Додаткові відомості

Освіта

Київський національний університет культури і мистецтв (1999)

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (аспірантура, 2008)

Перелік місць роботи

Державна історична бібліотека України - методист науково-бібліографічного відділу (1993-2003)

Київська дитяча академія мистецтв - методист інформаційного центру (2003-2005)

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв - доцент кафедри соціальних комунікацій (2005-2012)

Національна парламентська бібліотека України - головний бібліограф за суміщенням (2006-2012)

Київська дитяча академія мистецтв - завідувачка бібліотекою, за суміщенням викладач гуманітарних дисциплін (2012-2018)

Муніципальний заклад вищої освіти "Київська Академія мистецтв" - учений секретар, за суміщенням доцент кафедри гуманітарних дисциплін (2019-2022) 


Теми дисертацій (захищених)

Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст.

Громадська активність
Член ВГО Українська бібліотечна асоціація

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 9 2 0 2023.08.03 13:34:05 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 26 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
873 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра інформаційних комунікацій 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Politova

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9817 «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство»: круглий стіл "Медіаосвіта та медіапрактика" Особливості організації навчального процесу на освітній програмі «Ведучий телевізійних програм» спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво» Київ document.pdf
9812 Студії з інформаційної науки, соціальних комуніікацій та філології в сучасному світі Аспекти викладання кадрового менеджменту для здобувачів вищої освіти освітньої програми 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” Київ document
9470 Україна: Історія. Культура. Ідентичність Доброчинні проєкти у промоції історико-культурної спадщини: сучасні надбання м. Одеса document.pdf
8790 «Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи»: матеріали IV наук.-практ. інтернет-конф. Наукове значення бібліографічної спадщини М. С. Слободяника для фахівців документознавчої галузі Ужгород document.pdf
8794 Інформологічні, документознавчі, бібліотекознавчі та архівознавчі студії в сучасному світі Структура і зміст навчальної дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг» Київ document
8795 Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців Підготовка незалежних фахівців для акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти: з сучасного досвіду Тернопіль document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
45252 Editions and publications about Chronicle of Samiilo Velychko of Ukraine’s independence period as basis for scientific research

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
45907 Сучасні орієнтири в процесі викладання маркетингу для студентів спеціальності 029"Інформаціна, бібілотечна та архівна справа"

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
272 Editions and publications about Chronicle of Samiilo Velychko of Ukraine’s independence period as basis for scientific research https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45252/ 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7875 Лідерський модуль Інший модуль document 12.05.2023
7902 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 22.03.2022
8178 Цифровий модуль Інший модуль - 17.11.2023
8179 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8622 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1513 Наукові студії (2 курс, ІББ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
12402 Факультет української філології, культури і мистецтва Проектна діяльність бібліотек, архівів та інформаційних установ (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12806 Факультет української філології, культури і мистецтва Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5997 Кафедра інформаційних комунікацій 4,10 30.12.2022