЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ ДОШКИ ПРИ КОЛАБОРАТИВНОМУ НАВЧАННІ Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
41544 Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers
40775 Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods
32543 Using a virtual digital board to organize student’s cooperative learning
28347 Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
19711 The Organization of Students’ Joint Activity by Means of Popular Network Services
36866 The role of social networks for the activization the learning process of informatics future primary school teachers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
46263 Investigating EFL Teachers’ Perceptions and Meanings on Digital Storytelling in Language Learning: A Narrative Approach
41544 Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers
36866 The role of social networks for the activization the learning process of informatics future primary school teachers
4127 Моделі створення бази знань експертної системи з вибору спеціальності для абітурієнтів вищого навчального закладу

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
41544 Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers
28347 Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
24220 Інструменти соціальних сервісів у процесі колаборативного навчання майбутніх вчителів початкової школи
36866 The role of social networks for the activization the learning process of informatics future primary school teachers
12986 Моделі створення бази знань експертної системи з вибору спеціальності для абітурієнтів вищого навчального закладу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
27206 Електрониий навчальний курс «Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах» для майбутніх філологів-перекладачів
24001 Використання інструментів соціальних сервісів при колаборативному навчанні студентів багатопрофільного університету
23651 Використання інструментів соціальних сервісів для контролю та аналізу успішності студентів
19679 Новітні інформаційні технології в умовах культурологічної освіти студентів XXI століття
19711 The Organization of Students’ Joint Activity by Means of Popular Network Services
19713 Автоматизація процесу контролю та аналізу успішності навчання студентів засобами електронних соціальних мереж
14856 Використання сервісів віртуальної цифрової дошки при колаборативному навчанні
15128 Візуалізація навчального матеріалу засобами web 2.0
14441 Інфографіка як інструмент візуалізації навчального матеріалу
10666 Соціальні мережі як додатковий педагогічний засіб у навчанні студентів широкопрофільного вузу
10070 Огляд шляхів використання соціальних мереж у навчальній діяльності студентів
12985 Застосування соціальних мереж в начальній діяльності студентів
3751 Експертні системи як засіб підвищення ефективності проведення профорієнтаційної роботи
3750 Нечіткі моделі створення бази знань експертної системи з профорієнтації
4670 Експертні системи як засіб підвищення ефективності профорієнтаційної роботи
8258 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФОРІНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ
2914 Автоматизована система проведення та обробки соціологічних досліджень

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
132 Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40775/ 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
81 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
38 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук Аналітик-дослідник 07.08.2022
95 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук Інтегратор 25.08.2022

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
3 Системна робота щотижня впродовж року 01.01.2016 - 31.12.2016 5
153 Системна робота впродовж року 01.01.2017 - 31.12.2017 5

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
877 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
1511 Лідерський модуль - document 21.04.2017
2441 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2442 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2828 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 31.10.2018
3801 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4108 Інше Інший модуль document 03.08.2020
4654 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4720 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
6015 ІКТ(енк) Інший модуль наказ №785.pdf 25.11.2021
6103 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
6578 інше Інший модуль document 29.07.2022
6829 інше Інший модуль document 25.09.2022
7565 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.03.2023
8569 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.09.2023
8661 ШІ та майбутнє освіти Інший модуль Кучаковська.pdf 23.11.2023
9370 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 29.02.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
179 Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс, Ф(а), з.ф.н.) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
224 ІКТ в галузі дизайну (1 курс, ДЗ) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2015 574 02.12.2015
237 Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016 -
242 Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016 -
293 Сучасні інформаційні технології навчання (3 курс, ПО) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
613 Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІЯ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019
1099 Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, СК, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.

Використання ЕНК (32)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в галузі дизайну (1 курс, ДЗ) Бакалавр Денна 8 3 не враховується 25.11.2016
235 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 25.11.2016
420 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс, Ф(а), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
440 Факультет інформаційних технологій та управління Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.12.2016
486 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум із інформатики (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
487 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні інформаційні технології навчання (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
703 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 29.12.2017
704 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (3 курс, КР, денна) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 29.12.2017
705 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в галузі дизайну (3 курс, ДИЗ, заочна) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 29.12.2017
3629 Факультет інформаційних технологій та управління Алгоритми і структури даних (1,2 курс) Бакалавр Денна 5 7 не враховується 28.12.2018
3702 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс) Бакалавр Денна 15 9 не враховується 28.12.2018
3732 Факультет інформаційних технологій та управління Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (3 курс, КР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 28.12.2018
3949 Факультет інформаційних технологій та управління Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 13 не враховується 25 28.12.2018
3952 Факультет інформаційних технологій та управління Спецпрактикум із інформатики (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
5165 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 27.12.2019
5166 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 27.12.2019
5181 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5360 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародна інформація: ІКТ в міжнародній інформації (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
6453 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 3 не враховується 10.12.2020
6454 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6459 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6676 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародна інформація: ІКТ в міжнародній інформації (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8221 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-аналітичні студії: Сучасні інформаційні системи та технології (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
8222 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування: системи підтримки прийняття рішень (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
8949 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9499 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10404 Факультет інформаційних технологій та управління Програмування (3-4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10879 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10881 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11689 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародна інформація (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12277 Факультет інформаційних технологій та математики Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
13079 Факультет інформаційних технологій та математики Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, СК, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
473 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,93 30.12.2016
1210 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,18 12.01.2017
2056 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,56 26.12.2018
2879 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,90 28.12.2019
3817 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,29 28.12.2020
4975 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,81 28.12.2021
5474 Кафедра комп'ютерних наук 4,85 30.12.2022
6357 Кафедра комп'ютерних наук 4,58 30.12.2023